Kontemplować oblicze Jezusa - inspiracja Lednicy 2005

Na czym polega kontemplacja oblicza Chrystusa? Dlaczego jest ona tak ważna w życiu chrześcijańskim? Dlaczego jest ona tak ważna dla spotkań młodych na Polach lednickich?

A czyż zadanie Kościoła nie polega właśnie na tym, (...), aby blask Jego oblicza zajaśniał także pokoleniom nowego tysiąclecia. Nasze świadectwo byłoby jednak niedopuszczalnie ubogie, gdybyśmy my sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa. Gdy po zakończeniu Jubileuszu powracamy na zwyczajną drogę, niosąc w sercu całe bogactwo doświadczeń, jakich zaznaliśmy w tym niezwykłym okresie, bardziej niż kiedykolwiek wpatrujemy się w oblicze Pana” (Novo Millennio Ineunte 16). Choć minęły już dwa tysiące lat po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa, my obecnie przeżywamy je tak, jak gdyby dokonały się dzisiaj. Kościół zaś jako Oblubienica Chrystusa kontempluje Jego oblicze jako swój skarb i swoją radość i wyrusza dziś w dalszą drogę, aby głosić Chrystusa światu na początku trzeciego tysiąclecia (por. Novo Millennio Ineunte 28).

Jan Paweł II w słowach skierowanych do ledniczan wyznacza zasadniczo cztery perspektywy „odkrywania prawdziwego oblicza Chrystusa”: Mamy to czynić odkrywając prawdziwe oblicze Chrystusa

- obecnego w Ewangelii; - w sakramentach i liturgii; - w sercu drugiego człowieka, czyli obecnego wśród nas i otaczającym nas świecie - ukrytego w tajemnicy Eucharystii; Analizując papieskie teksty dostrzegamy, że trzeba jeszcze uwzględnić piątą perspektywę a mianowicie: - dostrzec prawdziwe oblicze Chrystusa obecnego w tajemnicy Kościoła i jego Pasterzy.

Przejdźmy teraz do omówienia pokrótce każdej ze wskazanych przez papieża perspektyw. Organizatorzy zapewne sami wyznaczą, które z tych zagadnień powinno być przedmiotem medytacji w czasie poszczególnych Spotkań Młodych w Lednicy. Pierwsza z nich jest najbogatsza, dlatego powinna być przedmiotem wielu spotkań. W naszym tekście „wprowadzającym” cytujemy tylko najważniejsze teksty. Kiedy jednak będziemy rozważać je w grupach należałoby zapoznać się z całymi ustępami cytowanych tylko skrótowo tutaj tekstów.

ODKRYWAĆ PRAWDZIWE OBLICZE CHRYSTUSA OBECNEGO W EWANGELII

Ewangelie jako wyjątkowa droga kontemplacji oblicza Chrystusa

Człowiek współczesny stawia pytanie Chrystusowi:, „ Kim Ty naprawdę jesteś?” „Jakie jest Twoje prawdziwe oblicze?” Luigi POZZOLI (Cristo Insonnia del mondo, Ed. Ancora, Milano 1980), daje przegląd współczesnych poszukiwań oblicza Chrystusa. Mówi nie tylko osobach wierzących: „Jezusowi łatwemu” młodych entuzjastów przeciwstawia się „Jezusa trudnego” młodych zaangażowanych, „Jezusowi utopijnemu” neo-marksistów, przeciwstawia się „Jezusa umęczonego” współczesnych poetów. W teologii wyzwolenia i w różnego rodzaju ruchach wywrotowych Jezus przybierał postać „rewolucjonisty” z karabinem w ręku, u boku rewolucjonistów Kuby, Nikaragui, Salvadoru czy Peru. W ostatnich dziesiątkach lat na nasze postrzeganie oblicza Jezusa wpływali współcześni twórcy filmowi: Pasolini, Rosselini, Norman Jewson, Zeffirelli, a w minionym roku Mel Gibson.

Więcej na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6