Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, czyli miłosierdzie ekumeniczne

Ponad 4,5 miliona wigilijnych świec zamierzają rozprowadzić organizatorzy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2002. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. Po raz trzeci Dzieło jest wspólnym przedsięwzięciem trzech organizacji charytatywnych: Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Dzieło polega na rozprowadzaniu w okresie Adwentu na terenie całego kraju specjalnych świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach w miejscu tradycyjnie przeznaczonym dla niezapowiedzianego gościa. Świece rozprowadzane są przede wszystkim w parafiach. Pozyskane w ten sposób środki finansowe pozostają w parafialnych zespołach Caritas lub są przekazywane do dyspozycji Caritas diecezjalnych na lokalne programy.

Hasło Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2002 "Umiłować Chrystusa" zwraca uwagę na przesłanie miłości, jakie pozostawił nam Jezus, gdy nauczał: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Istnieje istotna relacja między miłością do Boga i miłością do człowieka. Bóg objawia się nam jako bogaty w miłosierdzie. Gest miłosierdzia jest darem wzajemnym: wzbogaca przyjmującego i dającego. Prawdziwie miłować może tylko ten, kto przeżywa swoje człowieczeństwo tak, że umie stawać się darem dla innych. Wigilijna świeca jest znakiem takiego daru serca.

Caritas Polska

Caritas Polska rozprowadza wigilijne świece już po raz dziewiąty. Znaczna część funduszy zebranych w tym roku zostanie przeznaczona na dofinansowanie zimowisk i kolonii letnich organizowanych dla dzieci z ubogich rodzin. Z pozyskanych środków skorzystają także placówki prowadzone przez Caritas na terenie całego kraju: domy samotnej matki, ośrodki rehabilitacyjne, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami. Część pieniędzy będzie przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach oraz na doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym.

W koloniach Caritas, organizowanych rokrocznie dla dzieci z ubogich rodzin, biorą udział tysiące młodych ludzi. W tym roku, dzięki funduszom zebranym w ramach ubiegłorocznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, z bezpłatnych lub bardzo tanich letnich kolonii skorzystało ponad 100 tys. dzieci.

Jak w ubiegłym roku, Caritas postanowiła po 10 groszy z każdej świecy przeznaczyć w geście solidarności na pomoc dzieciom które poza granicami naszego kraju żyją w niezwykle ciężkich warunkach. Świece Caritas będą także rozprowadzane w kościołach Białorusi i Ukrainy.

Oprócz wigilijnych świec Caritas Polska proponuje bożonarodzeniowe kartki pocztowe. Kartki dostępne są w sześciu wzorach. Przedstawiają uśmiechnięte dzieci, a także świąteczne symbole, jak choinki czy bombki. Na każdej znajduje się logo Caritas Polska, nazwa "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" lub symbol wigilijnej świecy.

Od trzech lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma wymiar ekumeniczny: jest organizowane wspólnie przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Eleos Kościoła Prawosławnego. Również w roku bieżącym wigilijne świece będą rozprowadzane przez parafie tych Kościołów, a pozyskane fundusze zostaną wykorzystane na działalność charytatywną związaną z dziećmi. W ubiegłym roku Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły wspólnie ponad 4,5 mln wigilijnych świec pozyskując ponad 14 000 000 PLN.

Zrozumieniu idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom służy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: dziećmi ubogimi, opuszczonymi, zaniedbanymi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami. Ciesząc się z dotychczasowych pozytywnych doświadczeń wynikających z owocnej i zgodnej współpracy ekumenicznej, Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pragną zachęcić ludzi, aby wspierali ubogich nie tylko z okazji świąt.

Ogólnopolski program dystrybucji wigilijnych świec na trwałe wpisał się do kalendarza największych polskich przedsięwzięć charytatywnych, zaś uzyskane wpływy pozwoliły pomóc wielu dzieciom, nie tylko z naszej ojczyzny. Równie ważnym owocem Dzieła jest kształtowanie postaw i wyczulenie człowieka na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5