Katecheza w czasach pandemii

Pandemia odbiła się na lekcjach religii, a negatywne emocje przeniosły się do szkoły w związku z udziałem części młodzieży w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Jaki jest obecnie stan katechezy?

Tam, gdzie owce

O konkretnych wyzwaniach, jakie pandemia stawia przed katechetami, można się dowiedzieć z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli religii w diecezjach położonych na terenie województwa śląskiego. Pozytywnie odpowiedziało na nią 417 katechetów. Jej wyniki opracowali księża Roman Buchta, Robert Kaczmarek i Sebastian Mandrysz z Wydziału Katechetycznego w Katowicach. Wzięli w niej udział przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych, co dla końcowych wniosków ma znaczenie. Sugeruje bowiem, że katecheci ze szkół ponadpodstawowych bardziej odczuwają dyskomfort swej pracy, aniżeli koledzy pracujący w szkołach podstawowych. Niebagatelne znaczenie ma także stosunek uczniów do katechezy w szkołach ponadpodstawowych, czasem niechętny bądź lekceważący, co odbija się na satysfakcji zawodowej uczących tam religii. Część nauczycieli sygnalizowała problemy techniczne, ale wśród różnych opinii znalazła się i taka, że nauka religii w tych warunkach jest wyzwaniem zmuszającym katechetę do większej aktywności i lepszego przygotowania się do zajęć. Wyraziło ją aż 67 proc. ankietowanych. Innym plusem obecnej sytuacji jest większe zaangażowanie rodziców w przygotowanie lekcji – odnosi się to głównie do dzieci z klas młodszych. Widoczna była także korelacja pomiędzy zaangażowaniem religijnym rodziców a efektami pracy katechety. Pozytywnym zjawiskiem jest widoczna aktywność w mediach społecznościowych wielu, zwłaszcza młodych kapłanów, wykorzystujących internet do prowadzenia modlitwy wspólnotowej, systematycznych katechez i konferencji czy nawet kilkudniowych rekolekcji.

W ocenie dr Tkocz nauczanie religii w czasie pandemii jest trudniejsze; ogromnym mankamentem jest brak kontaktu personalnego z uczniem. W każdej szkole pomocą jest natomiast TIK – technologie edukacyjne, które, sprawnie wykorzystywane, są bardzo efektywnym narzędziem komunikacji i edukacji. Młodzi wiele czasu spędzają w mediach społecznościowych i daje to okazję, aby posługując się tymi narzędziami, dotrzeć do nich. Młodzi czasem podczas zdalnej lekcji chętniej zapoznają się z dobrze przygotowanymi przez nauczyciela religii materiałami multimedialnymi, niż słuchają przekazu treści lub angażują się w dialog.

Podobną szansę w obecnej sytuacji dostrzega także ks. prof. Buchta. Zwraca uwagę, że najnowsze dyrektorium katechetyczne, podpisane przez papieża Franciszka 25 marca 2020 r., bardzo mocno akcentuje otwarcie katechezy na nową przestrzeń ewangelizacyjną, jaką jest internet. – Młodzi nawet po pandemii stamtąd nie wyjdą – podkreśla ks. prof. Buchta – dlatego my musimy tam wejść i rozwijać różne formy ewangelizacyjne. Zrobiliśmy już w roku ubiegłym rekolekcje na platformie holyweek.pl, przygotowujemy się do okresu Wielkiego Postu, m.in. z udziałem Radia eM i „Gościa Niedzielnego”. Pandemia jedynie uświadomiła nam niezbędność tych działań.

– Efektem nauczania religii w czasach pandemicznych będzie podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się narzędziami TIK przez nauczycieli religii – dodaje dr Tkocz. – I to może zaowocować w następnych latach, ponieważ dziś nie ma wątpliwości co do tego, że rzeczywistość wirtualna jest już bardzo ważną przestrzenią ewangelizacji i pozostanie nią także po pandemii. Paradoksalnie obecny czas może również dowartościować relacje interpersonalne. Technologie informatyczne ich nie zastąpią. Dbajmy więc o nie, jeśli mamy taką możliwość.

– Młodzież jest dynamiczna i każdy katecheta musi nowe wyzwania wkalkulować w swoją działalność – podsumowuje dotychczasowe doświadczenia nauczania religii w czasach pandemii ks. prof. Buchta. – Obraz pasterza, za którym idą owce, niestety nieco się zdezaktualizował. One pójdą za nim, ale najpierw trzeba się z nimi spotkać, trzeba je „oswoić”. Należy więc pójść tam, gdzie one są. A są w internecie. Musimy więc być tam stale obecni.•

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9