Krucjata wdzięczności

Pragnę to eucharystyczne «zdumienie» rozbudzić… (Jan Paweł II)

Czyż nie prorocko brzmią słowa Jana Pawła II z encykliki Ecclesia de Eucharystia, które użyłem jako motto do tego tekstu?! Wczytajmy się w nr 5-6:

Myśl ta rodzi w nas uczucia wielkiego i wdzięcznego zdumienia. Wydarzenie paschalne i Eucharystia, która je uobecnia przez wieki, mają niezmierzoną «pojemność». Obejmują niejako całą historię, ku której skierowana jest łaska Odkupienia. To zdumienie winno zawsze odżywać w Kościele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. W sposób szczególny jednak winno towarzyszyć szafarzowi Eucharystii. To on, dzięki władzy udzielonej mu w sakramencie Święceń, dokonuje przeistoczenia. To on wypowiada z mocą Chrystusowe słowa z Wieczernika: « To jest Ciało moje, które za was będzie wydane... To jest Krew moja, która za was będzie wylana... ». Kapłan wypowiada te słowa, a raczejużycza swoich ust i swojego głosu Temu, który wypowiedział je w Wieczerniku i który chce, ażeby były wypowiadane z pokolenia na pokolenie przez wszystkich, którzy w Kościele uczestniczą w sposób służebny w Jego kapłaństwie. 

Pragnę to eucharystyczne «zdumienie» rozbudzić, pisząc tę Encyklikę jako kontynuację dziedzictwa jubileuszowego, które chciałem przekazać Kościołowi w Liście apostolskim Novo millennio ineunte oraz w jego maryjnym zwieńczeniu w Liście Rosarium Virginis Mariae. Kontemplacja oblicza Chrystusa – kontemplacja wraz z Maryją – jest «programem», który zaproponowałem Kościołowi u początku trzeciego tysiąclecia, zachęcając go, by z entuzjazmem nowej ewangelizacji wypłynął na głębię na morzu dziejów. Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go, gdziekolwiek się objawia, obecny na różne sposoby, ale przede wszystkim w żywym sakramencie Jego Ciała i Jego Krwi.Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu, Nim się karmi, z Niego czerpie światło. Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie «tajemnicą światła».Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24, 31).

Modlitwa za kapłanów podbija Polskę

Wiemy dobrze, że pielgrzymami na tej ziemi jesteśmy. Dla nas, jako wyznawców Chrystusa owa pielgrzymka stała się darem i zadaniem, aby idąc za Panem Jezusem, w mocy Ducha Świętego dojść do domu Ojca – do życia wiecznego. Pielgrzymując, począwszy od momentu poczęcia, aż do aktualnej chwili swojego życia, każdy z nas doświadcza i niesie ze sobą różne zranienia, odrzucenia lub też skutki własnych bądź cudzych grzechów. Często właśnie to jest powodem zamknięcia się na Miłość i Miłosierdzie, jakim Bóg chce nas obdarzyć. Wierzymy, że dla Boga nie ma więzów czasu ni przestrzeni. Bóg może wejść w przeszłość człowieka i uleczyć skutki zranień, złych relacji, grzechów, a szczególnie dokonuje się to w sakramencie ołtarza, w Eucharystii.

Wychodząc z tych prawd zrodziła się w naszej diecezji tarnowskiej, w szczególnym Roku Kapłańskim, idea specyficznej modlitwy za kapłanów nazwana Krucjatą Eucharystyczną, pobłogosławiona przez Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. Inicjatorem tejże Krucjaty jest Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza. Rozpoczęła się ona w listopadzie 2009r. a zakończyła 25 sierpnia 2010r., kiedy to Piesza Pielgrzymka Tarnowska przybywa na Jasną Górę. Dzieło Krucjaty Wdzięczności zostało złożone jako dar na ołtarzu na Jasnej Górze. Złożyliśmy tam 1893 „omodlonych” kapłanów diecezji tarnowskiej i nie tylko. W ich intencjach ofiarowano 100675 Eucharystii jako wdzięczność za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz za dar kapłaństwa.

To dzieło Boże rozpoczęte w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu rozprzestrzenia się dalej. Grupa osób ze Szkoły Nowej Ewangelizacji zawiozła Krucjatę do seminarium tarnowskiego, wielu zgromadzeń zakonnych, do parafii, a także na szlak Pielgrzymki Tarnowskiej. Obecnie w wielu miejsca Polski i świata płynie modlitwa za kapłanów prowadzona w ten właśnie sposób. Deklaracje pobrały i zapewniły o krzewieniu idei Krucjaty Eucharystycznej osoby z Warszawy, Częstochowy, Poznania, Stanów Zjednoczonych i Grecji.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9