Ołtarz dla Jezusa

W Niepokalanowie powstaje Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu autorstwa Mariusza Drapikowskiego.

- Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie jest wielką potrzebą duchową wspólnoty klasztornej i parafialnej. Głównym celem podjętych działań jest poruszenie serc ludzkich, jakie może dokonać się, jeśli odpowiemy na wezwanie Jezusa wypowiedziane do każdego z nas: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” - powiedział o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz parafii Niepokalanów, główny inicjator budowy kaplicy. Zaprojektowanie kaplicy powierzono Mariuszowi Drapikowskiemu, autorowi m.in. ołtarzy adoracji tworzących projekt "12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu jest kluczowym i najważniejszym działaniem, jakie zostaje podjęte w ostatnich latach. Bazylika w Niepokalanowie, która została wybudowana w latach 1948-1954, nie była poddawana od tego czasu pracom modernizacyjnym na szeroką skalę. Konieczna jest wymiana okien, modernizacja ogrzewania, prace zabezpieczające obiekt oraz stworzenie właściwych warunków do przechowywania szat liturgicznych, które są zdeponowane w Bazylice.

- Nasi przodkowie uczestniczyli w wielkim dziele budowy tej świątyni. Dziś do nas należy zadbanie o to, czego twórcą duchowym był św. Maksymilian Kolbe - zaznacza o. Sąsiadek.

 Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu ma wymiar duchowy. Jego niezbędnym elementem jest włączenie się ludzi dobrej woli we wsparcie modlitewne.

- Naszym pragnieniem jest, aby modlitwa towarzyszyła nam od początku i była kontynuowana po powstaniu Kaplicy. Bezinteresowne wsparcie modlitewne dla ludzi cierpiących, chorych, potrzebujących pomocy, jest tym, co możemy ofiarować w każdym czasie - podkreśla proboszcz z Niepokalanowa.

- Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji zostało powierzone Niepokalanej Maryi, ufamy bezgranicznie, że w Jej Najświętszych dłoniach jest ono bezpieczne. Prosimy ludzi dobrej woli z całej Polski, aby włączyli się w dzieło, będące kontynuacją tego co stworzył św. Maksymilian. Na nasz apel już odpowiedziały wspólnoty zakonne i parafialne, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy którzy włączają się w to dzieło, w jakikolwiek sposób, są otoczeni modlitwą - wyjaśnia.

W ramach wsparcia budowy w Niepokalanowie powstały liczne inicjatywy modlitewne: adoracja Najświętszego Sakramentu która odbywa się w każdy dzień powszedni, comiesięczna Msza Św. w intencji utworzenia Kaplicy Adoracji oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w to dzieło, a także inicjatywy modlitewne podejmowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu Św.

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu znajdować się będzie w pomieszczeniu dawnej zakrystii ministrantów, po lewej stronie prezbiterium. Pomieszczenie ma powierzchnię około 70 m2. Obecnie znajdują się w nim stroje liturgiczne. Wobec czego niezbędne będzie opróżnienie pomieszczenia i przeniesienie szat liturgicznych do nowo tworzonej drugiej zakrystii na tzw. półkolu za Prezbiterium Bazyliki. Konieczne jest zamówienie specjalnego wyposażenia do przechowywania strojów liturgicznych, które zostanie zamontowane na półkolu.

Na potrzeby ministrantów, zespołu muzycznego zostaną przygotowane oddzielne pomieszczenia, poza półkolem. Powyższym pracom muszą towarzyszyć niezbędne roboty budowlane w pomieszczeniu przyszłej Kaplicy oraz na półkolu. Niezbędna jest wymiana wszystkich okien drewnianych w Bazylice. (półkole, klatki schodowe przy prezbiterium, Kościół dolny i pomieszczenia przylegające). Konieczna jest instalacja centralnego ogrzewania oraz wykonanie innych prac ogólnobudowlanych. Wszystkie powyższe działania nie mogą zakłócić funkcjonowania Bazyliki.

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, zostało powierzone firmie Drapikowski Studio z Gdańska. Mariusz Drapikowski jest m.in. twórcą dzieła "12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” - idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie. Pierwszy z ołtarzy adoracyjnych, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej. Drugi ołtarz to pentaptyk - Gwiazda Kazachstanu, którego miejscem docelowym jest kaplica w sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym. Trzecia z Gwiazd Dwunastu, nosi tytuł "Donum Caritas et Pax” - "Dar Miłości i Pokoju” a jego miejscem przeznaczenia jest sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Prace Mariusza Drapikowskiego można oglądać na stronie www.drapikowski.pl

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie będzie nawiązywać w stylistyce w prac Mariusza Drapikowskiego. W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona i uzgodniona koncepcja Kaplicy. Całkowity zakres prac przewidzianych do realizacji będzie największy od czasu utworzenia Bazyliki w roku 1954.

 Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu wymaga bardzo dużego zaangażowania czasu oraz środków, aby mogło powstać. W związku z powyższym została powołana Rada ds. Kaplicy Adoracji, której przewodniczy o. Proboszcz Andrzej Sąsiadek. W skład Rady wchodzą osoby świeckie z terenu parafii, które wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, działając charytatywnie, będą wspierać powyższe dzieło, uznając, że jest łaską Bożą, iż mogą w nim uczestniczyć. Za całość przedsięwzięcia odpowiada oraz nim zarządza O. Andrzej Sąsiadek, który realizuje to dzieło w bezpośrednim porozumieniu z O. Grzegorzem Marią Szymanikiem, Gwardianem Klasztoru w Niepokalanowie.

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej. Aby zapewnić pełną transparentność przepływu środków finansowych, zbiórka funduszy odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnie wydzielonego subkonta parafii.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9