Niekatoliccy katolicy w mediach?

Papieskie Rady ds. Środków Społecznego Przekazu oraz ds. Świeckich skrytykowały utworzenie Międzynarodowej Organizacji Katolików w Mediach (ICOM).

Ich list został opublikowany 19 lipca w Rzymie. Na 23 listopada jest zaplanowane w Verbanii we Włoszech pierwsze zgromadzenie generalne ICOM. Organizacja została powołana do życia w kwietniu br. po tym jak miesiąc wcześniej Papieska Rada ds. Świeckich cofnęła Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy (UCIP) status stowarzyszenia katolickiego. W liście do kierownictwa UCIP Rada zażądała natychmiastowego usunięcia słowa „katolicka” z nazwy Unii. Powołała się na przy tym na nieprzestrzeganie przez dłuższy czas statutów organizacji, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Sytuacja nie zmieniła się również po osobistych rozmowach z kierownictwem UCIP w Rzymie.

List wyrażał jednocześnie pochwałę dla „dobrej służby”, jaką w minionych latach pełniła UCIP i apelował do dziennikarzy i pracowników mediów, by w dalszym ciągu działali na rzecz głoszenia orędzia chrześcijańskiego w świecie mediów.

Obecnie Stolica Apostolska zarzuciła ICOM, że „niezgodnie z prawem” przywłaszczyła sobie intelektualne, ekonomiczne i historyczne dziedzictwo UCIP. To samo dotyczy logo oraz strony internetowej. Jednocześnie Papieskie Rady zaleciły poszukiwanie nowych form organizacji dla dziennikarzy, którzy „pragną pozostać we wspólnocie z Kościołem katolickim”.

Papieska Rada ds. Świeckich wyjaśniła w liście do UCIP z marca br., że podjęła swoją decyzję w oparciu o kanon 300 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mówiący o tym, że „żadne stowarzyszenie nie może przybrać nazwy «katolickie», chyba że za zgodą kompetentnej władzy kościelnej”. Jako kompetentny w tym przypadku organ watykański, Rada ds. Świeckich porozumiała się w tej sprawie z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej oraz z Papieską Radą ds. Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie przypomniała, że uznanie stowarzyszeń przez Kościół opiera się na poszanowaniu przyjętych statutów, a brak ich przestrzegania powoduje rewizję podstawowych dokumentów.

Konkretnie, UCIP nie przestrzegała zawartych w statutach norm, dotyczących m.in. zgromadzeń generalnych i ich porządku dziennego, a także podejmowała nieodpowiednie decyzje personalne. Na przykład na ostatnim kongresie w Burkina Faso nie było ani przewodniczącego, ani dwóch wiceprzewodniczących, nie przyjechał także skarbnik UCIP. Wśród „ponad tysiąca uczestników ze wszystkich kontynentów, w tym 455 dziennikarzy”, było na tym spotkaniu jedynie 14 uprawnionych do głosowania członków UCIP. Tak mała ich liczba dowodzi „małego zainteresowania członków tym wydarzeniem”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8