Zakonnicy pomagają

Parę liczb pokazujących, jak zakony męskie pomagają w walce z koronawirusem.

Powoli mija miesiąc od pierwszego apelu przewodniczącego KWPZM o. Janusza Soka CSsR o włączenie się zakonów męskich w pomoc zarażonym COVID-19, został także skierowany kolejny tego typu apel:

„Drodzy Współbracia,
Choć mija kolejny miesiąc, w którym słowa najczęściej słyszane, to pandemia, wirus, ograniczenia, ryzyko… to jednak wydaje się, że ta sytuacja już nas tak nie przeraża. Próbujemy powoli na nowo organizować naszą przyszłość.

Nie chcemy jednak odwracać oczu od problemów, które dzieją się obok nas. Sytuacja w niektórych ośrodkach opieki nad ludźmi starszymi i chorymi nadal jest dramatyczna. Personel jest przeciążony lub chory. Brakuje rąk do zwyczajnej pracy, jak sprzątanie, obieranie ziemniaków, karmienie pacjentów.
Bardzo dziękuję Współbraciom, którzy jako kapelani czy wolontariusze zaangażowali się w pomoc. Jest ich już ok. 150. Ciągle jednak są braki. Proszę więc o zgłoszenie się nowych kandydatów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest wielu w naszych szeregach, którzy by chcieli ruszyć do pomocy choćby i dzisiaj, ale z racji obowiązków, zdrowia czy wieku nie mogą. Wiemy też, że obecny czas stwarza pewne ograniczenia – święcenia kapłańskie, sesja egzaminacyjna itd. Faktem jest też, że taka decyzja wiąże się z poświęceniem, bo prócz pracy trwającej 2-3 tyg. lub dłużej w danym ośrodku, wymagana jest po wszystkim dwutygodniowa kwarantanna. Przy tym trzeba się liczyć z ryzykiem zarażenia się.

Wspierajmy nadal naszą modlitwą personel medyczny, służby mundurowe, chorych i ich rodziny oraz wolontariuszy. To bardzo ważne i potrzebne. Miejmy równocześnie świadomość, że możemy uczynić jeszcze więcej – wciąż bowiem słyszymy konkretne wołanie – proszę o pomoc!
Niech Bóg da nam pokój serca i wolność w podejmowanych decyzjach w odpowiedzi na to wołanie.


o. Janusz Sok CSsR
Przewodniczący KWPZM”

Pomoc ta od samego początku epidemii była już świadczona według własnych możliwości oraz rozeznania sytuacji w terenie przez poszczególne zgromadzenia czy wspólnoty zakonne. Obecnie też część zakonników, którzy już świadczyli pomoc zwłaszcza w miejscach występowania zakażeń, jest na obowiązkowej kwarantannie.
Z danych zebranych na dzień 20.05.2020 roku przez sekretariat KWPZM, nie licząc inicjatyw oddolnych parafii i domów zakonnych czy zwykłego duszpasterstwa i pracy, jaką zakonnicy wykonują na co dzień, wynika że obecnie w różnego rodzaju pomoc bezpośrednią zaangażowanych jest ponad 150 zakonników. Cały czas też sekretariat KWPZM jest w kontakcie ze sztabami kryzysowymi w różnych miejscach i na bieżąco stara się zaradzić pojawiającym się potrzebom.

Pomoc w ZOL-ach, DPS-ach, szpitalach

Najwięcej placówek, gdzie angażują się zakonnicy jest w województwie śląskim. Są to zwłaszcza DPS-y w Czernichowie, Lublińcu oraz Częstochowie, gdzie zaangażowanych było i jest 21 zakonników. W Czernichowie 11 zakonników: 2 Franciszkanów (OFMConv Kraków), 5 Saletynów, 4 Kapucynów (Kraków). W Lublińcu 9 zakonników: Misjonarz Krwi Chrystusa, 2 Salwatorianów, 2 Kombonianów i Karmelita (Kraków) oraz 3 Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej a także 6 młodych świeckich wolontariuszy ze wspólnoty oblackiej „Niniwa”. W DPS-ie w Częstochowie zaangażował się Benedyktyn z Tyńca.

Pod względem ilości świadczonej pomocy drugim miejscem jest województwo małopolskie, gdzie zaangażowanych jest 19 zakonników. W DPS-ie w Bochni: 6 Dominikanów, a w DPS-ach w Krakowie 13 zakonników: 12 Salezjanów (Kraków) oraz Franciszkanin (OFMConv).

Trzecim miejscem posługi zakonników jest województwo dolnośląskie, gdzie zaangażowało się 16 zakonników. Są to DPS-y w Legnickim Polu i Świdnicy oraz ZOL w Jeleniej Górze. Do DPS-u w Legnickim Polu zostało skierowanych w zeszłym tygodniu 4 zakonników: Franciszkanin (OFM Kraków Bernardyn), Franciszkanin (OFM Kraków Reformat), Benedyktyn z Tyńca, Misjonarz Oblat MN oraz Misjonarz Krwi Chrystusa. Do DPS-u w Świdnicy 2 zakonników: Misjonarz Oblat MN i Pijar, a w ZOL-u w Jeleniej Górze posługiwało czy posługuje 9 zakonników: 6 Franciszkanów (OFMConv Kraków) oraz 3 Pijarów.

Sporo przedstawicieli męskich wspólnot zakonnych angażuje się także w województwie wielkopolskim, gdzie pomaga 10 zakonników. W DPS-ach w Kaliszu 7 zakonników: 2 Kapucynów (Kraków), 2 Benedyktynów z Lubinia, Orionista, Klaretyn, Kapucyn (Warszawa). Dodatkowo w DPS-ie w Wieleniu 3 zakonników: Franciszkanie (OFM Poznań).

Zakonnicy angażują się także w województwie podkarpackim, gdzie pomoc świadczyło lub świadczy 7 zakonników. W DPS-ie w Stalowej Woli 6 zakonników: 3 Kapucynów (Kraków) i 3 Albertynów a w ZOL-u w Tarnobrzegu Dominikanin. W województwie mazowieckim pomocą w ZOL-u Caritas służy 4 zakonników: 2 Jezuitów, Bonifrater oraz Misjonarz (CM). Podobnie w województwie kujawsko-pomorskim posługuje 2 zakonników, pracując w ZOL-u Serafitek w Toruniu. Dodatkowo w najbliższym czasie w województwie lubelskim, w Zamościu w DPS-ie Serafitek rozpocznie posługę 1 zakonnik, Misjonarz Krwi Chrystusa.

Zakonnicy pełnią posługę zarówno kapelańską czy ratowników medycznych, jak i opiekują się chorymi zakażonymi COVID-19 w następujących szpitalach: w Wolnicy, Kielcach, Krakowie, Bytomiu, Trzebnicy i Warszawie. Wśród tej 9 osobowej grupy jest: 2 Kapucynów i Salwatorianin (Wolnica); 2 Kapucynów (Kielce); Saletyn (Kraków), Kapucyn (Bytom), Salwatorianin (Trzebnica) i Redemptorysta (Warszawa).

Inne rodzaje pomocy

Zakonnicy obsługują także izolatoria dla chorych, którzy nie mogą przeżyć kwarantanny we własnych domach. Tak jest m.in. w Kokotku i Bodzanowie, gdzie 8 Misjonarzy Oblatów MN, obsługuje 70 miejsc. W Kokotku angażują się także w pobieranie wymazów i koordynowanie opieki nad zakonnymi wolontariuszami posługującymi w DPS-ach w Lublińcu, a przebywającymi w Oblackim Centrum Młodzieżowym w Kokotku. Podobne izolatoria funkcjonują w Harmężach i Kalwarii Pacławskiej u Franciszkanów (OFMConv-Kraków).

Pomocy doznaje personel medyczny nie tylko w miejscach posługi, dzięki wsparciu niesionemu przez wolontariuszy, ale przez udostępnienie miejsc noclegowych, gdy nie może wrócić do swoich domów: Paulini (Jasna Góra), Franciszkanie (OFM Wejherowo), a inni zaopatrują szpitale, hospicja, ZOL-e i DPS-y w potrzebne artykuły ochrony osobistej: Werbiści (szpital w Ostródzie i DPS w Ełku), Misjonarze Oblaci MN (domy w całej Polsce), Dominikanie (DPS w Bochni). Widoczne jest zaangażowanie parafian w zakonne inicjatywy szycia maseczek (Misjonarze Oblaci MN – Kodeń; Benedyktyni – Tyniec, Franciszkanie OFMConv – Legnica i Lwówek Śląski) oraz pomoc w zakupach i dostarczanie posiłków (Misjonarze Oblaci MN – Gorzów Wielkopolski i Kodeń, Franciszkanie OFMConv – Pieńsk; Salwatorianie – Trzebinia, Dominikanie – Gdańsk). Dodatkowo zakonnicy angażują się akcję adopcji medyka (Franciszkanie OFMConv-Kraków) czy strażacy medykom (2 Benedyktynów z Tyńca).

Męskie wspólnoty życia konsekrowanego nie zapominają również o potrzebujących i ubogich, jak to czyni np. 18 Kapucynów (Kraków), 13 Misjonarzy-CM (Bydgoszcz), 3 Franciszkanów (OFMConv-Kraków), oblacka Wspólnota Dobrego Pasterza (Katowice) a także liczni Kapucyni (Warszawa).

W sumie 17 zakonników zaangażowanych jest w pomoc psychologiczno-duchową w ramach dyżurów przy telefonie w Poznaniu (2 Misjonarze Oblaci MN), Warszawie (Misjonarz Oblat MN) i Krakowie (8 Salwatorianów, 3 Pallotynów z prowincji w Warszawie i Poznaniu, Misjonarz Oblat MN, Kanonik Regularny i Misjonarz-CM). Wiele miejsc uruchomiło także parafialne i klasztorne telefoniczne numery pomocowe (Marianie, Dominikanie).

Współpraca międzyprowincjalna i międzyzakonna

W miejscach świadczonej przez zakonników pomocy powstają wręcz międzyprowincjalne i międzyzakonne wspólnoty. W Kokotku i Lublińcu: 3 Misjonarze Oblaci MN, 2 Salwatorianów, 2 Kombonianów, Misjonarz Krwi Chrystusa i Karmelita (Kraków). W Czernichowie: 2 Franciszkanów (OFMConv), 5 Saletynów i 4 Kapucynów (Kraków). W Jeleniej Górze: 6 Franciszkanów (OFMConv) i 3 Pijarów. W Legnickim Polu: Franciszkanin (OFM Bernardyn), Franciszkanin (OFM Reformat), Benedyktyn z Tyńca, Misjonarz Oblat MN i Misjonarz Krwi Chrystusa. W Świdnicy: Misjonarz Oblat MN i Pijar. W Kaliszu: 2 Kapucynów (Kraków), 2 Benedyktynów z Lubinia, Orionista, Klaretyn i Kapucyn (Warszawa). W Stalowej Woli: 3 Kapucynów (Kraków) i 3 Albertynów. W Krakowie: 12 Salezjanów (Kraków) i Franciszkanin (OFMConv). W Warszawie: 2 Jezuitów, Bonifrater i Misjonarz (CM).

Biorąc pod uwagę poszczególne zgromadzenia w bezpośrednim zaangażowaniu, o którym sekretariat KWPZM został poinformowany, pomoc ta wygląda następująco: Kapucyni-Kraków (32), Misjonarze Oblaci MN (17 + 6 wolontariuszy ze wspólnoty młodzieży „Niniwa”), Misjonarze-CM (15), Franciszkanie OFM-Conv-Kraków (12), Salezjanie-Kraków (12), Salwatorianie (12), Dominikanie (7), Saletyni (6), Franciszkanie OFM-Poznań (5), Pijarzy (4), Benedyktyni-Tyniec (4), Albertyni (3), Misjonarze Krwi Chrystusa (3), Benedyktyni-Lubiń (2), Jezuici-Warszawa (2), Kombonianie (2), Bonifratrzy (1), Franciszkanie OFM-Bernardyni Kraków (1), Franciszkanie OFM-Reformaci Kraków (1), Karmelici Kraków (1), Kanonicy Regularni (1), Klaretyni (1), Kapucyni-Warszawa (1), Orioniści (1), Pallotyni-Warszawa (2), Pallotyni-Poznań (1), Redemptoryści (1).

Najstarszy z wolontariuszy zakonnych ma 66 lat, a w pomoc włączyła się także najmłodsza grupa powołanych, jakimi są klerycy i postulanci (już pomagający i przygotowani w najbliższych dniach do pomocy). Sporej pomocy wolonariackiej można było doświadczyć m.in. od seminariów zakonnych: Salwatorianów-Kraków (12), Franciszkanów OFM-Poznań (4), Saletynów (5 zaangażowanych + 3 gotowych), Dominikanów (3), Pijarów (2 + 4 gotowych), Jezuitów-Warszawa (1), Misjonarzy-CM (1), Salezjanów-Warszawa (1) oraz od Redemptorystów (4 gotowych) a także od Franciszkanów OFMConv: kleryków (8 gotowych) i postulantów (5 gotowych)

Sekretariat KWPZM

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7