Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z trzema ośrodkami adopcyjnymi poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Akcja pt. "Masz serce-otwórz do niego drzwi" potrwa do 12 marca.

Jej celem jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także znalezienie osób chcących prowadzić placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób, które są gotowe poświęcić dzieciom "swój czas i serce", osób odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań.

Jak powiedziała PAP Agnieszka Sędziwa-Kogut kierownik sekcji ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy instytucjonalnej z MOPS-u obecnie w rodzinach zastępczych przebywa ok. 420 dzieci. "Potrzeby sukcesywnie rosną. Na dziś potrzebujemy ok. 30 rodzin zastępczych dla kilkudziesięciu dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a mogłyby trafić do rodziny zastępczej" - powiedziała.

W ośrodku zapewniają, że spotkają się z każdą osobą, która się z nimi skontaktuje.

Rodziną zastępczą mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna - niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym pod opiekę dzieckiem albo dla niego obcy.

Dzieci trafiające do rodzin zastępczych są czasem sierotami, ale najczęściej pochodzą z rodzin, w których występujące problemy, różnej natury, uniemożliwiają rodzicom naturalnym zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom.

Do obowiązków rodziny zastępczej należy m.in. wyrównywanie deficytów rozwojowych; wspieranie rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; przygotowanie do samodzielnego życia a także utrzymywanie więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny biologicznej.

Według obowiązującej od początku tego roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny niespokrewnione otrzymają 1 tys. zł wsparcia finansowego bez względu na wiek dziecka, a rodziny spokrewnione (np. dziadkowie, dorosłe rodzeństwo) - 660 zł. Wsparcie może być pomniejszone o kwotę nie wyższą niż 50 proc. dochodu dziecka. Za taki dochód uważa się m.in. alimenty, rentę rodzinną.

Akcja prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie we współpracy z częstochowską filią Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, Ośrodkiem Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9