Sekta czy schizma?

Duszpasterze łowiccy będą musieli zmierzyć się z Rycerzami Chrystusa Króla i ich wodzem, ks. Natankiem.

Do zbuntowanego przeciwko władzy kościelnej księdza Piotra Natanka przyjeżdża­ją tłumy pielgrzymów z kraju i za­granicy. Odwiedzają go również ludzie z terenu diecezji łowickiej. Na początku sierpnia wierni z Kutna i Sochaczewa zostali mianowani przez buntownika Ryce­rzami Chrystusa Króla.

Starzy i młodzi

Pustelnia Niepokalanów położona jest na malowniczym wzgórzu we wsi Grzechynia koło Makowa Podhalańskiego. Otoczona murem z kamieni i licznymi basztami przypomina średnio­wieczny gród. Uroku dodaje siel­ski krajobraz beskidzkiego pasma. Pustelnia ma być samowystarczal­na i pewnie dlatego pasą się przy niej owce, kozy i krowy. Za murami w przyklejonych do siebie drewnianych budynkach mieszkają ks. Piotr Natanek i jego rodzice. Często zaglądają tu lu­dzie, którzy poszukują ciszy, chcą odpocząć od zgiełku codzienności i znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pyta­nia. Przyjeżdżają starzy i młodzi. Na terenie pu­stelni od kilkunastu lat prowadzone jest duszpa­sterstwo młodzieży. Priorytet stawia doprowadze­nie do końca dzieła introniza­cji Chrystusa na Króla Polski, o czym kiedyś mówił na rekolekcjach w Kut­nie. Bazuje na objawie­niach nieuznanej przez Kościół wizjonerki, która rozmawia z Jezusem. Po­przez nią kapłan radzi się Chrystusa, a On rzekomo mówi mu co robić.

Sekta czy schizma?   Marcin Wójcik/GN Pomnik Chrystusa Króla obok pustelni w Grzechyni Diecezjanie w rycerskich szeregach

W lipcu kardynał, Stanisław Dziwisz wystosował list w spra­wie ks. Piotra Natanka. Informuje w nim, że kapłan został ukarany suspensą i nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich. Mimo kardynalskiego listu do pustelni w Grzechyni, w niedzielę 7 sierpnia, przyjechało ponad tysiąc wiernych, by wziąć udział w Eucha­rystii ku czci Boga Ojca. Mszy świę­tej przewodniczył suspendowany ks. Piotr Natanek. Podczas uroczy­stej liturgii do Rycerstwa Chrystusa Króla zostało przyjętych 80 osób, w tym osoby z Kutna i Sochaczewa. Rycerze, którzy otrzymali czerwone płaszcze z wizerunkiem Chrystusa Króla, są zobowiązani do modlitwy, a także mają aktywnie uczestniczyć w dziele intronizacji.

Czy wolno?

– Dwa lata temu przy mojej parafii grupka osób chciała utwo­rzyć Rycerstwo Chrystusa Króla, ale nie zgodziłem się. Nie zgodził się również biskup łowicki, bo nie ma oficjalnego stanowiska Episkopatu w tej sprawie – mówi ks. Piotr Żądło, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. – Każdy, kto przy­staje do księdza Piotra Natanka, pomimo suspendowania go przez kardynała Dziwisza, występuje przeciwko hierarchii kościelnej i całemu Kościołowi. Ruch księdza Piotra Natanka nosi znamiona sekty, a uczestniczenie w sakramentach, które on sprawuje jest niegodne – podkreśla proboszcz.             

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7