„Dzięki papieżowi ludzie na nowo odkrywają spowiedź”

W czasach utraty poczucia grzechu wielu ludzi na nowo odkrywa wartość sakramentu pokuty i zaczyna się znów spowiadać i dzieje się tak w dużym stopniu dzięki posłudze i nauczani obecnego papieża - uważa ks. prał. Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.

W rozmowie z Radiem Watykańskim przedstawił on przebieg trwającego obecnie IV sympozjum, zorganizowanego przez ten urząd watykański nt. "Pokuta i penitencjaria między humanizmem a odrodzeniem. Doktryny i praktyka od XIV wieku do początków czasów nowożytnych (1300-1517)". Mówił również o stanie dzisiejszym w tym zakresie.

Odnosząc się do tematu obecnego spotkania, zauważył, że wbrew pozorom nie dotyczy on rzeczywistości minionej, gdyż spowiedź sakramentalna to "także dzisiaj żywotne soki Kościoła". Tegoroczne sympozjum zbiega się z zakończeniem Roku Wiary, który - jak można to było stwierdzić - odnotował liczną obecność w Rzymie pielgrzymów, przybywających z całego świata, "aby odnowić swe wyznanie wiary", powiedział polski kapłan kurialny.

Zaznaczył, że wielu z nich korzystało z sakramentu pokuty w różnych bazylikach papieskich w Wiecznym Mieście. "Nasi penitencjarze mniejsi informują nas z entuzjazmem, że szczególnie dużo osób spowiada się w środy, czyli w dniu audiencji ogólnych, i w niedziele, gdy przybywają oni na Plac św. Piotra, aby odmówić z papieżem modlitwę Anioł Pański" - oświadczył ks. Nykiel. Podkreślił, że ludzie ci przystępują do spowiedzi z wielką ufnością i szczerym duchem pokuty. Dodał, że dzieje się tak również w kościołach na obrzeżach Rzymu, ludzie się tam nie tylko spowiadają, ale też spędzają wiele czasu na modlitwie.

W tym kontekście rozmówca Radia Watykańskiego zaznaczył, że Ojciec Święty wielokrotnie w swych przemówieniach i wystąpieniach publicznych nawoływał, aby nie bać się prosić Boga o przebaczenie, "gdyż On jest szczęśliwy, gdy udziela nam swego miłosierdzia". Ks. Nykiel przypomniał, że Franciszek spotkał się z penitencjarzami mniejszymi w bazylice Matki Bożej Większej nazajutrz po swym wyborze i powiedział im: "Miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie. Jesteście spowiednikami, a zatem bądźcie miłosierni wobec dusz".

Zdaniem regenta Penitencjarii, obecny papież podkreśla ten aspekt życia chrześcijańskiego i kościelnego dlatego, że "miłosierdzie Boże jest sercem orędzia ewangelicznego. Jezus przyszedł, aby zbawić tych, którzy się zgubili". Franciszkowi bardzo zależy na przekazaniu tego przesłania, że "Bóg jest nieskończonym miłosierdziem, gdyż chce wzbudzić w sercach ludzi dobrej woli zaufanie i nadzieję, że w życiu zmiany są zawsze możliwe". Zawsze jest czas na nawrócenie i zbawienie. Papież pragnie, aby Kościół jawił się światu jako Matka i Nauczycielka miłosierdzia, jako "dom wszystkich, tych silnych i tych słabych, grzeszników, obojętnych, tych, którzy czują się zniechęceni i zagubieni" - przypomniał kapłan słowa Franciszka.

Zaznaczył również, że w duszpasterskiej postawie Ojca Świętego uderza go nie tyle głoszenie Miłosierdzia Bożego, ile jego "bycie pasterzem dobrym i miłosiernym", jego dobroć serca w kontaktach z ludźmi, bez rozróżniania osób, spontaniczność i zdolność słuchania innych, ciągłe szukanie ubogich, potrzebujących i cierpiących.

"Ludzie czują się bliscy tego papież, widzą, że nie jest on daleko od ich spraw i życia" - powiedział ks. Nykiel. Wyznał, że w ostatnich miesiącach mógł kilkakrotnie spotkać się z Ojcem Świętym i stwierdził, że "jest on blisko naszych postaw życiowych i naszych bliskich".

Na zakończenie rozmowy regent Penitencjarii Apostolskiej powiedział, że trwające obecnie sympozjum - przez pogłębienie historycznej, kanonicznej, liturgicznej i duszpasterskiej ewolucji sakramentu pokuty - winno pomóc ludziom odkryć na nowo i coraz lepiej dowartościowywać tę radość, że Ojciec, bogaty w miłosierdzie, ich kocha i im przebacza. Chodzi też o to, aby konfesjonały były jeszcze częściej odwiedzane przez wiernych jako uprzywilejowane miejsce doświadczenia miłości Bożej większej od wszelkiego grzechu. I aby spotkanie z kapłanem było cenną okazją do ewangelizacji i głoszenia Dobrej Nowiny - dodał ks. Nykiel.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10