Watykan: Nowy audytor generalny

Ojciec Święty mianował doktora Alessandro Cassinis Righini audytorem generalnym, uprawnionym do przeprowadzania audytów wszelkich agend czy też instytucji Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Dotychczas był on audytorem generalnym ad interim.

Alessandro Cassinis Righini urodził się w Rzymie 29 grudnia 1965 roku. Ukończył studia ekonomiczne i handlowe na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza oraz uzyskał tytuł magistra administracji biznesowej w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Jest żonaty i jest ojcem trójki dzieci. Wykładał zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza oraz na Wolnym Międzynarodowym Uniwersytecie Studiów Społecznych Guido Carli. Po okresie pracy w Komisji Europejskiej, był pracownikiem naukowym Fundacji Centro Studi Investimenti Sociali (Censis). Następnie pracował jako konsultant ds. zarządzania w Braxton Associates w Londynie oraz w Deloitte Group. Jest autorem licznych artykułów z zakresu kontroli zarządczej i ekonomii regulacyjnej. W marcu 2016 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Audytora, a od czerwca 2017 r. pełni funkcję p.o. Audytora Generalnego.

Papież Franciszek, listem apostolskim w formie Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens z dnia 24 lutego 2014 r., powierzył Audytorowi Generalnemu zadanie przeprowadzenia audytu (kontroli) Dykasterii Kurii Rzymskiej, Instytucji związanych ze Stolicą Apostolską lub odnoszących się do niej oraz Administracji Gubernatoratu Państwa Watykańskiego.

Wraz z wydaniem nowego Statutu w dniu 21 stycznia 2019 r. Papież Franciszek wskazał funkcje i obowiązki Urzędu Audytora Generalnego.

Oprócz przeprowadzania autonomicznych i niezależnych audytów wszystkich podmiotów Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, Urząd Audytora Generalnego pełni rolę organu antykorupcyjnego na mocy Konwencji z Méridy, obowiązującej Stolicę Apostolską i Państwo Watykańskie od 19 października 2016 r.

Biuro Audytora Generalnego przeprowadza również rewizji konkretnych sytuacji związanych z anomaliami w wykorzystaniu lub przydzielaniu środków finansowych lub materialnych, nieprawidłowościami w udzielaniu zamówień lub w realizacji transakcji lub zbyciu, aktami korupcji lub nadużyciami finansowymi. Audytor Generalny otrzymuje raporty o tych szczególnych sytuacjach od osób, które dowiedziały się o nich w trakcie wykonywania swoich obowiązków, chroniąc ich tożsamość, analizuje je i składa raport specjalnej Komisji (tzw. whistleblowing).

Audytor Generalny pozostaje w związku funkcjonalnym z Radą ds. Gospodarczych, której przedkłada do oceny i zatwierdzenia roczny program audytu, jak również roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6