Katecheza w czasach pandemii

Pandemia odbiła się na lekcjach religii, a negatywne emocje przeniosły się do szkoły w związku z udziałem części młodzieży w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Jaki jest obecnie stan katechezy?

Problem jest złożony i warto go analizować detalicznie, odnosząc do sytuacji w każdej z diecezji. Nie ma bowiem jednego modelu dobrze opisującego stan nauczania religii w całym kraju. Przykładem może być województwo śląskie, skupiające pięć diecezji: archidiecezje katowicką i częstochowską, diecezje gliwicką, bielsko-żywiecką i sosnowiecką. W każdej z nich sytuacja jest inna. Zostało to uwarunkowane szeregiem czynników, wśród których najważniejszy jest ogólny poziom religijności, wyrażający się m.in. w liczbie osób chodzących co niedzielę do kościoła (dominicantes) oraz communicantes, czyli odsetka katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Istotne są także historyczne uwarunkowania obecności Kościoła w przestrzeni społecznej danego regionu. Dlatego, aby w miarę precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest stan nauczania religii, ograniczę się do archidiecezji katowickiej. W stosunku do tego terenu posiadam wiarygodne i aktualne dane, które przekazał mi ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

W podstawówkach dobrze, dalej gorzej

Na terenie archidiecezji nauką religii w szkołach podstawowych objętych jest 130 577 dzieci, czyli 94,71 proc. wszystkich uczniów. Są to dane z listopada 2020 r. zebrane ze wszystkich parafii w archidiecezji i do dzisiaj niewiele się zmieniły. Inaczej przedstawia się sytuacja w szkołach ponadpodstawowych: liceach, technikach i szkołach branżowych. Spośród 25 830 uczniów tych szkół na lekcje religii uczęszcza 17 700, czyli 68,5 proc. Nauczaniem religii w archidiecezji katowickiej zajmuje się 1360 katechetów. Zdecydowaną większość stanowią świeccy, wśród nich 808 kobiet. W szkołach zatrudnionych jest także 341 księży diecezjalnych, 73 zakonnice, 13 zakonników i 1 alumn. Wiekowo jest to grupa zróżnicowana. 519 osób nie przekroczyło 40. roku życia, do 50. roku jest 420, powyżej 60. roku 71 osób. Nauczyciele religii są pedagogami dobrze wykształconymi. Doktoraty z teologii ma 33 z nich, licencjaty kanoniczne 31, a 1081 tytuł magistra teologii. 166 nauczycieli ukończyło podyplomowe studia teologiczne, uzyskując kwalifikacje uprawniające do nauczania religii jako kolejnego przedmiotu. W chwili obecnej nauczycieli w archidiecezji katowickiej nie brakuje, ale nie ma także żadnej rezerwy. Jeśli kolejne roczniki będą odchodziły na emeryturę, mogą być problemy z ich zastąpieniem.

Trzeba się z tym zmierzyć

Na pytanie, na ile liczny w niektórych śląskich miastach udział młodzieży w manifestacjach Strajku Kobiet przełożył się negatywnie na jej postawę wobec religii, ks. prof. Buchta odpowiada, że nie ma wiarygodnych danych, aby ocenić skalę tego zjawiska. Przyznaje, że słyszał o takich przypadkach. W ocenie dr Elżbiety Tkocz, teologa specjalizującego się w zagadnieniach katechetycznych, a zarazem wicedyrektorki i nauczycielki religii w liceum ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim, w tej szkole manifestacje nie przełożyły się na postawę młodzieży wobec lekcji religii. Nadal uczestniczy w nich ok. 90 proc. uczniów.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11