Ludzie szczególnego zaufania

O szczególnym posłannictwie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej mówił 3 grudnia w Gnieźnie prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. podczas dorocznego adwentowego dnia skupienia szafarzy z archidiecezji gnieźnieńskiej.


W homilii abp Kowalczyk przypomniał, że „nadzwyczajny szafarz Komunii świętej to osoba szczególnego zaufania Kościoła, powołana przez biskupa, zgodnie z wymogami prawa kościelnego. Jej zadaniem jest udzielanie Komunii świętej na terenie własnej diecezji gdy zabraknie szafarzy zwyczajnych lub gdy liczba przystępujących do Komunii świętej jest duża”.
„Jesteście więc ludźmi szczególnego zaufania, którym powierza się troskliwą odpowiedzialność za eucharystyczne ciało i krew Chrystusa i godne rozdzielanie Komunii świętej wiernym” – podkreślił Prymas.


Metropolita gnieźnieński wskazał także na znaczenie adwentowego spotkania, które – jak tłumaczył – pomaga szafarzom pogłębić świadomość i wagę powierzonej im posługi. „Dobrze, że odbywacie regularnie dni skupienia, aby wzrastać duchowo do poszanowania tego sacrum, które bierzecie do rąk; aby nie ulec rutynie i deformacji zawodowej” – stwierdził hierarcha.
Na koniec Prymas zachęcał szafarzy, by nauczali poprzez postawę i czyn. „Godne i pełne szacunku dla Chrystusa eucharystycznego rozdawanie Komunii świętej jest także wspaniałym nauczaniem, jest świadectwem waszej wiary, którą się dzielicie z innymi bez słów, ale w sposób bardzo wymowny i przekonywujący” – podkreślił Prymas.


W archidiecezji gnieźnieńskiej posługuje blisko stu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Mają własną stronę internetową i wydają gazetkę. Podczas dzisiejszego dnia skupienia w Gnieźnie mieli okazję zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne oraz wysłuchali wykładu liturgicznego. Po Mszy św. zjedli obiad z Prymasem Polski i swoim opiekunem duchowym ks. kan. Franciszkiem Jabłońskim.

«« | « | 1 | » | »»
 • Krzysiek
  03.12.2011 19:11
  Jestem nadzwyczajnym szafarzem od 20 lat, na pytanie i prośbę proboszcza parafii na Śląsku.
  W czasie wakacji nad polskim morzem zawsze szedłem do miejscowego proboszcza proponując swoją posługę przy niedzielnej mszy świętej.
  Reakcje były dwojakie, od wdzięczności i szczerego skorzystania z mojej posługi do spojrzenia "przerażenia" czego ten facet chce i grzecznego podziękowania.
  Sam od siebie nie dotykam Najświętszy Sakrament - zostałem do tego zobowiązany jako posługa. Jestem wdzięczny Panu za ten czas i dzięki niemu lepiej Go rozumiem co to znaczy gdy Go nazywali "żarłokiem" i "zbyt duchowym".
 • custos
  03.12.2011 19:36
  Zalecenie dla aktualnych komentatorów Fidel&amp et consortes. Zanim coś powiecie, zapoznajcie sie z nauczaniem Kościoła i Papieży a potem droga wolna, mozecie mysleć jak w komentarzach,ale nie będzie to juz zgodne z tym co mówi Kościół. A swoją drogą jak to jest? cyt:" Bo człowiek świecki, nie jest godny dotykać Świętych Postaci i je rozdawać." To oznacza ni mniej ni więcej to ze przyjmować tez nie jest godny. A to przeciez kazdy z nas, od Papieza, kardynała, biskupa, prezbitera do świeckiego wypowiada przed Komunią św. "Panie, nie jestem godzien...." Nikt nie jest godzien,a jednak Pan Jezus oddał się w ręce niegodnych ludzi. I dał Kościołowi włądzę upoważnienia świeckich do udzielania Komunii szczególnie chorym w domach. Jak wielka musi być pycha człowieka, który gardzi Chrystusem eucharystycznym, ktorego przyniósł świecki szafarz. Czy to jest "inny" Chrystus? Zastanówcie się.

  czym się
 • teolog
  03.12.2011 21:21
  II. POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

  Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej pełni posługę podczas Mszy świętej lub poza Mszą świętą.
  Posługa podczas Mszy świętej
  Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św.
  Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy świętych. Nadzwyczajny szafarz powinien usługiwać zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię.
  Przed Mszą św. nadzwyczajni szafarze powinni przygotować naczynia z hostiami do konsekracji i ustawić je na kredensie. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego nr 85 zaleca konsekrować hostie do Komunii św. na każdej Mszy św.: "Jest bardzo pożądane, aby wierni podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowiązany, przyjmowali Ciało Pańskie z hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy świętej, a w przewidzianych przypadkach (por. nr 283) przystępowali do kielicha. Dzięki temu Komunia święta ukaże się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze". Gdy nie ma innych ministrantów, oni też zanoszą je na ołtarz w czasie przygotowywania darów.
  Nadzwyczajni szafarze Komunii św. ubrani w alby, zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują się inne osoby pełniące funkcje liturgiczne. W żadnym przypadku nadzwyczajni szafarze nie powinni podczas Mszy św. znajdować się w zakrystii.
  Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego postanawia w p. 162: "W rozdawaniu Komunii świętej mogą kapłanowi pomagać inni obecni prezbiterzy. Jeśli ich nie ma, a liczba przystępujących jest znaczna, kapłan może wezwać do pomocy szafarzy nadzwyczajnych, to jest ustanowionego obrzędem akolitę lub także innych wiernych, którzy zostali do tego prawnie upoważnieni. W razie potrzeby kapłan może jednorazowo upoważnić do rozdawania Komunii świętej odpowiednich wiernych". Upoważnienie to może być udzielone w przypadku, kiedy tej posługi nie może spełniać ustanowiony nadzwyczajny szafarz Komunii świętej.
  Szafarze ci przystępują do ołtarza dopiero po przyjęciu Komunii świętej przez kapłana i z jego rąk otrzymują naczynia zawierające postacie eucharystyczne, jakie mają rozdawać wiernym. Liturgiczną funkcję nadzwyczajny szafarz Komunii św. wykonuje w następujący sposób:
  Po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej kapłan podaje Komunię św. nadzwyczajnemu szafarzowi. Wypada, aby udzielił mu jej pod obiema postaciami przez zanurzenie albo przez bezpośrednie picie z kielicha. Następnie podaje nadzwyczajnemu szafarzowi naczynie z komunikantami i razem z nim przystępuje do rozdzielania Komunii św. W przypadku rozdzielania Komunii św. również z naczynia znajdującego się w tabernakulum przynosi je na ołtarz prezbiter w czasie śpiewu Baranku Boży, wyjątkowo czyni to nadzwyczajny szafarz. Nadzwyczajny szafarz ukazuje każdemu z przyjmujących Komunię św. "ukazuje nieco uniesioną Hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii świętej odpowiada: Amen i przyjmuje Najświętszy Sakrament do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłoń" (OWMR nr 161).
  Po zakończeniu udzielania Komunii św. kapłan i pomocnik wracają do ołtarza. Kapłan zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, po czym wraca do ołtarza i puryfikuje pateny i kielich. Jedynie w wyjątkowych wypadkach świecki pomocnik zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, wówczas przed zamknięciem drzwiczek przyklęka na jedno kolano, następnie wraca na swoje miejsce. Jeśli zachodzi potrzeba, puryfikuje palce w naczyńku stojącym obok tabernakulum lub na kredensie.
  Nadzwyczajny szafarz może pomóc kapłanowi również podczas rozdawania Komunii św. pod obiema postaciami, gdy jest ona udzielana w przypadkach przewidzianych przez prawo. Jeśli przyjmujący Komunię św. piją bezpośrednio z kielicha, wówczas pomocnik podaje kielich mówiąc: KREW CHRYSTUSA, przyjmujący odpowiada: AMEN. Podczas picia z kielicha przyjmujący, jeśli potrzeba, "swymi rękami przysuwa sobie kielich do ust" (por. OWMR nr 266). Po przyjęciu Krwi Pańskiej nadzwyczajny szafarz ociera puryfikaterzem zewnętrzną stronę kielicha. Natomiast jeśli Komunii św. pod obiema postaciami udziela się przez zanurzenie, wówczas pomocnik trzyma kielich, a kapłan (lub drugi pomocnik) naczynie z hostiami i po zanurzeniu części hostii w kielichu podnosi ją mówiąc: CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, przyjmujący odpowiada: AMEN.
  Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nadzwyczajny szafarz Komunii św. nie powinien pełnić innych posług liturgicznych, np. lektora, komentatora itp. Inną funkcję może pełnić wyjątkowo, gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać odprawiający kapłan.
  Pomoc w zanoszeniu Komunii świętej chorym poza Mszą świętą
  Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. Instrumentum laboris na Synod Biskupów poświęcony Eucharystii zaznacza, że nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zachęca się, by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele. Ich dobru może służyć, jak wskazują na to niektóre odpowiedzi, wykorzystanie środków społecznej komunikacji do transmisji Mszy św. i innych liturgii.
  W większych parafiach mogą być nadzwyczajni szafarze wyłącznie do Komunii św. chorych. Obowiązują jednak wobec nich te same kryteria doboru i te same warunki przygotowania. W ramach duchowego przygotowania nadzwyczajny szafarz powinien delikatnie zapytać chorego, czy pragnie przed Komunią św. przyjąć sakrament pokuty, jeśli tak, trzeba o tym powiadomić proboszcza. W czasie wizyty przygotowawczej, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy poprosić domowników lub opiekunów chorego o odpowiednie przygotowanie mieszkania (stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, woda święcona, szklanka czystej wody do puryfikacji lub podania choremu).
  Celem podkreślenia związku Komunii świętej chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną wskazane jest, by przed końcowym błogosławieństwem kapłan przekazał chorym za pośrednictwem szafarzy specjalne pozdrowienie od wspólnoty, a nadzwyczajni szafarze otrzymywali Najświętszy Sakrament od celebransa po obrzędzie rozesłania wiernych.
  Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunia św. do chorego w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu umieszczonym w odpowiedniej bursie, którą zawiesza na szyi. Swoją posługę poza Mszą św. pomocnik pełni w ubraniu cywilnym, ale odświętnym i poważnym. Niosący Komunię św. w drodze nie rozmawia, ale w modlitewnym skupieniu uwielbia swego Pana i Boga.
  Zwykły i skrócony obrzęd Komunii świętej chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego znajduje się w księdze liturgicznej: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, (wyd. drugie, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, s. 54-63). Inne śpiewy, teksty modlitewne i czytania biblijne można odpowiednio dobrać z tekstów liturgicznych danej niedzieli lub święta albo okresu liturgicznego.
  + Arcybiskup Józef Michalik
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  + Bp Stefan Cichy
  Przewodniczący Komisji Episkopatu
  ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
  Warszawa, dnia 18 października 2006 r.
  337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
 • Sylwia
  07.12.2011 19:01
  Swego czasu,będąc w Rosji,przyjmowałam Komunię świętą z ręki siostry zakonnej.To wielka łaska i wielki dar,że są osoby,które mogą rozdawać Ciało Chrystusa w przypadku braku kapłanów.
  Nigdy nie czułam niestosowności takiej sytuacji:zarówno osoba rozdająca komunię św.jak i osoby ja przyjmujące,robiły to z wielką czcią i pobożnością.A niegodność jest zawsze,bo nikt z nas nie jest godzien przyjmować ani dotykać Ciała Chrystusowego.Nasz Pan jednak wciąż wielkodusznie nam Siebie daje...

  Słusznie ktoś zauważył,że niechęć do przyjmowania Komunii z rąk świeckiego szafarza jest wyrazem pychy.Jak można twierdzić,że woli się przyjmować Chrystusa do serca rzadziej,za to z rąk kapłańskich niż częściej z szafarskich.To jak by dziewczyna powiedziała chłopakowi:"wolę,żebyś przyjeżdżał do mnie rzadziej,za to mercedesem ojca niż częściej swoim polonezem."Bo to wysłanie sygnału:nie ty się liczysz,ale twoje opakowanie.
  Zbliża się Boże Narodzenie:kiedyś gorszono się,że Bóg rodzi się w stajni,teraz,że pozwala się dotykać świeckim.A wszystkie te zgorszenia biorą się z niezrozumienia istoty Boga,który "uniżył samego Siebie".
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...

  Archiwum informacji

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8