Ks. Marek Słomka: Forum myślicieli zdecydowało się powierzyć kolejny Polski Zjazd Filozoficzny Wydziałowi Filozofii na KUL

Filozofia na KUL od wielu lat zaliczana jest do polskiej czołówki w obowiązujących rankingach.

Na katolickiej uczelni myśliciele zajmują się wszystkimi najważniejszymi działami filozofii, nie tylko filozofią chrześcijańską. Filozofia nadal cieszy się popularnością wśród kandydatów na studia, także wśród obcokrajowców. Przy al. Racławickich można ten kierunek studiować również w języku angielskim. Filozofia na KUL od wielu lat zaliczana jest do polskiej czołówki w obowiązujących rankingach.

Już od 9 do 14 września odbywać się będzie w Lublinie 11. Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem zjazdu jest Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swojego istnienia.

Ks. Marek Słomka: Forum myślicieli zdecydowało się powierzyć kolejny Polski Zjazd Filozoficzny Wydziałowi Filozofii na KUL   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Prof. Marek Lechniak jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego.

Wydarzenie to, jak podkreślają organizatorzy, stanowi znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a ponadto namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe w Polsce.

Zaczęło się we Lwowie

Pierwszy Polski Zjazd Filozoficzny organizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne odbywał się od 10 do 13 maja 1923 r. we Lwowie. Podczas obrad plenarnych wygłoszono prelekcje poświęcone zagadnieniu wolności woli i teorii czynu. W pierwszym zjeździe udział wzięło 123 uczestników z różnych ośrodków naukowych, m.in.: z Krakowa, Lwowa, Wilna, Warszawy czy Poznania. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Kazimierz Twardowski, a odczyt inauguracyjny przypadł Władysławowi Witwickiemu. Podczas zjazdu w 1923 r. referaty wygłosili m.in.: R. Ingarden, T. Kotarbiński, W. Tatarkiewicz, K. Ajdukiewicz czy B. Bornstein. Kolejny zjazd odbył się we wrześniu 1927 r. w Warszawie. Trzeci - we wrześniu 1936 r. w Krakowie. Po II wojnie światowej Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny miał miejsce dopiero w czerwcu 1977 r. i był zorganizowany przez Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następny Polski Zjazd Filozoficzny zorganizowano w Krakowie w 1987 r., szósty - w 1995 r. w Toruniu, siódmy - w 2004 r. w Szczecinie, ósmy - cztery lata później w Warszawie, w 2012 r. gospodarzem dziewiątego zjazdu była Politechnika w Gliwicach. Jubileuszowy zjazd odbył się w Poznaniu we wrześniu 2015 roku. Jak wynika z materiałów opracowanych przez dr. Krzysztofa Kiedrowskiego, jubileuszowe spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem przedstawicieli różnych środowisk filozoficznych.

Docenienie środowiska lubelskiego

Niebawem to właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się 11. Polski Zjazd Filozoficzny. - Jest to wydarzenie cykliczne o randze ogólnopolskiej. Forum filozofów zdecydowało się powierzyć kolejny zjazd właśnie Wydziałowi Filozofii na KUL, od 9 do 14 września tego roku - mówi ks. dr hab. Marek Słomka z Wydziału Filozofii KUL, współodpowiedzialny za przygotowanie tej edycji zjazdu.

Jak podkreśla ks. Słomka, wydarzenie w sensie programowym ma charakter uniwersalny. - Idea przyświecająca organizatorom jest taka, by objąć zasięgiem możliwie wszystkie dyscypliny filozoficzne. Ale komitet programowy ma za zadanie ułożyć referaty i cały program zjazdu w kluczu, który dobrze podzieli na sekcje tematyczne z zakresu najważniejszych problemów filozoficznych, od historii filozofii poprzez metafizykę aż po kognitywistkę czy filozofię sztuki. Placówka, której powierza się organizację zjazdu, angażuje znane postacie z danych dziedzin filozofii w całym kraju i powierza im odpowiedzialność za organizację poszczególnych sesji tematycznych. Jest ich kilkanaście i to one tworzą zrąb całego wydarzenia. Dodatkowo będą miały miejsce wystąpienia plenarne, w tym gościa z zagranicy. Będzie też bowiem sekcja anglojęzyczna - tłumaczy ks. dr hab. M. Słomka.

Popularność i skuteczność filozofii

Odpowiedzialni za daną sekcję oprócz przyjmowania referatów i wystąpień, które są zgłaszane przez uczestników zjazdu, organizują minikonferencje poświęcone aktualnym problemom filozoficznym lub filozofom, którzy wnieśli ostatnio istotny wkład do nauki. - Dlatego w ramach tegorocznego zjazdu więcej miejsca poświęcimy m.in. prof.  Alvinowi Plantindze, który wniósł ogromny wkład do filozofii religii, a niedawno otrzymał doktorat honoris causa KUL. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 11. PZF jest prof. Marek Lechniak z Wydziału Filozofii KUL. Zjazd jest jedynym takim wydarzeniem, które gromadzi całe środowisko filozoficzne. Przyjedzie do nas we wrześniu ok. 700 osób - tłumaczy logik.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11