Zakończył się 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

Emisją wideo z przesłaniem Franciszka zakończył się 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Cebu na Filipinach.

Papież podkreślił w nim misyjny wymiar Eucharystii, wyrażający się we wspólnocie stołu oraz umywaniu stóp. W dniach 24-31 stycznia Kongres przebiegał pod hasłem "Chrystus pośród was – nadzieja chwały (Kol 1, 27)". Uczestniczyło w nim ok. 12 tys. delegatów z 71 krajów świata. Kościół w Polsce reprezentował bp Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Ojciec Święty zapowiedział, że kolejny 52 MKE odbędzie się w roku 2020 w stolicy Węgier – Budapeszcie.

Wideo-przesłanie zostało wyemitowane na zakończenie Mszy św. na południowych przedmieściach Cebu (South Road Property) pod przewodnictwem delegata papieskiego, arcybiskupa stolicy Mianmy - Jangonu, kard. Charlesa Maung Bo SDB. Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy wiernych.

Franciszek pozdrawiając zgromadzonych przypomniał, że osobiście odwiedził Filipiny przed rokiem i przekonał się o głębokiej wierze mieszkańców tego kraju oraz ich wkładzie w dzieło misyjne Kościoła.

Nawiązując do hasła spotkania w Cebu: „Chrystus pośród was – nadzieja chwały (Kol 1, 27)” – Papież wskazał, że przypomina ono, iż zmartwychwstały Jezus jest zawsze żywy i obecny w swoim Kościele. Ta obecność Chrystusa jest nie tylko pocieszeniem, ale także obietnicą i wezwaniem. Jest to obietnica, że także my będziemy mieli pewnego dnia udział w wiecznej radości i pokoju w pełni Jego Królestwa. Ale jest to również wezwanie, aby jako misjonarze iść naprzód, nieść orędzie czułości, przebaczenia i miłosierdzia Ojca każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku. "Świat doświadczany konfliktami, niesprawiedliwościami i pilnymi kryzysami humanitarnymi ogromnie potrzebuje tego orędzia oraz obecności chrześcijan, jako prawdziwych uczniów-misjonarzy niosących Dobrą Nowinę odkupieńczej miłości Chrystusa światu potrzebującemu pojednania, sprawiedliwości i pokoju" – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił także znaczenie obrad tego kongresu w Roku Miłosierdzia oraz misję chrześcijan, by nieść balsam miłosiernej miłości Boga do całej rodziny ludzkiej, gojąc rany, niosąc nadzieję, tam gdzie tak często zdaje się dominować rozpacz.

Następnie papież skoncentrował się na dwóch aspektach misyjnego wymiaru Eucharystii: wspólnocie stołu oraz umywaniu stóp.

„Wiemy, jak ważne było dla Jezusa dzielenie posiłków ze swymi uczniami, ale także, a zwłaszcza z grzesznikami i osobami odrzuconymi. Siedząc przy stole, Jezus umiał słuchać innych, usłyszeć ich historie, docenić ich nadzieje i aspiracje oraz mówić do nich o miłości Ojca. W każdej Eucharystii, stole Wieczerzy Pańskiej, powinniśmy być pobudzeni do naśladowania Jego przykładu, docierając do innych, w duchu szacunku i otwartości, aby dzielić się z nimi darami, jakie sami otrzymaliśmy” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że w Azji, gdzie Kościół prowadzi dialog z wyznawcami innych religii, to prorocze świadectwo najczęściej ma miejsce przez dialog życia. „Poprzez świadectwo życia przemienione miłością Boga najlepiej głosimy obietnicę królestwa pojednania, sprawiedliwości i jedności dla całej rodziny ludzkiej. Nasz przykład może otworzyć serca na łaskę Ducha Świętego, który prowadzi ich do Chrystusa Zbawiciela” – zaznaczył papież.

Następnie Ojciec Święty skoncentrował się na geście obmycia stóp podczas Ostatniej Wieczerzy, będącym symbolem pokornej służby, bezwarunkowej miłości, z jaką Pan oddał życie na krzyżu dla zbawienia świata. „Eucharystia jest szkołą pokornej służby. Uczy nas ona gotowości, aby być dla innych. Także i to znajduje się w centrum bycia uczniem-misjonarzem” – stwierdził Franciszek.

Nawiązując do następstw katastrofalnego tajfunu jaki nawiedził Filipiny w 2013 r. papież zaznaczył, iż obok ogromnych zniszczeń przyniósł on także niezwykłą falę solidarności, wielkoduszności i dobra. Ludzie odbudowali nie tylko domy, ale i życie. „Eucharystia mówi nam o tej mocy, która płynie z krzyża i stale przynosi nowe życie. Zmienia serca. Uzdalnia nas do troski o innych, do chronienia ubogich i bezbronnych, do bycia wrażliwymi na wołanie krzyk naszych potrzebujących braci i sióstr. Uczy nas uczciwego działania oraz odrzucenia niesprawiedliwości i korupcji, które zatruwają korzenie społeczeństwa” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek życzył, aby obecny Kongres Eucharystyczny umocnił jego uczestników w miłości Chrystusa obecnego w Eucharystii, uzdolnił do wniesienia tego wielkiego doświadczenia komunii kościelnej i zapału misyjnego do swoich rodzin, parafii, wspólnot i Kościołów lokalnych, aby był zaczynem pojednania i pokoju dla całego świata.


III wojna światowa przeciwko ubóstwu

"Eucharystia wzywa nas do "III wojny światowej przeciwko ubóstwu" - powiedział kard. Charles Maung Bo w homilii podczas Mszy św. inaugurującej MKE. Podkreślił, że rozpowszechnione niedożywienie i głód na świecie są „masowym ludobójstwem”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9