Kontemplować oblicze Jezusa - inspiracja Lednicy 2005

Na czym polega kontemplacja oblicza Chrystusa? Dlaczego jest ona tak ważna w życiu chrześcijańskim? Dlaczego jest ona tak ważna dla spotkań młodych na Polach lednickich?

Oblicze Chrystusa Zmartwychwstałego

„Tak jak w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, Kościół nadal kontempluje nieustannie to zakrwawione oblicze, w którym ukryte jest życie Boże, a światu zostaje ofiarowane zbawienie. Jednakże ta kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! Gdyby tak nie było, próżne byłoby nasze przepowiadanie i próżna nasza wiara (por. 1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie było odpowiedzią Ojca na posłuszeństwo (..). Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół. Czyni to idąc śladami Piotra, który łzami okupił swoje zaparcie się Chrystusa i znów poszedł za Nim, wyznając Mu - ze zrozumiałą bojaźnią - swą miłość: «Panie, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21, 15-17). Czyni to stając u boku Pawła, który spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku i został oślepiony Jego blaskiem: «Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk » (Flp 1, 21) (Novo Millennio Ineunte 28).

ODKRYWAĆ PRAWDZIWE OBLICZE CHRYSTUSA W SAKRAMENTACH I LITURGII

Prawdziwe oblicze Chrystusa w Sakramentach

W tej perspektywie należy rozważyć odkrywanie prawdziwego oblicza Chrystusa we wszystkich sakramentach rozpoczynając od chrztu św. aż po sakrament chorych, zatrzymując się kolejno na sakramencie bierzmowania, eucharystii, pojednania, kapłaństwa i małżeństwa. Sakramentowi Eucharystii, Jan Paweł II, poświęcił cały Rok bieżący od października 2004 do października 2005. Do wydarzenia tego nawiążemy jeszcze później. Kilka słów też poświęcimy Sakramentowi Pojednania. Inne muszą być przedmiotem rozważań kolejnych Spotkaniach Lednickich.

W roku 1997 poświęconym w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Chrystusowi Jan Paweł II wskazał a potrzebę odkrycia Sakramentu Chrztu św. jako fundamentu życia chrześcijańskiego. Przypomniał słowa Apostoła Pawła: „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,27) (TMA 41). Mówiąc o odkrywaniu oblicza Chrystusa w tym sakramencie musimy odwołać się do Chrztu samego Jezusa w Ewangeliach ( Mt 3, 12-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22). Należy podkreślić obecność Ducha św. i Ojca w czasie tego wydarzenia i proklamację Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy ochrzczony uczestniczy w miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym a w Jego obliczu ponownie odkrywa swą tożsamość syna przybranego Boga Ojca.

Więcej na następnej stronie

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11