Pęknięcie u lefebrystów?

Z wypowiedzi niektórych przedstawicieli Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X można wnioskować, że lefebryści nie są zgodni co do odpowiedzi, jaką pragną udzielić Stolicy Apostolskiej – twierdzi na łamach portalu vaticaninsider Andrea Tornielli.

Włoski watykanista odnosi się do listu wystosowanego do wiernych na początku listopada przez przełożonego dystryktu brytyjskiego (obejmującego także kraje skandynawskie), ks. Paula Morgana. Relacjonuje on spotkanie 28 odpowiedzialnych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X jakie odbyło się 7 października w Albano pod Rzymem. Zastanawiano się tam nad odpowiedzią lefebrystów na preambułę doktrynalną przekazaną 14 września b.r. przełożonemu Bractwa, bp Bernardowi Fellay'owi przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a zarazem przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, kard. Williama Levadę. Zaznacza, że bp Fellay nie wręczył tekstu watykańskiego dokumentu, a jedynie go omówił, obawiając się zapewne przecieków medialnych. Ubolewa, że Stolica Apostolska nie uznała istniejącego jego zdaniem rozdźwięku między nauczaniem tradycyjnym a tekstami soborowymi, podkreślając hermeneutykę kontynuacji i utrzymując, że nowe nauczanie zawiera w sobie i rozwija dawne. Ks. Morgan zaznacza, że preambuła doktrynalna zawiera elementy, które Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nieustannie odrzucało, jak uznanie liturgii posoborowej oraz nauczania Vaticanum II przedstawionego w Katechizmie Kościoła Katolickiego z 1992 roku. Natomiast Tornielli ze swej strony zauważa, że słowa podkreślające hermeneutykę kontynuacji zostały wypowiedziane osobiście przez Benedykta XVI 22 grudnia 2005 r.

Włoski watykanista cytuje wypowiedź przełożonego brytyjskich lefebrystów, który stwierdza, że niektórzy uczestnicy spotkania w Albano stwierdzili, iż preambuła doktrynalna jest wyraźnie nie do przyjęcia i że nie nadszedł moment na zawarcie konkretnej umowy, dopóki kwestie doktrynalne pozostają w zawieszeniu. Postanowiono tam, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X powinno nadal podczas ewentualnych dalszych kontaktów z Watykanem naciskać na kwestie doktrynalne. Jest to więc- zauważa Tornielli odrzucenie propozycji Stolicy Apostolskiej na całej linii. Na wypowiedź ks. Morgana zareagował dom generalny Bractwa. W wydanym dziś (2 listopada) komunikacie nawiązano do „różnych komentarzy” pojawiających się w mediach po spotkaniu w Albano z 7 października i podkreślono, że jedynie Dom Generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X jest upoważniony do wydania komunikatu oficjalnego czy autoryzowanego komunikatu na ten temat.

Tornielli zaznacza, że wspomniane komentarze wskazują na aktualne trudności i kontestację jakiej doznaje we własnym gronie przełożony lefebrystów, bpa Fellay. Przeciw przyjęciu preambuły doktrynalnej i proponowanemu porozumieniu ze Stolicą Apostolską mieli się podobno wypowiedzieć dwaj inni biskupi tradycjonalistyczni obecni w Albano, Tissier de Mallerais i Alfonso de Gallareta. Natomiast czwarty, jeszcze mniej skłonny do ustępstw, Richard Williamson, nie był w Albano.

Na początku roku 2009 Benedykt XVI zdjął karę ekskomuniki z biskupów-lefebrystów, wyświęconych bez zgody papieża przez abp Marcela Lefebvre’a 30 czerwca 1988, a od października 2009 do kwietnia 2011 toczyły się rozmowy komisji mieszanej. W trakcie ośmiu jej spotkań wskazano i zgłębiano istotne trudności doktrynalne. Rozmowy pozwoliły na wyjaśnienie stanowisk i ich motywacji.

Kongregacja Nauki Wiary uważa za podstawę pełnego pojednania Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ze Stolicą Apostolską akceptację preambuły doktrynalnej, która wyraża niektóre zasady doktrynalne oraz kryteria interpretacji nauki katolickiej niezbędne, by zapewnić wierność Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia (odczuwania z Kościołem), pozostawiając jednocześnie otwartymi do uprawnionej dyskusji studium i wyjaśnienie teologiczne szczegółowych wyrażeń czy sformułowań obecnych w tekstach II Soboru Watykańskiego i w Magisterium posoborowym”. Podczas spotkania kard. Levady z bpm Fellay'em 14 września br. zaproponowano pewne elementy rozwiązania sytuacji kanonicznej Bractwa po ewentualnym pojednaniu.

Obecnie do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X należy 551 księży. Ma ono 6 seminariów duchownych w Szwajcarii, Francji Niemczech, Argentynie, USA i Australii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6