Nie z tej ziemi

Kościół nie jest instytucją jak każda inna, bo też żadna inna nie ma głównej władzy poza tym światem. Niesie to daleko idące konsekwencje.

Kiedy zbrojni ze zdrajcą Judaszem przyszli po Jezusa do Ogrójca, usłyszeli spokojne: „Ja jestem”. Wtedy „cofnęli się i upadli na ziemię”. Ten tajemniczy szczegół, o którym wspomina tylko ewangelista Jan, jest jakby jeszcze jednym, ostatnim przed śmiercią przypomnieniem, że to On naprawdę ma władzę. Wynika z tego jasno, że jeśli ktokolwiek podnosi na Niego rękę, to tylko dlatego, że On na to pozwala. Gdyby nie zezwolił, żadna siła nie zdołałaby Go nawet drasnąć. Z tego też powodu Jezus powstrzymuje Piotra przed dalszym rozlewem krwi, nakazując Mu schować miecz do pochwy.

„Królestwo moje nie jest z tego świata” – oznajmia Piłatowi pojmany Chrystus (J 18,36). Już wczesny Kościół dobrze to rozumiał. Anonimowy autor Listu do Diogneta z II w. pisze o stylu życia chrześcijan, z jednej strony uczestniczących w sprawach tego świata, a z drugiej zachowujących wobec nich pewien dystans. „Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą” – pisze. I podsumowuje: „czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie”. Dusza ożywia, a jednak nie rzuca się w oczy. Właśnie tak realizuje się królestwo Boże, które, jak zapewnia Jezus, „nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: »Oto tu jest« albo: »Tam«. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,20-21).

Władza na odwrót

Chrześcijanina od poganina odróżnia więc to, że w pierwszym rzędzie zajęty jest sprawami życia wiecznego. Podkreślają to słowa Modlitwy Pańskiej, w której prosi on Ojca niebieskiego: „Przyjdź królestwo Twoje”. Co to oznacza w praktyce? Żyjący w III w. Orygenes, wielki teolog z Aleksandrii, wyjaśnia: „Kto się modli, aby przyszło królestwo Boże, prosi o to, aby ono w nim wyrosło, przyniosło owoce i udoskonaliło się. W każdym świętym, który Boga ma za Króla (…), mieszka On jak w dobrze rządzonym mieście”. I dalej: „Jeśli chcemy, aby Bóg w nas królował, nie może panować grzech w naszym śmiertelnym ciele, aby Pan przechadzał się w nas jak w duchowym raju i królował nam sam ze swoim Chrystusem”. Taka jest w istocie rola Kościoła. Mówił o tym Benedykt XVI w 2011 r.: „Musimy pamiętać, że prawdziwe królowanie polega nie na demonstracji siły, ale na pokorze służby, ani też nie na ucisku słabych, ale na zdolności chronienia ich, aby doprowadzić ich do życia w obfitości”. Podkreślił, że „Chrystus króluje przez krzyż, a swymi otwartymi ramionami ogarnia wszystkich ludzi ziemi i pociąga ich do jedności. Przez krzyż obala on mury podziałów, jedna nas ze sobą i z Ojcem”.

Papież zapewnia, że nic się nie zmieniło: „Taka była misja Kościoła w przeszłości i taka pozostaje dziś i zawsze: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby człowiek, każdy człowiek, mógł w pełni realizować swoje powołanie”. Ta świadomość towarzyszyła chrześcijanom od początku. Prześladowani, męczeni i zabijani naśladowali Jezusa, pokładając nadzieję nie w królestwach tego świata, lecz w królestwie Bożym.

Inne warunki

Większa część historii Kościoła, przynajmniej w Europie, to jednak funkcjonowanie w warunkach dominacji chrześcijaństwa na polu nie tylko duchowym. Wymuszało to dopasowanie niezmiennych wymagań Ewangelii do zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej. Wymowna była zmiana, jaka nastąpiła po 313 r., gdy Kościół „wyszedł z katakumb”. Chrześcijaństwo w krótkim czasie stało się w Imperium Rzymskim religią panującą, a tym samym wyznawcy Jezusa stali się odpowiedzialni za jego losy. Musiało to zmienić optykę, szczególnie w obliczu napierających coraz mocniej barbarzyńców. Niemal z dnia na dzień zmieniło się spojrzenie na wiele kwestii społecznych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11