Odważnie głośmy naszą wiarę

Do odważnego przyznawania się do swojej wiary i przynależności do Kościoła greckokatolickiego wezwali swych wiernych biskupi tego Kościoła w Polsce.

Metropolita przemysko-warszawski abp Jan (Martyniak) i biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz (Juszczak) ogłosili Orędzie Wielkanocne „Do czcigodnych ojców duszpasterzy, zakonników i zakonnic oraz wszystkich wiernych” Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w naszym kraju. Hierarchowie przypomnieli, że „głębokie, święte słowa niedzielnej Jutrzni przypominają nam bezgraniczną miłość Boga i ujawniają wielkie miłosierdzie Boże do nas i wszystkich ludzi, począwszy od Adama, a kończąc na ostatnim człowieku, jaki będzie na świecie”. „W Chrystusie wymierzono sprawiedliwość grzechowi za cenę Jego ofiary i Jego posłuszeństwa aż do śmierci” – czytamy w przesłaniu biskupów.

Zwraca ono uwagę, że zmartwychwstając trzeciego dnia, Chrystus wypełnił swoją misję względem nas i stał się objawieniem swej wielkiej miłości na świecie, który poddaje się grzechowi. „Staje się znakiem, zapowiadającym nowe niebo i nową ziemię (Ap 21,1). 'I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły' (Ap 21,4)” – przypomnieli polscy biskupi greckokatoliccy.

Podkreślili, że grób Chrystusa – znak największej miłości do wszystkich – stał się początkiem nowego życia, w Zmartwychwstałym słowo biblijne jest żywym człowiekiem, człowiek zaś staje się dzieckiem Bożym, w którym wypełniła się gorąca miłość do nas. Dokument podkreśla, że zmartwychwstanie „jest wydarzeniem niepowtarzalnym w historii: wszystkie inne wydarzenia przeminęły, a ono jedno będzie trwało do końca świata”. Biskupi zaznaczają, że słowo życia, „które przyszło do swoich, weszło w nasze życie, abyśmy i my mieli Jego życie, radość w wieczności”.

Autorzy przypomnieli też, że dla każdego wierzącego pierwszym spotkaniem ze Zmartwychwstałym jest święty sakrament chrztu i bierzmowania. „Umieramy w nim dla grzechu, aby żyć dla Boga, chrzest zaś staje się naszą Paschą: przejściem z jarzma niewoli, z ciemności do wolności dzieci Bożych, z grzechu do łaski i należy to (...) nadal kontynuować w życiu codziennym” – czytamy w orędziu. A to nowe życie daje nam Duch Święty, „którego pełnię wraz z łaską, wszystkim darami i Jego owocami otrzymujemy w chwili chrztu i bierzmowania”.

Jezus Chrystus w swej wielkiej miłości pozostawił samego siebie w Kościele, który jest Jego uwielbionym Ciałem, my zaś, w wyniku chrztu żyjemy w Nim, żyjemy Jego życiem i jest to największy dar Zmartwychwstałego – podkreślili hierarchowie. Przypomnieli, że Chrystus pozostawił nam swoje Słowo, w którym znajdujemy Jego samego. W szczególny sposób jest On obecny w Liturgii Świętej, która uobecnia Jego śmierć i zmartwychwstanie. „Jest to nieustanna nasza Pascha, jest to dla nas początek życia, które znajduje wypełnienie w wieczności” – napisali biskupi.

Podkreślili w związku z tym znaczenie niedzieli, będącej szczególnym i niepowtarzalnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym, który zaprasza nas wszystkich na tę ucztę. Przemawia do nas, jednoczy nas z sobą, umacnia, raduje i pociesza strapionych. Jest to liturgia Jego, a zarazem nasza. Chrystus wymaga, abyśmy byli Jego świadkami, abyśmy „szli i nauczali wszystkie narody”. Dziś potrzeba wiele świadectwa w naszym życiu, gdyż – jak widzimy z niepokojem – „to nasze świadectwo jest słabe”.

Wierni żyją w diasporze, w niekorzystnych warunkach, gdy trwa wielka migracja ludzi, są różne poglądy, bardzo często niechrześcijańskie, życie polityczne się wulgaryzuje, zanikają więzi rodzinne. „Obecnie trzeba odwagi, tymczasem często ukrywamy się, boimy się przyznać, że jesteśmy grekokatolikami i chodzimy do kościoła. Nie posyłamy dzieci na religię, nie zawieramy ślubów w kościele, naszych zmarłych wiernych chowają sąsiedzi w obrządku łacińskim, a my mówimy, że to wszystko jedno” – stwierdzili z goryczą obaj biskupi. W tym kontekście przypomnieli, że Jan Paweł II w swej encyklice „Orientale Lumen” i Sobór Watykański II w dekrecie o Kościołach wschodnich zobowiązują wiernych do strzeżenia swych obrządków i tradycji, zwracając przy tym uwagę na piękno wschodnich Kościołów katolickich. Podkreślają również, że chrześcijanie wschodni wiele cierpią, aby zachować swą starożytną tradycję, sięgającą wydarzeń związanych ze Zmartwychwstaniem Jezusa.

Jednocześnie hierarchowie wyrazili uznanie wiernym za gorliwość, z jaką reagują oni na głosy mówiące o ewentualnych zmianach obrzędów, języka liturgicznego czy kalendarza. „Wszyscy winni pamiętać, że Liturgia Święta nie jest własnością jednego czy drugiego Ojca [kapłana], biskupa czy świeckiego. Jest to największa świętość na ziemi, przekazana Kościołowi dla zbawienia wszystkich i nikt nie może samowolnie czegokolwiek zmieniać, dodawać czy wprowadzać zmian” – przypomnieli autorzy listu.

Na zakończenie przypomnieli, że w czasie Wielkiego Postu Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wybrał nowego zwierzchnika, „którego polecamy waszym świętym modlitwom”. „A dla was wszystkich niech te święta wielkanocne będą czasem waszego codziennego zmartwychwstania, niech będą dla was wielką nadzieją, która nie może nas zawieść, nadzieją na życie wieczne” – życzyli abp J. Martyniak i bp W. Juszczak.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6