Między Bogiem i człowiekiem

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy...

 • Dzieci Boże :.

 • Grzech :.

 • Grzech pierworodny :.

 • Grzech społeczny :.

 • Usprawiedliwienie :.

 • Łaska :.

 • Zamieszkanie Ducha Świętego :.

 • Świętość :.

 • Wiara :.

 • Nadzieja :.

 • Miłość :.

 • Godność człowieka :. • Człowiek - obraz Boży

  Bóg stworzył człowieka na swój obraz, podobnego sobie, by panował nad rybami, ptactwem, zwierzętami, ziemią... „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz - powtarza Księga Rodzaju - na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i kobietę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną...” (1,26-28).

  Biblijny opis stworzenia człowieka brzmi inaczej niż opis stworzenia nieba i ziemi wraz z tym, co się na nich znajduje. Wszystko wprawdzie stwarza Bóg jednym swoim słowem, co znaczy, że wszystko istnieje z woli Stwórcy. Ale tylko człowiek jest podobny do Boga, jest, i ma być, Jego obrazem.

  Księga Rodzaju łączy podobieństwo człowieka do Boga z panowaniem nad wszystkim innym, co Bóg stworzył. Będąc obrazem Boga, człowiek ma „czynić ziemię sobie poddaną”. To powierzone mu przez Boga zadanie wskazuje, że człowiek jest inny od całego otaczającego go świata i pozostałych istot żywych. Wzięty z ziemi, a zatem będący jak i one istotą cielesną, jest człowiek zarazem istotą świadomą i wolną. Może poznać Boga, swoją zależność od Niego i dane sobie przez Niego zadanie. Może je dobrowolnie podjąć i może sprzeciwić się Bogu. Będąc ciałem, jest człowiek jednocześnie duchem o nieskończonych horyzontach. Dąży do absolutnej Prawdy i Dobra.

  Świat jest właściwym środowiskiem człowieka, miejscem jego wszechstronnego działania. Czynienie świata sobie poddanym jest, i ma być, odnajdywaniem w świecie myśli i praw Bożych, wiec - niejako kontynuacją stwórczego działania Bożego. Tak pojęte działanie człowieka nie ma nieść światu zniszczenia, lecz służyć doskonaleniu i rozwojowi świata, stworzonego dla człowieka. Ma także służyć rozwojowi samego człowieka, odnajdującego i kształtującego w sobie przez pracę podobieństwo do Stwórcy.

  Człowiek jest obrazem Boga jako mężczyzna i niewiasta, równi sobie w ludzkiej godności i wartości oraz we wzajemnym związku. Jako mężczyzna i kobieta usłyszał człowiek: bądźcie płodni, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną.

  Obrazem Bożym jest Chrystus. Jest On nowym i w absolutnej pełni urzeczywistnionym obrazem Ojca: będąc człowiekiem, jest Jego Jednorodzonym Synem. Człowiek grzeszny, który zatarł w sobie obraz Boga, dostępuje w Nim jakby ponownego stworzenia, odzyskując powtórnie Boże podobieństwo.
  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...

  Archiwum informacji

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11