Ekumeniczna Komunia Święta?

Stanowisko na temat Eucharystii w Kościele katolickim i protestanckiej Wieczerzy Pańskiej wyraził Sobór Watykański II w Dekrecie o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” (nr 22).

Dokument ten, zwracając uwagę na odłączone wspólnoty kościelne, które nie zachowują wypływającej z chrztu pełnej jedności z Kościołem katolickim, stwierdza, że „nie przechowały one tajemnicy eucharystycznej w jej istocie i pełni, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa”. To właśnie wskutek zerwania ciągłości sukcesji apostolskiej i rozbieżności co do rozumienia istoty sakramentu Kościół katolicki nie rozpoznaje w protestanckiej Wieczerzy Pańskiej prawdziwej Eucharystii, choć do wspólnej modlitwy, zwłaszcza o dar jedności chrześcijan, usilnie zachęca.

Podejmując kwestię dopuszczenia wiernych Kościołów protestanckich do Komunii św. w Kościele katolickim, należy dokonać najpierw ważnego rozróżnienia. Istnieją Kościoły, które uznają realną obecność Chrystusa w darach eucharystycznych (chlebie i winie) wyłącznie podczas sprawowania Wieczerzy Pańskiej – głównie luteranie i anglikanie; oraz takie, które uznają symboliczną, a nie realną, obecność Chrystusa w darach eucharystycznych. Dlatego w Kościołach protestanckich nie przechowuje się Eucharystii. Nie ma tabernakulum. Nie adoruje się też Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie.

Jako że protestancka nauka na temat Eucharystii różni się znacząco od doktryny katolickiej, zasadniczo w Kościele katolickim nie zezwala się na udzielanie Komunii św. protestantom. Zachodzą jednak pewne okoliczności, w których taka Komunia jest uzasadniona, np. niebezpieczeństwo śmierci czy brak możliwości skontaktowania się protestanta z duchownym Kościoła, do którego on należy. W takich sytuacjach kapłan katolicki może udzielić Komunii św. protestantowi, ale pod warunkiem, że wyzna on katolicką naukę na temat realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, a sam kapłan odpowiednio przygotuje go do przyjęcia Komunii.

Wydaje się, że krewni mieszkający w USA, o których mowa w pytaniu, w takich okolicznościach się nie znajdują. Niestety, nie wiadomo też, do jakiego Kościoła protestanckiego należą i czy ich „przejście” na protestantyzm dokonało się przez jakiś formalny akt, czy było spowodowane innymi pobudkami.

Przypuszczam, że w tym kontekście przystępowanie do Komunii św. i w Kościele protestanckim, i w katolickim może wynikać z niewłaściwego zrozumienia istoty Eucharystii. Tym bardziej że protestanci podczas sprawowania Eucharystii zwykle zapraszają chrześcijan reprezentujących inne Kościoły do Komunii Świętej. Odnosząc się do słów Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie i pijcie”, podkreślają, że to On sam, a nie konkretny Kościół chrześcijański, zaprasza wszystkich do stołu. Wielce prawdopodobne, że to protestanckie rozumienie Eucharystii przeważyło nad jej znaczeniem katolickim, co w praktyce zaowocowało niekonsekwencją w wierze, a nawet swego rodzaju synkretyzmem religijnym.

Krewnym z USA warto zwrócić uwagę, że przyjmowanie przez nich Komunii św. w Kościele katolickim jest poważnym nadużyciem. Należy ograniczyć się do udziału we wspólnej modlitwie podczas Mszy św. (bez przyjęcia Komunii św.) lub udać się na nabożeństwo do kościoła protestanckiego, do którego ci wierni należą.•

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7