Poziom życia zmienia nie bogactwo, ale edukacja

Edukacja to fundamentalne prawo osoby.

Miarą wartości wszelkich strategii rozwoju jest respektowanie tego prawa człowieka. Edukacja ma bowiem zasadniczą rolę dla walki z ubóstwem, zmniejszania niesprawiedliwości i nierówności oraz dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zwrócił na to uwagę abp Silvano Tomasi, wypowiadając się 6 lipca w Genewie na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trwające od 4 do 8 lipca obrady na szczeblu ministerialnym dotyczą wypełniania międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do edukacji.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich urzędach ONZ wskazał na znaczenie, jakie ma dostęp do oświaty zwłaszcza dzieci z ubogich rodzin, żyjących na terenach wiejskich czy na społecznym marginesie. Podkreślił, że jakość życia zależy nie tylko od przezwyciężenia ubóstwa materialnego, ale od poziomu kultury i relacji międzyludzkich, co można osiągnąć tylko przez edukację.

Abp Tomasi zwrócił uwagę, że ok. 28 mln dzieci nie uczęszczających do szkoły żyje na terenach dotkniętych konfliktami. W sytuacjach naznaczonych jawną czy bardziej ukrytą przemocą ludzi niedożywionych jest ponad dwa razy więcej niż w innych społeczeństwach na drodze rozwoju, trzy razy więcej osób bez podstawowego wykształcenia, a umieralność dzieci prawie dwukrotnie większa. Wymaga to większego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej na rzecz pokoju i pojednania. Prawa do edukacji nie można oddzielać od promowania większej sprawiedliwości i równości. Na państwach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie oświaty, a równocześnie za edukację są zasadniczo odpowiedzialni rodzice, Kościoły i wspólnoty lokalne. Konieczna jest współpraca między nimi. Watykański dyplomata przypomniał, że przez całe wieki organizacje religijne prowadziły oświatę i były pierwszymi, które zapewniły ją najuboższym. Dziś jest na całym świecie ok. 200 tys. katolickich szkół podstawowych i średnich, mających prawie 60 (ok. 58) tys. uczniów. Zachowując swą tożsamość wyznaniową, przyjmują one uczniów każdej religii. Państwa muszą dać rodzinom wolność wyboru typu wychowania. W osiąganiu powszechnego dostępu do edukacji winny uczestniczyć wszystkie siły społeczeństwa, także organizacje religijne. Dlatego ich szkolnictwo trzeba wspierać z finansów publicznych – wskazał na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ w Genewie abp Tomasi.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EDUKACJA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8