Sędziowie kościelni są przede wszystkim duszpasterzami

Papież do Trybunału Roty Rzymskiej.

Z okazji inauguracji roku sądowego Papież spotkał się z zespołem Trybunału Roty Rzymskiej. Zajmuje się on głównie sprawami małżeństw, co ma szczególne znaczenie duszpasterskie.

„Wymiar prawny i wymiar duszpasterski kościelnej posługi nie są sobie przeciwstawne, bo oba uczestniczą w realizowaniu celów i jedności działania właściwych Kościołowi – mówił Ojciec Święty. – Kościelna działalność sądowa, wyrażająca się jako służba prawdzie w sprawiedliwości, ma bowiem znamiona głęboko duszpasterskie, gdyż zmierza ku dobru wiernych i budowaniu wspólnoty chrześcijańskiej. Działalność ta stanowi szczególne rozwinięcie władzy zarządzania, która ma na celu duchową opiekę nad Ludem Bożym, włącza się zatem w pełni w prowadzenie misji Kościoła”.

Franciszek nakreślił profil sędziego kościelnego. Zwrócił najpierw uwagę na aspekt ludzki. Sędzia ma się odznaczać ludzką dojrzałością, do czego należy też rozumienie mentalności i słusznych dążeń wspólnoty, w której pełni swą służbę. Wtedy będzie umiał wymierzać sprawiedliwość nie w sposób legalistyczny i abstrakcyjny, ale stosownie do wymogów konkretnej rzeczywistości. Mówiąc dalej o aspekcie sądowniczym, Ojciec Święty wskazał na potrzebę bezstronności, troski o prawdę, respektowania prawa oraz duszpasterskiej delikatności. To ostatnie wiąże się z aspektem duszpasterskim funkcji sędziego kościelnego. Wymaga on autentycznego ducha służby na wzór Dobrego Pasterza, który troszczy się o zranioną owieczkę.

„Wasza posługa, drodzy sędziowie i pracownicy Trybunału Roty Rzymskiej, związana z radością i spokojem płynącymi stąd, że pracujecie tam, gdzie Pan was postawił, jest szczególną służbą Bogu, który jest Miłością i jest bliski każdemu człowiekowi – zaznaczył Papież. – Jesteście zasadniczo duszpasterzami. Kiedy wykonujecie pracę sądowniczą, nie zapominajcie, że jesteście duszpasterzami! Za każdym aktem, każdą pozycją, każdym procesem są osoby, które czekają na sprawiedliwość. Drodzy bracia, dziękuję wam i zachęcam, byście pełnili swe zadanie skrupulatnie i z łagodnością”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6