Źle policzyli

Portal Money.pl próbował oszacować dochody Kościoła w Polsce, ale przedstawione przez niego szacunki nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Portal Money.pl zamieścił artykuł Andrzeja Zwolińskiego „Policzyliśmy, ile zarabia Kościół”, w którym autor oszacował roczne dochody Kościoła katolickiego w Polsce (za 2010 r.) na blisko 3 mld zł, z czego wpływy z tacy wyniosły ponad 1,2 mld zł. Informacje te powtórzyły następnie inne portale internetowe. Nie mają one jednak wiele wspólnego z rzeczywistością.

Parafie płacą podatki!

Autor tekstu stwierdza, że „Kościoły są zwolnione z podatków lokalnych i tych od nieruchomości. Ponadto duchowni nie płacą podatków od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, oraz zwolnieni są z opłat celnych. Wszystkie te ulgi nie dotyczą jednak działalności gospodarczej”. I tylko z tym ostatnim twierdzeniem można się zgodzić. Mianowicie, kościelne osoby prawne, jeżeli posiadają nieruchomości rolne lub leśne są płatnikami podatku rolnego i leśnego, nawet jeżeli nieruchomości te zostały wydzierżawione. Są również płatnikami podatku od nieruchomości. W szczególny sposób zostały jedynie potraktowane kościelne nieruchomości niemieszkalne, które są zwolnione od opodatkowania, z wyjątkiem jednak części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolnienie od podatku obejmuje również niektóre nieruchomości mieszkalne. Odnosi się to przede wszystkim do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Spod podatku od nieruchomości wyłączono ponadto nieruchomości, które służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych. W poszczególnych ustawach wyznaniowych – z pewnymi modyfikacjami – jako zwolnione wymienia się również klasztory lub domy zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów, domy sióstr emerytek oraz księży emerytów (a w kilku Kościołach, których doktryna nie zobowiązuje duchownych do pozostawania w celibacie – również wdów po nich). Zwolnieniem od podatku od nieruchomości objęte są również budynki zarządów centralnych poszczególnych związków wyznaniowych w Polsce oraz budynki, w których mieszczą się zarządy diecezji (okręgów, gmin), wchodzących w skład struktury tych związków. Przykładowo więc, jeżeli parafia posiada kościół, cmentarz, budynek plebanii, budynek, w którym mieszczą się sale spotkań grup parafialnych oraz garaż, to zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości są tylko kościół i cmentarz, czyli nieruchomości niemieszkalne służące celom sakralnym. Za wszystkie pozostałe parafia płaci podatek od nieruchomości według stawek obowiązujących wszystkich w danej gminie.

Absurdalna teza

Absolutną bzdurą jest twierdzenie, że „duchowni nie płacą podatków od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz zwolnieni są z opłat celnych”. Z samej konstrukcji podatku od spadków i darowizn wynika bowiem, że podlega mu nabycie, w sposób wskazany w ustawie, własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne, a zatem i osoby duchowne.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5