Czy proboszcz musi słuchać biskupa?

Jak to jest naprawdę? Czy proboszcz musi słuchać biskupa we wszystkim czy nie? Czy biskup może usunąć proboszcza kiedy chce i dokąd chce? Jakie warunki musi spełniać ksiądz proboszcz? Od czego zależy, czy ktoś jest proboszczem czy nie? Jak usunąć proboszcza?

Popieranie udziału wiernych świeckich w misji kościoła oraz wychowywanie do życia we wspólnocie parafialnej

Proboszcz powinien uznawać i wspomagać własny udział wiernych świeckich w misji Kościoła, popierając ich stowarzyszenia o celach religijnych. Powinien współpracować z własnym biskupem i prezbiterium diecezjalnym, zabiegając także o to, aby wierni mieli staranie o wspólnotę parafialną, czuli się członkami zarówno diecezji jak i całego Kościoła oraz uczestniczyli w rozwijaniu i podtrzymywaniu tej wspólnoty (kan. 529 § 2).

Proboszcz więc powinien tak wychowywać parafian, aby czuli się współodpowiedzialnymi za realizację misji Kościoła (zob. kan. 225) oraz za stan i rozwój własnej parafii, która jest częścią Kościoła partykularnego. Powinien też wyzwalać i wspomagać wszelkie inicjatywy wiernych świeckich zmierzające do celów religijnych 46. Cała działalność proboszcza powinna zakładać współpracę z własnym biskupem i prezbiterium diecezjalnym.

Czynności specjalne zlecone proboszczowi

Proboszczowi są zlecone specjalnie następujące czynności:

- udzielanie chrztu;
- udzielanie sakramentu bierzmowania tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci, zgodnie z przepisem kan. 883 n. 3;
- udzielanie Wiatyku i namaszczenia chorych, z zachowaniem przepisu kan. 1003 § 2 i 3, oraz błogosławieństwa apostolskiego;
- asystowanie przy zawieraniu małżeństw i ich błogosławienie;
- odprawianie pogrzebów;
święcenie źródła chrzcielnego w okresie wielkanocnym, prowadzenie procesji poza kościołem oraz dokonywanie uroczystych poświęceń poza kościołem;
- Uroczystsze sprawowanie Eucharystii w niedziele i święta nakazane (kan. 530).

Czynności specjalnie zlecone proboszczowi (functiones specialiter pa-rocho commissae) to te, do których wykonywania jest on uprawniony i zobowiązany w obrębie swojej parafii, i których tylko od niego należy żądać. Nie są to jednak czynności zastrzeżone proboszczowi w tym sensie, iż żaden inny kapłan nie może ich wykonać. Proboszcz może wykonanie tych czynności zlecić innym. Wikariusz parafialny z racji swego urzędu jest zobowiązany do wspomagania proboszcza w posłudze parafialnej i zastępowania go (zob. kan. 548 § 2). Niekiedy prawo dopuszcza do niektórych czynności proboszczowskich innych kapłanów; np. na podstawie przepisu kan. 1003 § 2 i 3, w razie konieczności, każdy kapłan może udzielić sakramentu namaszczenia chorych.


(fragmenty książki ks. Tadeusza Pawluka "Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II" śródtytuły pochodzą od redakcji portalu Wiara.pl)
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9