Nowe kierunki na KUL

Gospodarka przestrzenna i European studies, naukoznawstwo i wiedza o teatrze – Katolicki Uniwersytet Lubelski powołuje nowe kierunki studiów. Nie rezygnując z misji kształtowania człowieka w duchu humanizmu chrześcijańskiego, chce zapewnić swoim absolwentom przyszłość na rynku pracy.

Prorektor KUL, ks. prof. Stanisław Zięba, podkreśla, że lubelska uczelnia zmienia się i „przechodzi bardzo głębokie wielopoziomowe transformacje”. Z jednej strony chce utrzymać wszystkie dotychczasowe kierunki, z drugiej - zwrócić uwagę na to, co jest zapotrzebowaniem rynku, z naciskiem na innowacyjność.

Nowe kierunki oferuje kilka wydziałów. Na Wydziale Teologii rusza licencjackie studium religioznawstwa. Jak mówi opiekun studiów, ks. dr Stanisław Grodź, mają one zapewnić studentom zdobycie rzetelnej wiedzy o głównych tradycjach religijnych świata, także o religijności ludowej, a ponadto umożliwić nabycie kompetencji międzykulturowych, które będą pomocne w rozumieniu wyznawców innych religii.

- Pracownicy KUL od dawien dawna zajmowali się sprawami religii, badaniami nad religią w różnych płaszczyznach i wymiarach, to studium jest zebraniem i sformalizowaniem tego, co KUL już osiągnął, a jednocześnie daniem możliwości nowego rozwoju – mówi ks. Gródź.

Interdyscyplinarne studia europeistyczne po angielsku, na poziomie licencjackim i magisterskim, dla Polaków i obcokrajowców, otwiera Instytut Europeistyki. - Liczymy na to, że będą to studia, które dadzą absolwentom praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, i że będą mogli wykorzystać te umiejętności nie tylko w Polsce, ale także za granicą, w zjednoczonej Europie – zachęca dr Tomasz Sieniow. Studenci będą mieć zajęcia z prawa, nauk politycznych, ekonomii, socjologii, kwestii kulturowych.

Nowe kierunki powołuje także najbardziej szacowny wydział KUL - Filozofii. Jednym z nich jest naukoznawstwo. Prof. Paweł Kawalec, sekretarz Komitetu Nauk Naukoznawczych, wyjaśnia, że po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł pracować uczelniach, ale także w urzędach w związku z realizacją projektów współpracy ze światem nauki przy przygotowaniu lub ocenie różnych projektów.

- Chcemy kształcić specjalistów dla biznesu, którzy będą zarządzać laboratoriami, będą specjalistami od informacji naukowej, kierować przedsięwzięciami naukowymi i pracami badawczymi. Chcemy też, by osoby, które ukończą te studia, były gotowe do tworzenia nowych miejsc pracy, i to w sektorach o wysokiej innowacyjności, co dla rozwoju całego regionu jest bardzo ważne – dodaje.

Do studiowania retoryki stosowanej zachęca dr Artur Mamcarz-Plisiecki z Instytutu Filozofii Teoretycznej. - Po pierwsze sięgamy do całego doświadczenia retoryki klasycznej, po drugie wykorzystujemy wielowiekowe europejskie doświadczenie edukacyjne, po trzecie wierzymy, że tak rozumiana retoryka jest nowoczesna i bardzo przydatna do analizy mediów, do public realtions i kreowania wizerunku – wyjaśnia założenia kierunku.

Także na Wydziale Filozofii studiować będzie można od nowego roku akademickiego etykę. -
Etyka to nauka formułująca moralne zasady ludzkiego postępowania. Potrzeba formułowania takich standardów moralnych jest widoczna współcześnie w wielu obszarach, jak biznes czy medycyna – mówi dr Wojciech Lewandowski. Wyjaśnia, że do uruchomienia kierunku upoważnia uczelnię z jednej strony tradycja, z profesorem Karolem Wojtyłą na czele, a z drugiej, trwająca od kilku lat debata na temat niewystarczającej obecności etyki w szkole.

- Widać społeczne oczekiwanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę nauczycielską, która mogłaby prowadzić takie zajęcia w szkołach. Nasz kierunek będzie oferował stosowne uprawnienia – dodaje dr Lewandowski.

Nowym studiów licencjackich na Wydziale Nauk Humanistycznych jest wiedza o teatrze. Prof. Wojciech Kaczmarek z Instytutu Filologii Polskiej zapowiada, że studia będą nowoczesne i będą łączyć teorię z praktyką. Wśród wykładowców znajdzie się m.in. prof. Leszek Mądzik, twórca Sceny Plastycznej KUL.

Ostatnim z nowych kierunków, które można będzie studiować na KUL jest gospodarka przestrzenna, uruchamiana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Ks. prof. Stanisław Zięba wyjaśnia, że kierunek powstaje na prośbę ministerstwa infrastruktury. Studia stworzą możliwość zajmowania się projektowaniem zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów, programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwojem systemów przemysłowych. - Tego typu studiów nie ma na ścianie wschodniej – zaznacza prorektor.

Katolicki Uniwersytet Lubelski istnieje od 1918 roku. Jego dewiza brzmi „Deo et Patriae” -„Bogu i Ojczyźnie”. Inicjatywa utworzenia uniwersytetu zrodziła się wśród Polonii w Petersburgu z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, rektora tamtejszej Akademii Duchownej. Na siedzibę nowej uczelni wybrano Lublin. W lipcu 1918 r. powołanie uniwersytetu katolickiego zostało zaakceptowane na konferencji biskupów polskich w Warszawie z udziałem nuncjusza apostolskiego. Pierwszym rektorem został mianowany ks. Radziszewski.

Celem instytucji było prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie kadry inteligencji katolickiej oraz podnoszenie narodu na wyższy poziom życia religijnego i intelektualnego.

Po wojnie KUL wznowił działalność jako pierwszy uniwersytet w Polsce. W latach komunizmu podlegał licznym szykanom, a jednocześnie był ostoją dla ludzi wolnej myśli i tych, którym władze nie pozwalały studiować gdzie indziej. Ceną za to było to, że absolwentom KUL odmawiano zatrudniania w instytucjach państwowych, zaś publikacje pracowników naukowych były poddane ostrej cenzurze.

Po 1956 r. została złagodzona polityka państwa wobec Kościoła katolickiego, a także wobec KUL i choć represje trwały, to możliwości rozwoju uczelni poprawiły się. Przełomowym okresem była kadencja rektora o. Mieczysława Krąpca OP (1970-1983).

Od 1954 r. kierownikiem katedry etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej był ks. Karol Wojtyła. Po wyborze na papieża powołano na KUL Instytut Jana Pawła II poświęcony badaniom jego myśli i dzieła. Po śmierci Jana Pawła II uniwersytet otrzymał jego imię.

Po przemianach ustrojowych i wyjściu z kryzysu finansowego, w latach 90. w KUL powstały nowe wydziały i kierunki, zaczęli tu studiować studenci z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Słowacji.

Obecnie w KUL kształci się ponad 16,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Od 2008r., po zmianie przez parlament ustawy o finansowaniu KUL, uczelnia jest finansowana jak wszystkie polskie uniwersytety publiczne.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KUL, STUDIA

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10