O Bogu w Trójcy Jedynym i aniołach

Trójca Święta to określenie Boga ze względu na to, że jest On Trzema Osobami: Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

 • Bóg Ojciec :.

 • Syn Boży :.

 • Duch Święty :.

 • Trójca Święta :.

 • Stwórca :.

 • Anioł :.

 • Szatan :.

 • Opatrzność Boża :.

 • Przeznaczenie :.

 • Zło :.


 • Bóg Ojciec

  Pismo święte Starego Testamentu nazywa niekiedy Boga ojcem wybranego przez siebie narodu izraelskiego. Oznacza to, że jak ojciec kocha syna, tak Bóg kocha swój lud i opiekuje się nim na każdym kroku. Podobnie jak ojciec — karze jego winy, ale i przebacza, gdy jego lud znów zwraca się do Niego.

  Dla Jezusa imię Ojca jest najwłaściwszym imieniem Bożym. Bóg jest Ojcem, i to nie jednego tylko ludu, lecz wszystkich ludzi. Jego ojcowska miłość wyraża się przede wszystkim w przebaczaniu win powracającym do Niego marnotrawnym synom. I to On sam otwiera im drogę powrotu, wybawiając ich z niewoli szatana, grzechu i śmierci przez swego Jedno-rodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Jezus uczy zwracać się do Boga jako do ojca: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie...” Także i sam mówi do Niego „Abba, Ojcze” i nazywa Go swoim Ojcem. Ewangelie świadczą jednak, że Jezus nigdy nie zwraca się w ten sposób do Boga razem z uczniami. Bóg jest Jego Ojcem w sposób wyjątkowy i jedyny. Jezus jest Jego Synem Jednorodzonym i Umiłowanym. „Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić" (Mt 11,27). Jezus, będąc Synem, jest jedno z Ojcem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Ale to znaczy, że jest Synem Bożym odwiecznie, Synem, który w określonej chwili naszych dziejów przyjął ludzką naturę z Maryi Panny.

  To znaczy także, że Bóg nie jest ojcem jedynie w stosunku do ludzi. W tajemnicy swego bóstwa jest Ojcem Syna Bożego, z którym jest jedno, ale który jest inną Osobą. Rodzi Go, dając Mu całkowicie swe bóstwo tak, że Syn ,Jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3).

  Jezus, objawiając Boga jako swego Ojca, objawia zarazem to, kim rzeczywiście jest Bóg w tajemnicy swego życia. Objawiając, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi, ukazuje, że swym odwiecznym ojcostwem, w jakim pozostaje w stosunku do swego Jednorodzonego Syna, ogarnia tych wszystkich, których Syn przez Wcielenie uczynił swoimi braćmi.

  Więcej na następnej stronie
  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...

  Archiwum informacji

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11