Apostoł Bawarii i kopalnie soli - św. Rupert z Salzburga

Spokrewniony z Merowingami Rupert uchodzi za założyciela Salzburga oraz odkrywcę tamtejszych złóż solnych.

Najprawdopodobniej urodził się około 650 roku w Wormacji, skąd przybył na początku VIII wieku do Bawarii, do dawnego, rzymskiego miasta Juvavum leżącego w prowincji Noricum.

Tam, na gruzach dawnego miasta – najpewniej na polecenie księcia Theodona II - buduje opactwo benedyktyńskie oraz kościół Świętego Piotra – najstarszy austriacki klasztor.

Na Nonnbergu natomiast funduje żeński klasztor, w którym funkcję przełożonej powierza swej bratanicy, świętej Erentrudzie. Klasztor ten jest dziś najstarszą z zachowanych, przeznaczonych wyłącznie dla zakonnic budowli na świecie.

Wraz ze swymi mnichami Rupert prowadził aktywne działania misyjne, dzięki którym powiodło mu się nawrócenie na wiarę chrześcijańską jednego z pogańskich, bawarskich książąt, a także jego licznych poddanych. Zawędrować miał też na tereny ówczesnej Panonii, czyli dzisiejszych Węgier.

Istniejącą w okolicach dzisiejszego Altötting świątynię pogańską, w której kultem otaczano Siedem Planet, Rupert zmienił w świątynię chrześcijańską. Przekazał jej między innymi cudowną figurę Maryi, zwaną „Czarną Madonną” (Die Schwarze Muttergottes), zapoczątkowując w ten sposób kult maryjny w Bawarii. Wspierał także budowę kopalni soli, od których zresztą miasto Salzburg zaczerpnęło swoją nazwę i z których przez wieki słynęło.

Zmarł około roku 720. Jego uczeń – święty Wirgiliusz z Salzburga – przeniósł szczątki Ruperta do nowo powstałej katedry, w której relikwie obu świętych znajdują się dziś w jej ołtarzu głównym. W kościele Świętego Piotra zaś oglądać można pierwszy, pusty obecnie, wykuty w litej skale grób „apostoła Bawarii”, będącego patronem Salzburga, górników pracujących w kopalniach soli oraz opiekunem psów.

W ikonografii ukazuje się go najczęściej z książką, choć zdarzają się i wizerunki, na których widnieje z beczką lub wiaderkiem soli. Zgodnie bowiem z legendami, Rupert miał pewnego razu uderzyć swą laską pasterską w mijane w trakcie wędrówki skały, z których wytrysnęła słona woda, dzięki czemu odkryto złoża solne w okolicach Salzburga.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9