365 biografii i pytań

Takiej książki jeszcze nie było. Zawiera ona biografie chrześcijan, którzy za wierność Jezusowi Chrystusowi zapłacili najwyższą cenę – oddali życie. To moje wyznanie wiary – mówi o swojej książce Wojciech Roszkowski.

Książka „Świadkowie wiary” ma bardzo wymowny podtytuł: „Męczennicy na każdy dzień”. W dorobku wybitnego historyka i ekonomisty prof. Wojciecha Roszkowskiego to pozycja szczególna. Nie tylko dlatego, że po raz kolejny autor daje popis znakomitych umiejętności warsztatowych, wielkiej erudycji i znajomości różnorodnych źródeł, dzięki czemu swobodnie porusza się po epokach. – Pisząc tę książkę, chciałem także sobie i innym postawić pytanie, jak silna jest nasza wiara. Jak zachowałbym się w godzinie próby? W tym sensie ta książka jest moim wyznaniem wiary – powiedział „Gościowi” prof. Roszkowski.

Doświadczenie ponadczasowe

Autor docieka, dlaczego doszło do tragicznych wydarzeń, zastanawia się nad ich historycznymi uwarunkowaniami. Męczeństwo chrześcijan w sposób oczywisty kojarzy się z prześladowaniami w czasach Imperium Rzymskiego oraz z XX wiekiem, kiedy nazizm i komunizm rozpoczęły walkę z religią w skali dotąd nieznanej. Tymczasem prof. Roszkowski pokazuje, że praktycznie w każdej epoce, choć z różnym natężeniem, zabijano ludzi tylko dlatego, że byli wierni Chrystusowi. To oznacza, że męczeństwo za wiarę jest doświadczeniem ponadczasowym, towarzyszącym chrześcijanom w różnych czasach i epokach. Ważnym ideowym przewodnikiem po kartach tej książki jest św. Jan Paweł II. Jego słowa: „Męczeństwo jest najwymowniejszym dowodem prawdziwości wiary” są do niej mottem. Dla papieża, który przelewając krew za Kościół 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra w Watykanie, także doświadczył prześladowania, oczywista była potrzeba skrupulatnego zapisania każdego męczeństwa w świadomości Kościoła. Dlatego beatyfikował i kanonizował tak wiele osób, wśród których męczennicy za wiarę stanowią istotną grupę. Nie dziwi również, że wśród nich było aż 405 męczenników z XX wieku. To m.in. ofiary prześladowań w Hiszpanii z okresu wojny domowej, terroru masońskiego w Meksyku, nazizmu oraz komunizmu. Wiele z tych postaci możemy poznać dzięki tej książce.

Na każdy dzień

Układ książki jest prosty. Patronem każdego dnia jest jedna osoba, grupa ludzi, których męczeńska śmierć związana jest z datą dzienną. Kalendarzowe kryterium powodowało, że autor musiał dokonywać wyboru, gdyż nieraz z jedną datą związane są różne postacie. Jak wspomina, wybór był subiektywny i z pewnością można napisać według podobnego klucza jeszcze niejedną książkę. Bohaterami są zarówno osoby znane, jak św. Piotr, bł. ks. Jerzy Popiełuszko czy św. Andrzej Bobola. Znacznie częściej są to jednak postacie nieznane, ale o niezwykłych biografiach. W książce występują także bohaterowie zbiorowi, np. Męczennicy z Seulu czy grupa katolików z Korei, którzy zginęli w maju 1839 roku. Najwięcej jest męczenników żyjących w XX wieku. Są to zarówno ofiary nazizmu, jak i komunizmu. Obszernie jest również prezentowana mało u nas znana grupa męczenników z czasów rewolucji francuskiej, przez dziesięciolecia niemal kompletnie zapomnianych, których świętość dostrzegł dopiero papież Polak. To zresztą szerszy przyczynek do refleksji o stanie badań nad prześladowaniami Kościoła w różnych epokach. Okazuje się, że więcej mamy źródeł na temat męczeństwa chrześcijan w XIX w. w Azji aniżeli we Francji, gdzie długo nie prowadzono na ten temat badań, a rewolucja uchodziła za akt założycielski ery postępu, modernizacji i rozumu. Dopiero najnowsze badania odsłaniają nieznaną skalę zbrodni, czy wręcz ludobójstwa wielkich grup społecznych wówczas dokonanego. Zasadniczą przesłanką, dla której dana postać lub grupa ludzi znalazła się w książce, jest ich męczeństwo za wiarę. Nie zawsze jednak są to postacie formalnie wyniesione przez Kościół na ołtarze. W niektórych wypadkach trwają procesy beatyfikacyjne, w innych w ogóle takich procedur nie rozpoczęto. Kierując się takim kryterium, prof. Roszkowski umieścił w swoim martyrologium nie tylko katolików, ale także protestantów oraz prawosławnych, którzy oddali życie za wiarę w różnych epokach.

Pamięć prześladowanej wspólnoty

Jednym z ważnych motywów napisania tej książki były informacje o współczesnych prześladowaniach chrześcijan. – Przerażająca jest dla mnie dysproporcja między skalą tych prześladowań a obojętnością świata zachodniego, zwłaszcza Europy – mówi „Gościowi” prof. Roszkowski. – A przecież żyjemy w czasach, kiedy chrześcijanie są najbardziej prześladowaną społecznością na świecie, przede wszystkim w Azji i Afryce. To wszystko nie spotyka się z należytą reakcją braci w wierze, zwłaszcza tych z Europy. Gorzej, to męczeństwo jest praktycznie nieobecne w świecie mediów. Ile razy słyszymy w codziennych programach informacyjnych, że tego dnia znów giną chrześcijanie tylko dlatego, że nie chcą wyrzec się wiary w Jezusa Chrystusa? W starożytności krew przelana przez męczenników była posiewem dla nowych chrześcijan, formowanych w ich kulcie i pod wpływem ich świadectwa. Dzisiaj, obawiam się, że tak już nie jest. Paradoksalnie, chociaż żyjemy w epoce globalnej wioski, często mniej wiemy o tych prześladowanych, aniżeli kiedyś. Mniejsza jest także społeczna wrażliwość, zwłaszcza w laicyzującej się i stygnącej w swej wierze Europie. Czasem dociera do nas tylko informacja o liczbie prześladowanych. Tymczasem do wyobraźni bardziej trafia jednostkowy los aniżeli informacja, że męczenników jest bardzo wielu. Dlatego przez opisanie losu jednego człowieka upamiętnić chciałbym także tych, którzy razem z nim oddawali życie za wiarę. W XX w. było ich bardzo wielu, podobnie jest teraz. Tylko w Chinach, w Kościele podziemnym, a więc tym, który jest wierny Stolicy Apostolskiej, żyje kilka milionów ludzi, którzy nie są pewni swego jutra, gdyż od kaprysu władzy zależy, czy nastąpią represje, czy chwilowo będą odłożone na czas późniejszy – wyjaśnia autor „Świadków wiary”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12