Stolica Apostolska krytykuje niemiecką drogę synodalną

Watykan podkreśla, że niedopuszczalne jest ustanawianie nowych struktur urzędowych lub doktryn w diecezjach.

Stolica Apostolska wydała deklarację na temat drogi synodalnej w Niemczech. „W celu zachowania wolności ludu Bożego i wykonywania posługi biskupiej okazuje się, że niezbędnym jest doprecyzowanie, iż droga synodalna w Niemczech nie ma uprawnień do zobowiązywania biskupów i wiernych, by przyjęli nową formę sprawowania władzy oraz nowe stanowiska w sprawie doktryny i moralności” – czytamy w wydanej dziś po włosku i niemiecku oficjalnej deklaracji Stolicy Apostolskiej.

Watykan podkreśla, że niedopuszczalne jest ustanawianie nowych struktur urzędowych lub doktryn w diecezjach, zanim zostanie to uzgodnione na szczeblu Kościoła powszechnego, bo byłaby to rana dla komunii kościelnej i zagrażałoby to jedności Kościoła.

W dalszej części deklaracji przytoczono słowa Papieża Franciszka z Listu do katolików w Niemczech z 2019 r., w którym podkreślił on, że tak jak Kościół powszechny żyje w Kościołach partykularnych, tak Kościoły partykularne żyją i rozwijają się w Kościele powszechnym. Jeśli zaś żyją w oderwaniu od całego ciała Kościoła, ulegają osłabieniu, gniją i umierają. Stąd potrzeba utrzymywania żywej i faktycznej komunii z całym Kościołem.

Stolica Apostolska wyraża więc nadzieję, że propozycje drogi synodalnej Kościołów partykularnych w Niemczech włączą się w proces synodalny, który przebiega dziś w Kościele powszechnym dla wzajemnego ubogacenia i świadectwa tej jedności, poprzez którą Kościół wyraża swą wierność Chrystusowi Panu.

Oto tekst deklaracji w tłumaczeniu na język polski - za Katolicką Agencją Informacyjną.

Mając na celu ochronę wolności Ludu Bożego i wykonywania posługi biskupiej konieczne wydaje się uściślenie, że „Droga Synodalna” w Niemczech nie ma mocy zobowiązującej biskupów i wiernych do przyjęcia nowych sposobów rządzenia oraz nowych podejść do doktryny i moralności.

Niedozwolone byłoby inicjowanie w diecezjach nowych struktur urzędowych lub doktryn, przed uzgodnieniem ich na poziomie Kościoła powszechnego. Stanowiłoby to ranę dla komunii kościelnej i zagrożenie dla jedności Kościoła. Jak przypomniał Ojciec Święty w liście do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech: „Kościół powszechny żyje w i z Kościołów partykularnych, tak jak Kościoły partykularne żyją i rozkwitają w Kościele powszechnym i z niego. Gdyby były oddzielone od Kościoła powszechnego, osłabłyby, podupadły i umarły. Stąd konieczność utrzymywania zawsze żywej i efektywnej komunii z całym ciałem Kościoła” [1]. Wyrażamy więc życzenie, aby propozycje Drogi Kościołów partykularnych w Niemczech wtopiły się w drogę synodalną, którą podąża Kościół powszechny, dla wzajemnego ubogacenia i świadectwa tej jedności, z jaką ciało Kościoła manifestuje swoją wierność Chrystusowi Panu.

[1] FRANCESCO, Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania, 9.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10