Potrzebna jest widzialna jedność z prawosławiem

„Głęboka bliskość duchowa, jakiej doświadczamy za każdym spotkaniem jest dla mnie motywem wielkiej radości i wdzięczności Bogu. Jednakże niepełna wspólnota, która już nas łączy powinna wzrastać aż do osiągnięcia pełnej, widzialnej jedności” – powiedział Benedykt XVI przyjmując delegację Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola. Od szeregu lat na uroczystość świętych Piotra i Pawła przybywają do Rzymu jego przedstawiciele, a 30 listopada na uroczystości św. Andrzeja udaje się delegacja watykańska.

Odnosząc się do wymiany delegacji Benedykt XVI podkreślił, że fakt ten ukazuje przyjaźń i autentyczne braterstwo łączące Kościół Rzymu z Patriarchatem Ekumenicznym. Więzy te mają swe oparcie na wierze otrzymanej przez świadectwo Apostołów. „Głęboka bliskość duchowa, jakiej doświadczamy za każdym spotkaniem jest dla mnie motywem wielkiej radości i wdzięczności Bogu. Jednakże niepełna wspólnota, która już nas łączy powinna wzrastać aż do osiągnięcia pełnej, widzialnej jedności” – stwierdził Ojciec Święty.

Nawiązał także do prac Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym. Zauważył, że spoglądając w perspektywie czysto ludzkiej można odnieść wrażenie, iż dialog teologiczny rozwija się z trudem. Jednakże jego rytm związany jest ze złożonością dyskutowanej tematyki, wymagającej niezwykłego wysiłku studiów, refleksji i wzajemnej otwartości. „Jesteśmy wszyscy wezwani do kontynuowania tej drogi w miłości, prosząc Ducha Świętego o światło i natchnienie, będąc pewnymi, że chce On nas doprowadzić do pełnego urzeczywistnienia woli Chrystusa, aby wszyscy stanowili jedno” – powiedział Benedykt XVI. Jednocześnie wyraził uznanie dla poświęcenia, cierpliwości i kompetencji członków tego gremium.

Ojciec Święty zauważył, iż w obliczu zagubienia współczesnego człowieka katolicy i prawosławni poprzez swe wspólne świadectwo Ewangelii mogą mu pomóc w odnalezieniu drogi prowadzącej do prawdy. Poszukiwanie prawdy zawsze jest też poszukiwaniem sprawiedliwości i pokoju – podkreślił Benedykt XVI. Wyraził uznanie dla zaangażowania w tej dziedzinie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I i przypomniał o swym zaproszeniu chrześcijan, przedstawicieli innych religii oraz osobistości świata kultury i nauki na spotkanie 27 października w Asyżu. Będzie ono przebiegało pod hasłem „Pielgrzymi w prawdzie, pielgrzymi w pokoju”. Będzie to znak woli kroczenia drogą dialogu i braterstwa – zaznaczył papież.

Na czele delegacji prawosławnej stoi w tym roku metropolita Francji, Emmanuel. Przekazała ona okolicznościowe przesłanie duchowego zwierzchnika prawosławia, patriarchy Bartłomieja I. Napisał on, że wiara Apostołów jest drogą umożliwiającą dziś dialog obydwu Kościołów w prawdzie i miłości. Jednocześnie przekazał Benedyktowi XVI życzenia z okazji 60 rocznicy kapłaństwa, podkreślając jego wkład w rozwój teologii i życie Kościoła. „Modlimy się, aby Pan obdarzył Waszą Świątobliwość siłą duchową i fizyczną, żeby w nadchodzących latach Wasza Świątobliwość mógł kontynuować swoje zaangażowanie w służbie Słowa prawdy i świętą misję Kościoła na chwałę Jego świętego Imienia” – napisał duchowy przywódca prawosławia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10