Prawo kościelne i świeckie - przeciw pedofilom

Kongregacja Nauki Wiary o sposobie zwalczania pedofilii w Kościele

W specjalnym okólniku do Konferencji Episkopatów na całym świecie zwróciła się Kongregacja Nauki Wiary z poleceniem opracowania wytycznych
dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez ludzi Kościoła wobec osób niepełnoletnich.

"Nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko przestępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo cywilne" - zwraca uwagę w dokumencie kard. William Levada, prefekt kongregacji.

Podkreśla, że chociaż relacje z władzami cywilnymi nie są jednakowe w poszczególnych krajach, niemniej jednak ważna jest współpraca z nimi w zakresie własnych kompetencji. Współpraca ta ma się wyrażać m.in. zgłaszaniem przestępstw organom świeckim do tego powołanym. Obowiązek ten nie dotyczy rzecz jasna tylko duchownych, którzy dopuścili się przestępstwa pedofilii, ale również osób konsekrowanych czy świeckich działających w ramach kościelnych struktur.

Wydany przez Kongregację dokument precyzuje, o czym należy bezwzględnie pamiętać, przy wyjaśnianiu oskarżeń o pedofilię. Kościół przede wszystkim powinien być otwarty i gotów do niesienia pomocy ofiarom tego rodzaju przestępstw. Powinien zatroszczyć się, by została im udzielona pomoc duchowa i psychologiczna. W celu ochrony niepełnoletnich Kościół wprowadził już programy prewencyjne, które mają służyć kształtowaniu "bezpiecznego środowiska". "Takie programy mają na celu pomoc rodzicom, jak również osobom zaangażowanym w duszpasterstwo i szkolnictwo, w rozpoznaniu oznak wykorzystywania seksualnego i zastosowaniu w konsekwencji adekwatnych środków" - czytamy w dokumencie.

Kongregacja przypomina słowa Jana Pawła II, że nie ma miejsca w kapłaństwie i w stanie zakonnym dla człowieka, który by krzywdził młodych (Przemówienie do Kardynałów Amerykańskich, 23 kwietnia 2002 r.). Te słowa zobowiązują biskupów do szczególnej dbałości o formację przyszłych kapłanów. W czasie formacji seminaryjnej należy zwrócić szczególną uwagę - podkreśla Kongregacja Nauki wiary - na to, by kandydaci do stanu duchownego "by cenili sobie czystość i celibat, odpowiedzialność ojcostwa duchowego i aby pogłębiali znajomość dyscypliny Kościoła w tej kwestii".

Sam biskup "powinien traktować wszystkich swoich kapłanów jak ojciec i brat. (...) Kapłani winni być pouczeni odnośnie do krzywdy, jaką duchowny może wyrządzić ofierze poprzez nadużycie seksualne i odnośnie osobistej odpowiedzialności przed prawem cywilnym i kanonicznym, jak również rozpoznać to, co mogłoby być znakami ewentualnych nadużyć ze strony kogokolwiek wobec osób niepełnoletnich;"

Również biskupi zostali zobowiązani do zapewnienia wszelkich stosownych środków w traktowaniu ewentualnych przypadków nadużyć im zgłoszonych, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem kanonicznym i cywilnym, w poszanowaniu praw każdej ze stron.

Każdy oskarżony - zwraca uwagę Kongregacja - do chwili osądzenia korzysta z prawa domniemania niewinności. Jeśli zaś został oskarżony bezzasadnie, należy uczynić wszystko, by chronić jego dobre imię. W przypadku, gdyby jednak ucierpiało, krzywdę należy naprawić.

Duchowny, któremu udowodni się przestępstwo seksualne wobec osoby nieletniej, może zostać wykluczony ze stanu kapłańskiego. Dokładny opis postępowania w takich sprawach opisuje motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

Konferencje Episkopatów zostały zobowiązane do sformułowania wytycznych dla biskupów ordynariuszy i przełożonych zakonnych. Na ich podstawie mają być rozpatrywane oskarżenia o pedofilię w Kościele. Wytyczne muszą uwzględniać cywilne prawodawstwo danego kraju.

"Wytyczne opracowane przez Konferencje Episkopatów mają na celu ochronę osób nieletnich i pomoc ofiarom w znalezieniu opieki i pojednania. Winny one wskazywać, że odpowiedzialność w traktowaniu przestępstw nadużycia seksualnego osób nieletnich ze strony duchownych leży w pierwszym rzędzie po stronie Biskupa diecezjalnego. Wreszcie, Wytyczne powinny doprowadzić do wspólnego ukierunkowania w tej kwestii w ramach całej Konferencji Episkopatu, w celu ujednolicenia wysiłków poszczególnych Biskupów w ochronie osób nieletnich " - czytamy w zakończeniu dokumentu.

Pełną treść dokumentu znajdziesz w serwisie kosciol.wiara.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10