Media są ważnym narzędziem ewangelizacji

Ewangelizacja w internecie daje wiele możliwości dotarcia z atrakcyjnym przekazem do niewierzących, poszukujących i tych, którzy osłabli w wierze – uważa Hanna Honisz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Przemawiała ona na dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów" na UPJP II w Krakowie. Z kolei Elżbieta Pisarczyk z UKSW powiedziała, że Kościół wraz z rozwojem środków społecznego przekazu otrzymał nieporównywalną dotychczas możliwość przekazywania orędzia Chrystusowego do wszystkich zakątków świata.

Kościół, wypełniając nakaz misyjny Jezusa, szuka nowych sposobów głoszenia Ewangelii, a jednym z nich jest wykorzystywanie nowych mediów, m.in. internetu - stwierdziła H. Honisz. Zauważyła, że „środki społecznego przekazu umożliwiają dotarcie z orędziem chrześcijańskim do szerokiego grona odbiorców, co było trudne do wyobrażenia sobie przez ewangelizatorów poprzednich stuleci”.

Zdaniem prelegentki, duszpasterze na różne sposoby wykorzystują ogromny potencjał nowych mediów. „W cyberprzestrzeni można znaleźć serwisy o tematyce religijnej na większości portali informacyjnych, choć nie zawsze spełniają one rolę ewangelizacyjną” - zauważyła Hanna Honisz. Dodała, że „w sieci istnieje także wiele portali, których zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a ich administratorami są instytucje kościelne, ale także prywatne osoby”. Według autorki referatu ewangelizacja w internecie stwarza wiele możliwości dotarcia z atrakcyjnym przekazem do niewierzących, poszukujących i tych, którzy osłabli w wierze. „Dzięki temu również chrześcijanie mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi wiary” - wyjaśniła H. Honisz.

W referacie pt. „Media w służbie dialogu wiary i kultury” Elżbieta Pisarczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podkreśliła, że Kościół wraz z rozwojem środków społecznego przekazu otrzymał nieporównywalną dotychczas możliwość przekazywania orędzia Chrystusowego do wszystkich zakątków świata. „Mając do dyspozycji tak potężne narzędzia międzyludzkiego dialogu, wspólnota chrześcijańska nie może nie wykorzystać ich do głoszenia ewangelicznej prawdy” - powiedziała prelegentka.

Zwróciła uwagę, że „media pomagają Kościołowi w otworzeniu się na świat, umożliwiając dialog wewnątrz Kościoła, jak i ze światem zewnętrznym, uczą, jak ewangelizować drugiego człowieka”. Zdaniem E. Pisarczyk środki przekazu, używane niewłaściwie, mogą niestety, uczynić wiele zła. „Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu w mediach widział sprzymierzeńca ewangelizacji i uważał, że są bardzo użyteczne i niezbędne w głoszeniu orędzia (...)” - przypomniała autorka wystąpienia.

Organizatorem konferencji są Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJP II i Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Dwudniowe obrady zakończą się 1 czerwca.

Międzynarodową Konferencję Etyki Mediów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II zainicjował ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII. Pierwsza z nich odbyła się w 2007 r. Jako cel krakowskich spotkań integrujących środowisko akademickie medioznawców, praktyków komunikowania oraz dziennikarzy z Polski i zagranicy, wyznaczył on systematyczne i pogłębione badania kondycji etycznej współczesnych mediów i komunikacji społecznej oraz konfrontację teorii medioznawczej z praktyką dziennikarską.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10