Biskupi: Wspólnie wypracujmy najlepsze rozwiązania

Nie tylko na wyrażenie opinii, ale wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania w sprawie Funduszu Kościelnego liczy strona kościelna po obradach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. Odbyło się ono w dniu wczorajszym (15 marca 2012 r.) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Współprzewodniczący Komisji Wspólnej i gospodarz wczorajszych obrad minister Michał Boni przekazał na początku spotkania abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi, drugiemu współprzewodniczącemu Komisji, list intencyjny wraz z „Projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o przyjęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw”. Rząd zaproponował w nim, by obywatele mogli przekazywać 0,3% podatku dochodowego na rzecz Kościołów i innych związków wyznaniowych, a te samodzielnie będą płacić składki na ubezpieczenie tych duchownych, którzy dotąd korzystali z dopłaty z Funduszu Kościelnego. Strona rządowa oczekiwała od strony kościelnej pierwszej oceny przedstawionego projektu. Biskupi zaznaczyli wówczas, że kompetentnym ciałem do rozmów jest jednak nie Komisja Wspólna, a Komisja Konkordatowa z dwoma zespołami ds. finansów – rządowym i kościelnym. Minister poinformował, że osobiście będzie uczestniczył w pracach rządowego zespołu ds. finansów w Komisji Konkordatowej i zaproponował, by rozmowy na ten temat podjąć jak najszybciej. Według strony kościelnej nie chodzi tutaj jedynie o zaopiniowanie, ale wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania. Zakłada to pewien czasowy proces: od analiz do konkretnych kompleksowych rozwiązań. Biskupi wyrazili wolę współpracy i wypracowania modelu, który odpowiadałby współczesnym, demokratycznym rozwiązaniom i obejmowałby – zgodnie z zapisami Konkordatu – całość spraw finansowych pomiędzy państwem a Kościołem.

Przedstawiciele Episkopatu zgłosili swoje zastrzeżenia co do ustawy o działalności leczniczej. Jej zapisy zobowiązują do prowadzenia w formie działalności gospodarczej hospicjów, domów opieki i lecznic przez Caritas, zgromadzenia zakonne, fundacje i stowarzyszenia. To uniemożliwiałoby realizację misji charytatywno-opiekuńczej Kościoła, co jest zagwarantowane w artykule 22. Konkordatu. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, zauważając wady prawne niektórych zapisów, zobowiązał się do nowelizacji ustawy tak, by placówki te mogły nadal kontynuować swą posługę wobec chorych i osób starszych, bez wliczania ich do podmiotów gospodarczych. Po tej nowelizacji placówki te będą mogły prowadzić swoją działalność statutową zapisaną w ustawie Państwo-Kościół z 1989 r.

Według ekspertów Episkopatu szereg wątpliwości interpretacyjnych budzą zapisy co do nauczania religii i etyki w szkołach publicznych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. Dotyczą one ramowego planu nauczania w szkołach, w którym nie znalazła się religia i etyka. Biskupi podczas obrad Komisji Wspólnej zwrócili się jeszcze raz z prośbą o wydanie jasnych zapisów dla organów prowadzących szkoły oraz dyrekcji szkół. Sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak przypomniał, że Konferencja wysłała notę do ministerstwa w tej sprawie ze stanowiskiem Episkopatu Polski. Analizy co do tych zapisów mają być jeszcze przedmiotem prac zespołu specjalistów ze strony ministerstwa i Kościoła, który zwraca uwagę, że religia i etyka jako przedmiot nauczania mają istotne znaczenie w procesie kształtowania postaw moralnych.

Na spotkaniu poruszone też były kwestie polityki rodzinnej, podatku katastralnego oraz – choć Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest ciałem rządowym – miejsca dla Telewizji Trwam na platformie cyfrowej.

Obie strony zauważyły, że potrzeba częstszych kontaktów roboczych strony rządowej i kościelnej oraz dwustronnych konsultacji aktów prawnych dotyczących Kościoła i jego działalności.

Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu powstała na podstawie ustawy Państwo-Kościół z 1989 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zarówno państwa, jak i Kościoła, głównie w aspektach prawnych. Kieruje nią dwóch współprzewodniczących. Spotkania odbywają się zwykle dwa razy w roku. Komisję wspierają cztery zespoły ekspertów: ds. archiwów, szkolnictwa wyższego, finansów i wspólnego dziedzictwa kultury.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9