Perła, rodzina i płaca minimalna

Z apelem do władz o wypracowanie „paktu społecznego na rzecz polityki prorodzinnej” wystąpił dziś bp Wiktor Skworc. Podczas Mszy św. sprawowanej w Starym Sączu w uroczystość św. Kingi, Patronki samorządowców, biskup tarnowski wyraził też poparcie dla żądań związkowców z Solidarności o podwyższenie płacy minimalnej.

W homilii bp Skworc podkreślił, iż trzeba „bronić się przed tym, by samorządy były ekspozyturami partii politycznych i areną toczonych przez nie jałowych sporów, często natury personalnej a nie merytorycznej”. Zachęcił też samorządowców, by ich codzienną troską była dobro wspólne społeczności lokalnej, „przy przestrzeganiu zasady pomocniczości, której wrogiem są pojawiające się tendencje do centralizmu”.

Odwołując się do słów z dzisiejszej Ewangelii bp Skworc podkreślił, że „podstawowym niebezpieczeństwem w autentycznym szukaniu Boga jest chaos i rutyna, poprzestawanie na tym, do czego przywykliśmy, brak stałości w poszukiwaniu, brak stanowczości”.

Drugim niebezpieczeństwem jest natomiast zaprzestanie jakichkolwiek poszukiwań. „Po jakimś czasie chaotycznego poszukiwania – zwłaszcza przy mnogości obowiązków – może zniknąć osobista modlitwa, zakończyć się kontakt z Eucharystią, może wygasnąć życie sakramentalne. Taki chrześcijanin nigdy nie odkryje skarbu i nie znajdzie perły – nie doświadczy bliskości Boga” – przestrzegł biskup tarnowski.

Biskup Skworc podkreślił też, że w poszukiwaniu Boga człowiekowi potrzebna jest wolność w stosunku do rzeczy materialnych: „Nie może być nimi związany do tego stopnia, że odbierają mu wolną wolę a dla ich osiągnięcia jest gotów zrobić wszystko; poświęcić skarb wiary a nawet zabić głos sumienia”.

Ordynariusz tarnowski wyraził zdecydowane poparcie dla inicjatyw na rzecz świętowania niedzieli w tym dla inicjatywy Kongregacji Kupieckiej – Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu – za inicjatywę ”Przywróćmy niedzieli świąteczny charakter” z 19 maja br.

Podczas homilii biskup przytoczył fragment deklaracji: „Ten wolny dzień tak głęboko zakorzeniony w naszej chrześcijańskiej i kulturowej tradycji poświęcony zwyczajowo Bogu i rodzinie, przywracający człowiekowi godność, jest obecnie powszechnie odzierany swojego świątecznego charakteru. Skutkuje to zmianą relacji społecznych, zniewoleniem człowieka i bardzo destrukcyjnie wpływa na rodzinę. Mądre dojrzałe demokracje europejskie dawno to zrozumiały i potrafią się przed tym bronić, szkoda, że my jak zwykle będziemy mądrzy po szkodzie. Ograniczmy handel w tym dniu do niezbędnego minimum, świętujmy niedziele w gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych, nauczmy się bycia razem”.

Bp Skworc zaapelował też o „pakt społeczny na rzecz polityki pro-rodzinnej”, wspominając, iż wedle niektórych opinii Polska jest jedynym dużym krajem w Europie, który nie prowadzi polityki demograficznej. „Mamy przyrost naturalny bardzo niski, a wszystkie prognozy wskazują na dalszy spadek” – wskazał hierarcha.

Zwracając uwagę na trudny los polskich rodzin wielodzietnych, biskup tarnowski zachęcał samorządowców do wspierania rodziny, która jest „najlepszą szkołą prospołecznych postaw”.

Bp Skworc poparł także starania związku zawodowego „Solidarność” o podwyższenie płacy minimalnej i związanie jej ze wzrostem gospodarczym. Przypomniał, że projekt ustawy w tej sprawie, poparty ponad 300 tys. podpisów, został złożony u marszałka sejmu.

„Według związków zawodowych tę minimalną płace otrzymuje w Polsce ponad milion pracowników, co też pokazuje skalę ubóstwa – zauważył hierarcha. – Oby przedłożony projekt został uchwalony przez parlament i podpisany przez prezydenta, o co apelujemy! Wtedy najniższa płaca w roku 2012 będzie wynosiła brutto 1, 5 tys. złotych – dodał.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10