„Mulieris dignitatem” – wzory wielkich kobiet

Wśród ważnych spraw naszego czasu, jaką Jan Paweł II musiał zauważyć i z którą musiał się zmierzyć jest tzw. „kwestia kobieca”. Przedstawiamy omówienie listu apostolskiego Jana Pawła II.

2. Antropologiczne i teologiczne podstawy godności kobiety według „Mulieris dignitatem”

Powyższy szkic uświadomił nam, jak łatwo było zniekształcić prawidłowy wizerunek kobiety, z pewnością zapisany pierwotnie w zdrowym rozsądku i w ludzkim sumieniu, ale deformowany przez ludzką skłonność do złego przez różnorodne trendy kulturowe i obyczajowe. Potrzebna była dodatkowa interwencja Boża, by bronić owego, pierwotnego zapisu prawdy o człowieku w głosie sumienia. Sam Bóg złożył w historii świadectwo o człowieku w swoim objawieniu, zwłaszcza w dziele dokonanym przez Jezusa Chrystusa. To dopiero chrześcijaństwo, obdarowane Bożym objawieniem, ukazało całą godność człowieka wyrażającą się w fakcie podobieństwa do Boga, ogłoszonego już w dniu stworzenia. Owa godność człowieka jako mężczyzny i kobiety została potwierdzona w fakcie wcielenia Syna Bożego i w Jego dziele odkupienia człowieka. Prezentacja tego wizerunku była dokonywana w dziejach chrześcijaństwa przez licznych teologów a przede wszystkim przez Urząd Nauczycielski Kościoła. W naszych czasach na szeroką skalę dokonał tego Ojciec św. Jan Paweł II. Jak już wyżej zostało wspomniane, Papież zareagował na niebezpieczne zjawisko fałszywego feminizmu, które stało się zagrożeniem dla współczesnej kultury i cywilizacji. Amerykańska zaangażowana feministka chrześcijańska Mary Aquin O’Neill RSM wypowiedziała przed kilkoma laty pogląd, że „dwudziestowieczny ruch na rzecz emancypacji kobiet zostanie prawdopodobnie uznany przez przyszłych historyków za najbardziej znaczącą rewolucję tego wieku” . Chyba się wiele nie pomyliła.

Papież, bystry obserwator toczącego się życia, zauważył to zjawisko. W Liście apostolskim „Mulieris dignitatem” podjął głęboką medytację nad godnością i powołaniem kobiety w kontekście Bożego Objawienia i doświadczenia antropologicznego. To właśnie Bóg objawił w Chrystusie człowieka samemu człowiekowi. Trzeba nad tym objawieniem się pochylić i na nowo odkryć, kim jest człowiek? Odkrycie prawdziwego wizerunku człowieka, przekazanego nam przez samego Boga, zdaniem Papieża, jest warunkiem wszelkiego ładu moralnego tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Pełna prawda o człowieku warunkuje prawidłowe układy rodzinne, społeczne, polityczne, religijne, narodowe, międzynarodowe .

Trzeba zauważyć, że rozmyślanie Papieża o godności i powołaniu kobiety na bazie Bożego Objawienia i zdroworozsądkowego doświadczenia zawarte w „Mulieris dignitatem”, jak i w innych tekstach tyczących tego problemu, skierowane jest nie tylko do mężczyzn, aby uznawali i szanowali godność każdej kobiety, ale także do samych kobiet, by odrodziła się w nich świadomość ich podstawowej godności i głównego powołania.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10