Benedykt XVI o ekumenizmie

Na ścisłe powiązanie ewangelizacji oraz świadectwa jedności chrześcijan, wymagającego nawrócenia oraz szczerej woli pójścia za Chrystusem i pełnego posłuszeństwa woli Ojca wskazał Benedykt XVI przyjmując uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Obraduje ona na temat „Znaczenie ekumenizmu dla nowej ewangelizacji”.

W swoim przemówieniu papież przypomniał, iż II Sobór Watykański podkreślił ścisłe powiązanie zadania ewangelizacyjnego z przezwyciężeniem podziałów istniejących między chrześcijanami. Przytoczył słowa soborowego Dekretu o Ekumenizmie, Unitatis redintegratio, który stwierdzał, iż podział między chrześcijanami jest sprzeczny w wolą Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata i szkodzi sprawie głoszenia Ewangelii. Benedykt XVI dodał, iż słowa te nawiązują do tzw. Modlitwy Arcykapłańskiej Pana Jezusa i wskazują na ścisłe powiązanie ewangelizacji ze świadectwem jedności chrześcijan.

Ojciec Święty wskazał, że dialog ekumeniczny musi uwzględniać dotykający znaczne obszary Ziemi kryzys wiary, ale także przejawiającą się na różne sposoby potrzebę duchowości. "Ubóstwo duchowe wielu nam współczesnym, nie postrzegającym już braku Boga w swym życiu jako pozbawienia czegoś istotnego, stanowi wyzwanie dla wszystkich chrześcijan” – stwierdził papież. Zaznaczył, że w tej sytuacji muszą oni powrócić do istoty wiary, aby wspólnie dawać światu świadectwo Bogu żywemu, to znaczy o Bogu, który nas zna i miłuje, oczekującego odpowiedzi naszej miłości w życiu dnia powszedniego. Jest to najpilniejszy nakaz dla wszystkich chrześcijan, który nas jednoczy, pomimo niepełnej komunii kościelnej.

Papież podkreślił, że wspólnie możemy wyznawać wiarę w Boga, Ojca i Stworzyciela, który objawił się w Synu, Jezusie Chrystusie, tchnąc Ducha Świętego, który ożywia i uświęca. W świetle prymatu wiary można zrozumieć znaczenie dialogów teologicznych oraz rozmów z Kościołami i wspólnotami kościelnymi, w które zaangażowany jest Kościół katolicki. „Nawet, gdy nie przewiduje się w najbliższej przyszłości możliwości przywrócenia pełnej jedności, pozwalają nam one pojąć, pomimo oporów i przeszkód, także bogactwo doświadczeń, życia duchowego i refleksji teologicznych, które stają się bodźcem do coraz głębszego świadectwa” – powiedział Benedykt XVI.

Równocześnie Ojciec Święty podkreślił, iż celem ekumenizmu jest widzialna jedność podzielonych chrześcijan. Choć jej osiągnięcie wymaga ludzkiego zaangażowania, to w ostateczności jest to dar Boga, gdyż Kościół jest Jego Kościołem. W tej perspektywie papież wskazał na znaczenie modlitwy o jedność a także, iż jej poszukiwanie jest ważne dla nowej ewangelizacji. Podkreślił, iż Kościoły i wspólnoty kościelne nie mogą traktować istniejących różnic doktrynalnych jako czegoś normalnego, lecz muszą dążyć do pełnej jedności w wierze, sakramentach i posłudze, która jasno i konkretnie ukaże obecną i działającą w świecie moc Boga. „Poprzez widzialną jedność uczniów Jezusa, jedność po ludzku niewytłumaczalną będzie można rozpoznać działanie Boga, które przekracza światową skłonność do rozpadu” – stwierdził Benedykt XVI.

Papież życzył, aby Rok Wiary przyczynił się do postępów na drodze ekumenizmu. „Jedność jest z jednej strony owocem wiary, a z drugiej środkiem i niemal przesłanką by głosić wiarę w sposób coraz bardziej wiarygodny tym, którzy jeszcze nie znają Zbawiciela lub tym, którzy pomimo, że dotarło do nich przepowiadanie Ewangelii, niemal zapomnieli o tym cennym darze. Prawdziwy ekumenizm, uznając prymat działania Bożego, wymaga nade wszystko cierpliwości, pokory, poddania się woli Pana. W ostateczności zarówno ekumenizm jak i nowa ewangelizacja wymagają dynamizmu nawrócenia, pojmowanego jako szczera wola pójścia za Chrystusem i pełnego posłuszeństwa woli Ojca” - powiedział uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
 • Tomek
  15.11.2012 18:28
  żeby było jasne dla niektórych ekumenizm ma polegać na powrocie wspólnot odłączonych jak np. prawosławnych lub protestantów (tych drugich Kościół Katolicki nie nazywa nawet Kościołem) na łono Kościoła Katolickiego.
  Ekumenizm w żadnym wypadku nie jest uśrednieniem z depozytu wiary różnych wspólnot.
  Zainteresowanym polecam deklaracje Dominus Jesus, podpisaną przez JP2 która o tym traktuje.

  Fragmenty:
  "Dlatego w powiązaniu z jedynością i powszechnością zbawczego pośrednictwa Jezusa Chrystusa należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego przezeń Kościoła. Tak jak jest jeden Chrystus, istnieje tylko jedno Jego Ciało, jedna Jego Oblubienica: «jeden Kościół katolicki i apostolski»"


  "Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość — zakorzeniona w sukcesji apostolskiej 53 — pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim: «To jest jedyny Kościół Chrystusowy (...), który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (por. J 21, 17), zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali (por. Mt 28, 18 nn.), i który założył na wieki jako 'filar i podwalinę prawdy' (1 Tm 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w (subsistit in) Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)» 54. W wyrażeniu «subsistit in» Sobór Watykański II chciał ująć łącznie dwa stwierdzenia doktrynalne: po pierwsze, że Kościół Chrystusowy, pomimo podziału chrześcijan, nadal istnieje w pełni jedynie w Kościele katolickim; po drugie, że «liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem» 55, to znaczy w Kościołach i kościelnych Wspólnotach, które nie są jeszcze w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim 56. Jednak w odniesieniu do tych ostatnich należy stwierdzić, że ich «moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu»"


  "Natomiast Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego Episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium 61, nie są Kościołami w ścisłym sensie; jednak ochrzczeni w tych Wspólnotach są przez chrzest wszczepieni w Chrystusa i dlatego są w pewnej wspólnocie, choć niedoskonałej, z Kościołem 62. Chrzest bowiem sam w sobie zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie poprzez integralne wyznawanie wiary, Eucharystię i pełną komunię w Kościele"

  link do deklaracji:
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html
 • katolik
  15.11.2012 19:08
  Ekumenizm jest grzechem przeciw miłości bliźniego, bo zamiast go nawracać do Kościoła, utrwala się go w błędach.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Archiwum informacji

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9