Ewangelia dla uzależnionych

W Kościele widać powiew Ducha Świętego, który poprzez papieża Benedykta XVI wzywa do nowej ewangelizacji. Chodzi o Dobrą Nowinę o Miłującym Bogu posyłającym Jezusa, aby mocą Ducha wyzwolił ludzi z niewoli zła i obdarzył ich nowym życiem w wolności dzieci Bożych. Dotyczy to także uwikłanych w różne uzależnienia

Głosić Jezusa

Kościół wezwany jest do nowej ewangelizacji i przepowiadania, zmartwychwstałego Chrystusa, który żyje i działa dziś, każdemu człowiekowi. Ludzie zniewolenie nałogami szczególnie potrzebują doświadczenia wyzwalającej miłości Boga i uzdrowienia w Duchu Św. Odpowiednim środowiskiem zdrowienia z nałogów wydają się być wspólnoty 12 krokowe, dla uzależnionych: alkoholików, narkomanów, żarłoków, seksoholików, itp. Jednak również członkom tych wspólnot, którzy zdrowiejąc z nałogów, doświadczają niejednokrotnie dezorientacji, potrzeba głoszenia Ewangelii, aby mogli odkryć Jezusa, który wyzwala, uzdrawia i leczy i nie zagubili się na drogach poszukiwań duchowych… Rozumie to bardzo dobrze ks. M. Żak – duszpasterz trzeźwości, który organizuje rekolekcje ewangelizacyjne dla alkoholików oraz ich rodzin…

Dr Piotr Chrabąszcz – teolog, katecheta w szkołach średnich (technikum, ZSZ, LO) w Krakowie, członek SNE św. Filipa w Krakowie. Opublikował: Młodzież w poszukiwaniu nauczyciela na podstawie nauczania Jana Pawła II, Kraków 2009; Droga do wolności – sposób na uzależnienia, cz. 1, w: Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Jana Pawła II, Arche [studia teologiczno-filozoficzne], Kraków 2009, s. 127-150; Praca socjalna wobec uzależnionych, w: Przestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 177-208, a także artykuły na stronie wiara.pl, opoka.pl, gazetaswiecka.pl.

Przypisy:

 1. Por. Portam Fidei, 4.
 2. Por. Ecclesia in Europa, 2.
 3. Por. S. G. Klimas, Duchowość „Koinonii św. Pawła”, stowarzyszenia życia apostolskiego, w świetle współczesnej nauki Kościoła, Kielce 2009, s. 178-199.
 4. Por. M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce, 2001, s. 5-6.
 5. Por. np. J. Dziedzina, Zakazana konferencja, w: http://rodzina.wiara.pl/doc/937315.Zakazana-konferencja, 22.09.2012, g. 16.00.
 6. Por. A. Posacki, Psychologia i New Age. Psychologiczne terapie, czy okultystyczne inicjacje? Gdańsk 2007, s. 23-3768-87, 145-179, 269-272, 295-308; A. Posacki, Encyklopedia zagrożeń duchowych, Radom 2009. t. 1, s. 239-242, t. 2 s. 207-223.
 7. Zob. http://www.cadr.redemptor.pl/pl/10380/0/Uzdrowienie_wewnetrzne.html, 22.09.2012, g. 16.00.
 8. Por. K. Leśniewski, „Nie potrzebują lekarza zdrowi…” Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka, Lublin 2006, s. 7-1, Z. Lityński, Uzdrowienie duchowe podstawą wszelkiego uzdrowienia, Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” Magdalenka 2007, s. 4-5.
 9. Por. E. Staniek, Dobra Nowina w pogańskim świecie. Rekolekcje dla kapłanów i nie tylko, Kraków 2011, s. 215-216.
 10. Por. KKK 2352.
 11. Por. np. Miłość zwycięża wszystko. Z o. J. Witko rozmawia G. Sokołowski, Kraków 2011, s. 33-37.
 12. Por. G. G. May, Uzależnienie i łaska. Miłość, duchowość i uwolnienie, tlum. E. Woydyłło, Poznań 1988, s. 116; T. Gorski, M. Miller, jak wytrwać w trzeźwości? Poradnik zapobiegania nawrotom choroby, Warszawa 1995, s. 30-35.
 13. Por. J. Dziedzina, Boli; w: http://info.wiara.pl/doc/1011459.Boli , 22.09.2012, g. 16.07; M. Jakimowicz, Pańska matka nie istnieje w: http://kosciol.wiara.pl/doc/1014265.Panska-matka-nie-istnieje/2, 22.09.2012, g. 16.05.
 14. Por. B. T. Woronowicz, Uzależnienia, geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa, 2009, s. 500-504.
 15. Por. C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2006, s. 160.
 16. Por. I. Niewiadomska, J. Chwaszcz, B. Kołodziej. B. Śpila, Seks, Lublin 2005, s. 77.
 17. Youcat 389.
 18. Por. Tamże 403, 406, 410,411.
 19. Por. M. Dziewiecki, Nowa profilaktyka uzależnień, Kielce, 2001, s. 107-110.
 20. Por. Konferencja Służb Ogólnych AA, „Przekaż dalej”. Opowieść o Billu Wilsonie i o tym jak posłanie AA ogarnęło cały świat, Warszawa 2007, s. 108-124.
 21. Por. tamże, s. 124-130.
 22. P. Socha, Doświadczenia religijne po 100 latach, w: W. James, Doświadczenia religijne, przeł. J. Hampel, Kraków 2001, s. XV-XVI.
 23. Por. „Przekaż dalej”. Dz. cyt., s. 130-135.
 24. Por. tamże, s. 123.
 25. Por. Harrendorf G., H. Seekamp, R Specht-Gloor, Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia, Płock 2004, s. 177-178.
 26. Por. Konferencja Służb Ogólnych AA, Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość. Krótka historia AA, Warszawa 2007, s. 208-209.
 27. Por. tamże, s. 210, 211; „Przekaż dalej, dz. cyt., s. 213.
 28. Por. Konferencja Służb Ogólnych AA, Anonimowi Alkoholicy. Historia o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet zostało uzdrowionych z alkoholizmu, Warszawa 2007, s. 50.
 29. Por. http://www.lichen.pl/pl/164/spotkania_trzezwosciowe), 22.09.2012, g. 15.30.
 30. Por. http://www.diecezja.pl/wierni/duszpasterstwo-trzezwosci/grupy-samopomocowe-.html, 22.09.2012, g. 15.30.
 31. Por. http://www.sychar.alleluja.pl/tekst, 1.05.2010, g. 12.00.
 32. Por. http://www.swbarbara.jezuici.pl/index.php?page=wreszcie-zyc-12-krokow-ku-pelni-zycia&hl=pl_PL, 22.09.2012, g. 15.30.
 33. Por. np. http://www.milosierdzie.pl/lagiewniki/index.php/pl/poradnia-milosierdzia.html), 22.09.2012, g. 15.30.
 34. Por. Anonimowi Alkoholicy, dz. cyt., s. 8-11.
 35. Por. Przekaż dalej, dz. cyt., s. 297-307.
 36. Por. Hamilton B., Początek w AA, przeł. Zuzanna J. Poznań 1997, s. 87-88; T. Gorski, Zrozumieć 12 kroków. Poradnik dla instruktorów, terapeutów i tych, którzy zdrowieją, przeł. C. E. Urbański, Warszawa 1998, s. 37.
 37. Por. Anonimowi Alkoholicy, dz. cyt., s. 8-11.
 38. Por. Anonimowi Seksoholicy (komputer opis) Kraków 2010, s. 61.
 39. Por. Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003, s. 18, 34.
 40. Por. tamże, s. 18-19.
 41. Por. M. Dziewięcki, Nowa profilaktyka uzależnień, Kielce 2001, s. 110-117.
 42. Por. http://www.diecezja.pl/wierni/duszpasterstwo-trzezwosci/grupy-samopomocowe-.html, 21.09.2012. g. 22.
 43. Por. Konferencja Służb Ogólnych AA, Dwanaście kroków i dwanaście tradycji, Warszawa 2006, s. 132.
 44. Por. G. Harrendorf, Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia, tłum. R. Jaworski, M. Kowalska, Płock 2004, s. 3.
 45. Zob. http://franciszkanska3.pl/Sposob-na-wszelkie-problemy---rekolekcje-12-krokow-wprowadzenie,a,2633, 22.09. g. 18.50.
 46. Zob. http://www.rajmedia.pl/flash_pl/index.php?direct=shop,product,192, 22.09.12, g. 19.06.
 47. Por. J. Gogola, Sekret św. Teresy z Lisieux. Elementy duchowości, Kraków 1997, s. 18-19.
 48. Tamże, s. 19.
 49. Por. T. Gorski, Zrozumieć 12 kroków, dz. cyt., s. 27.
 50. Por. http://e-serafin.pl/12_krokow_z_Jezusem_Osobista_historia_uzdrowienia_Daphne_K-2062.html, 23.09.2012, g. 21.27.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8