Potrzeba dobrych katechetów

Ks. dr. hab. Marek Żmudziński o teologii dla wierzących, wątpiących i niewierzących, skutkach niżu demograficznego i studiach 40+.

Ks. Piotr Sroga: Został Ksiądz niedawno wybrany nowym dziekanem Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Jak Ksiądz to przyjął?

Ks. dr hab. Marek Żmudziński: Kandydaturę na dziekana wydziału wysuwają pracownicy. W tym przypadku byli to nauczyciele akademiccy z mojej katedry. Pierwszą reakcją było zdziwienie, ale po długim namyśle zaakceptowałem tę propozycję. Rada Wydziału dokonała wyboru, dodam – w mocnej konkurencji – i jest to dla mnie wyzwanie do rzetelnej pracy. Od 1 września rozpoczyna się moja kadencja.

Jaką rolę pełni, według Księdza, Wydział Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie?

Jest on cząstką całego uniwersytetu i w wielkiej gamie dyscyplin nauk szczegółowych, humanistycznych i artystycznych jest ośrodkiem badań i wiedzy o człowieku i świecie w świetle chrześcijańskiego objawienia. Jest to wiedza integralna dzięki studiom filozoficznym, teologicznym, biblijnym i pedagogicznym. Chcielibyśmy, aby absolwenci naszego wydziału byli ludźmi kompetentnymi jako nauczyciele religii we wszystkich rodzajach szkół, jako pracownicy instytucji zajmujących się rodziną, pomocą społeczną, w szczególności opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi czy przewlekle chorymi. Kładziemy też nacisk, aby byli to ludzie etyczni, na których zawsze można polegać w sytuacjach trudnych zawodowo i w sprawach dotyczących codziennej egzystencji.

Na czym polega atrakcyjność studiów teologicznych?

Na Wydziale Teologii istnieje wiele możliwości kształcenia. Studia stricte teologiczne dają możliwość całościowego opisu świata i człowieka. Może to być element kształtowania swojego światopoglądu. Dla chrześcijan będzie to zracjonalizowanie przesłanek własnej wiary. Dla wątpiących będzie to okazja do znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania. Dla niewierzących jest też możliwość teoretycznego poznania chrześcijańskiego świata wartości. Nasza oferta jest jednak o wiele szersza. Przykładem są nauki o rodzinie, gdzie można wyspecjalizować się w poznaniu tego, co jest najistotniejsze dla człowieka – życia rodzinnego. Ważnym elementem naszych studiów jest także prawo kanoniczne. Istnieje możliwość łączenia dwóch kierunków. Na przykład teologii z naukami o rodzinie, co daje szersze wykształcenie.

Teologia kojarzy się najczęściej ze studiami w ramach formacji w drodze do kapłaństwa. Jakie perspektywy pracy mają po tych studiach osoby świeckie?

Dla świeckich absolwentów teologii widzę możliwość pracy w szkole. Pierwsza fala katechetów z lat 90., kiedy religia wróciła do szkół, powoli przechodzi w stan spoczynku. Chodzi, oczywiście, o zapotrzebowanie na dobrych katechetów. Patrzymy jednak na kształcenie osób świeckich szerzej. Jedną z propozycji są studia 40+, skierowane do wszystkich liderów wspólnot kościelnych, ludzi zaangażowanych w pomoc charytatywną czy w inny sposób aktywnych w lokalnym środowisku. Chodzi o to, żeby osoby obecne w życiu duszpasterskim Kościoła mogły pogłębić swoją wiedzę religijną. Jest to po prostu czysta teologia, która może zainteresować też wykształconych pedagogów, którzy chcieliby spróbować swoich sił jako nauczyciele religii.

Niż demograficzny dotyczy wszystkich uczelni. Na UWM w Olsztynie spadła liczba studentów. Jak jest na Wydziale Teologii?

Jak wszystkie wydziały, tak i nasz boryka się z tym problemem. Kiedyś studiowało u nas ponad 1300 studentów; dziś jest ich dużo mniej. Pracujemy nad stworzeniem atrakcyjnej oferty, aby zachęcić młodych ludzi do studiowania na naszym wydziale. Przykładem jest możliwość kontaktów międzynarodowych w ramach programu „Erasmus”. W grę wchodzą różne uczelnie europejskie – choćby włoskie czy hiszpańskie. Istnieje także możliwość dopasowania rozkładu zajęć do obowiązków, które podejmują poszczególne osoby poza uczelnią. Nowym wyzwaniem, które chcemy realizować w dydaktyce, jest e-learning, czyli nauka przez internet. To wszystko ma ułatwić kształcenie i zachęcić do skorzystania z naszej oferty. Będziemy wciąż poszerzać program studiów. Jednym z pomysłów jest ściślejsza współpraca z ośrodkiem misyjnym w Pieniężnie, która mogłaby dać możliwość poznawania odmiennych kultur, co można połączyć z wyjazdami w ramach wolontariatu misyjnego. Włączona będzie w to, oczywiście, możliwość nauki języków obcych poza obowiązkowymi lektoratami.

Jest Ksiądz nauczycielem akademickim od wielu lat. Jakie są kierunki badań naukowych, które Ksiądz podejmuje?

Zajmuje się teologią fundamentalną. Jest to dziedzina teologii, która łączy świat rozumu i świat wiary. Polega to na poszukiwaniu racjonalnych argumentów na rzecz uzasadnienia wiary chrześcijańskiej. Dawniej ta dziedzina nazywana była apologetyką, co wydaje się dziś także aktualne, bo istnieje potrzeba budowania argumentów broniących prawd wiary wobec zarzutów kierowanych ze świata.

Jakie są warunki przyjęcia na Wydział Teologii UWM w Olsztynie?

Wszystkie informacje znajdują się na internetowej stronie wydziału. Zachęcam do zapoznania się z nimi i... zapraszam.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5