Kościół w Polsce 2010

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem była najważniejszym wydarzeniem tego roku, zarówno dla narodu, państwa i Kościoła. Papież mianował abp Józefa Kowalczyka Prymasem Polski, abp Celestino Migliore nowym nuncjuszem apostolskim w Polsce, kardynałem – abp Kazimierza Nycza. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest błogosławionym – to niektóre z wydarzeń roku 2010.

GRUDZIEŃ

1 – O aktywną i długofalową politykę rodzinną zaapelowali w liście otwartym do posłów członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. W dokumencie przypominają, że minęły już dwa lata od podpisania przez tę Komisję Deklaracji ws. polityki rodzinnej, a nadal postulaty w niej zawarte nie zostały zrealizowane. Sygnatariusze wskazali m.in. na niską dzietność polskich rodzin (obecny wskaźnik – 1,39), która nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. „Polska oszczędza na dzieciach, budując ich kosztem stadiony narodowe i zapominając, że jedna trzecia polskich dzieci wychowuje się w rodzinach wielodzietnych” – powiedział Zespołu Antoni Szymański, członek kościelno-rządowego Zespołu ds. Rodziny.

3 – Na Jasnej Górze zakończyły się rekolekcje dla osób odpowiedzialnych za kościelne dzieła charytatywne w Europie. W spotkaniu uczestniczyło 280 osób, w tym pięciu kardynałów oraz 50 biskupów. Nauki głosiła siostra Teresa Brenninkmeijer, opatka z zakonu cysterek, a skupiały się one wokół słów: „Oto Ja, Panie”. Kard. Robert Sarah, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” powiedział, iż kościelne organizacje charytatywne muszą pamiętać, że człowiekowi potrzebującemu nie wystarczy jedynie ubranie. „Musimy przynieść Boga do ludzi. To zadanie kościelnych organizacji charytatywnych”.

4 – Biskup Józef Guzdek, 54-letni biskup pomocniczy i wikariusz generalny arcybiskupa metropolity krakowskiego, doktor teologii z zakresu homiletyki, został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem polowym Wojska Polskiego. Uroczysty ingres do katedry polowej w Warszawie bp Guzdek odbył 19 grudnia.

5 – W drugą niedzielę Adwentu już po raz jedenasty obchodzono „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu. W całym kraju zbierano ofiary na ten cel, ubiegłoroczna zbiórka przyniosła 1 mln 903 tys. zł.

9 – Polacy nadal ufają Kościołowi, szukając w nim wspólnoty i miejsca osobistego spotkania z Bogiem a nie instytucji – wynika z badań GFK Polonia, który znalazł się w raporcie przygotowanym przez KAI i „Rzeczpospolitą”. Z badań wynika, że Polacy w większości nie wiedzą kto jest prymasem. 37 proc. respondentów przyznawało się do niewiedzy w tym względzie, 15 proc. wskazało kard. Józefa Glempa, 17 procent kard. Kazimierza Nycza, 10 proc. Kard. Stanisława Dziwisza. Tylko 15 proc. prawidłowo wskazało abp. Józefa Kowalczyka. 20-stronicowy raport wszechstronnie opisujący współczesny Kościół w naszym kraju ukazał się jako dodatek do dziennika.

11 – W wieku 80 lat zmarł ks. prof. Remigiusz Sobański, wybitny polski kanonista, m.in. b. rektor ATK w Warszawie, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Został pochowany na cmentarzu w Katowicach.

14 – Treść listu, jaki dominikanin o. Ludwik Wiśniewski napisał do nuncjusza apostolskiego we wrześniu, ujawniła „Gazeta Wyborcza”. Zakonnik zarzuca Kościołowi w Polsce tryumfalizm, upolitycznienie oraz nieumiejętność komunikowania się ze zmieniającym się światem. Jego zdaniem w Episkopacie nastąpił gorszący podział, który „objawia się poprzez popieranie inicjatyw i dzieł formalnie katolickich, a w rzeczywistości pogańskich, bo jątrzących i dzielących społeczeństwo i Kościół”. Dominikanin podkreśla, że część biskupów pisze i drukuje w „Naszym Dzienniku”, piśmie, „w którym roi się od oszczerstw”, podczas gdy dziennik ten „inni biskupi uważają za głęboko antychrześcijański!” Proponuje też zorganizowanie serii debat na szereg palących kwestii. „Nie trzeba się ani obrażać, ani oburzać, jako że zgorszenie tekstem czy wypowiedzią, czy oceną nie jest cnotą chrześcijańską, trzeba natomiast pamiętać, że ci, którzy nie reagowali na krytykę, potem podsumowali swoje osiągnięcia słynnym ‘sztandar wyprowadzić’ – komentował dla KAI abp Józef Życiński. Przewodniczący KEP abp Józef Michalik podczas spotkania opłatkowego Civitas Christiana w Przemyślu ocenił (18 grudnia): „Wbrew pewnym opiniom Kościół w Polsce nie jest podzielony, jest jednomyślny w dziedzinie wiary i moralności”. W specjalnym oświadczeniu o. Wiśniewski wyjaśnił, że list ukazał się w „GW” bez jego zgody i wiedzy.

21 – Porozumieniem zakończyła się sprawa pomiędzy Alicją Tysiąc a archidiecezją katowicką oraz ks. Markiem Gancarczykiem, redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego” – podała redakcja. Tysiąc poczuła się urażona stwierdzeniem „GN”, że 25 tys. euro odszkodowania, jakie zasądził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu otrzymała za to, „że nie mogła zabić swojego dziecka”. W 2000 r. z przyczyn zdrowotnych kobieta chciała usunąć ciążę, ale lekarze odmówili. Sędziowie w Strasburgu uznali jeden z zarzutów Tysiąc: brak możliwości odwołania się od decyzji lekarzy. 5 marca Sąd Apelacyjny w Katowicach nakazał „GN” opublikowanie przeprosin i wypłacenie powódce 30 tys. odszkodowania. Ostatecznie Alicja Tysiąc wycofała się z żądania publikacji w „GN” przeprosin, natomiast archidiecezja katowicka i ks. Marek Gancarczyk cofnęli skargę kasacyjną od tego wyroku, którą wnieśli do Sądu Najwyższego.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12