Kontemplować oblicze Jezusa - inspiracja Lednicy 2005

Na czym polega kontemplacja oblicza Chrystusa? Dlaczego jest ona tak ważna w życiu chrześcijańskim? Dlaczego jest ona tak ważna dla spotkań młodych na Polach lednickich?

Oblicze eucharystyczne Chrystusa

W Encyklice o Eucharystii Jan Paweł II wyznacza jeszcze jedno oblicze Chrystusa a mianowicie eucharystyczne:„Jeżeli ogłaszając Rok Różańca pragnąłem związać dwudziesty piąty rok mojej posługi z kontemplacją Chrystusa w szkole Maryi, to w Wielki Czwartek 2003 roku nie mogłem nie zatrzymać się nad «eucharystycznym obliczem» Chrystusa i zwrócić uwagę Kościoła na centralne miejsce Eucharystii. Dzięki niej Kościół żyje. Karmi się tym «żywym Chlebem» (Ecclesia de Eucharistia 7).

„Każde nabożeństwo liturgiczne, a szczególnie sprawowanie Eucharystii, odsłania nam prawdziwe oblicze Boga, włącza nas w tajemnicę Paschy, czyli w tę „godzinę”, dla której Chrystus przyszedł na świat i ku której zmierzał z własnej woli, okazując posłuszeństwo wezwaniu Ojca (por. J 13, 1) (Pastores Dabo Vobis 38).

Eucharystia a adoracja młodych

Ojciec św. wiele oczekuje od młodych. Zaprosił ich na Światowy Dzień Młodzieży do Kolonii. Jego tematem będą słowa Mędrców ze Wschodu: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). Papież wiele oczekuje też od was, młodzieży przybywającej nad jezioro Lednickie. Wasze rozważania w tym roku (2005) koncentrujecie wokół hasła: „Przyjaźń z Jezusem (Eucharystią) podstawą każdej przyjaźni”. Wezwanie Ojca św. do Młodzieży w Kolonii, i skierowane jest także i do was: „Przynieście na spotkanie z Jezusem ukrytym w Eucharystii cały entuzjazm waszego młodego wieku, waszej nadziei, waszej zdolności miłowania” (Mane Nobiscum Domine 30). Mamy wpatrywać się w przykłady świętych, którzy w Eucharystii znaleźli pokarm na swą drogę doskonałości; Eucharystii jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, a przede wszystkim źródło i szkoła świętości. „Niech nam pomaga – pisze Jan Paweł II - przede wszystkim Najświętsza Dziewica, która całym swoim życiem ucieleśniała tajemnicę Eucharystii. „Chleb eucharystyczny, który przyjmujemy, jest niepokalanym ciałem Jej Syna” (por. Mane Nobiscum Domine 31).

W OBLICZU KOŚCIOŁA ODKRYWAĆ OBLICZE CHRYSTUSA

Oblicze Jezusa (światłość narodów) rozjaśnia oblicze Kościoła.

Jezus Chrystus, „światłość narodów”, według Konstytucji dogmatycznej Soboru Wat.II o Kościele (LG 2), rozjaśnia oblicze swojego Kościoła, posłanego przezeń na cały świat, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15). Dzięki temu Kościół, Lud Boży pośród narodów (LG 9), świadom nowych wyzwań historii i ludzkich wysiłków w poszukiwaniu sensu życia, przynosi wszystkim odpowiedź, której źródłem jest prawda Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii (Veritatis Splendor 2).

Więcej na następnej stronie

«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8