Portret księdza

Wierni mają różne wyobrażenia na temat duchownych. W naszych badaniach wskazywali zarówno na cechy pozytywne, jak i negatywne.

Jaki jest obraz kapłana wśród wiernych? Tak zły, jak mówią jedni, czy tak dobry, jak mówią inni?

W Polsce coraz gorzej mówi się o autorytetach. W centrum uwagi są także duchowni, którzy - jak wszyscy - uczestniczą w życiu społecznym i podlegają tym samym procesom. Wielu socjologów zajmowało się kondycją polskich kapłanów. Niektórzy wspominają o ich kryzysie, a nawet desakralizacji. Wśród ludzi popularne staje się odchodzenie od religijności lub doświadczanie jej poza strukturami Kościoła. Te problemy z jednej strony są ważne, o czym świadczą liczne publikacje, a nawet częstotliwość rozmów na ich temat, z drugiej - obrosły w najróżniejsze uprzedzenia i emocje. Te ostatnie sprzyjają stereotypom i zniekształcają prawdziwy obraz.

Między słabością i siłą
Duchowni są przewodnikami we wspólnocie wierzących. Ich postawa, świadectwo życia i przykład do naśladowania mają umacniać wiarę innych. Droga do niewiary często rozpoczyna się od utraty zaufania wobec duchownych, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu. Choć jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i drażliwych tematów, w badaniach * podjęto kwestię niemoralności księży oraz jej związku z wiarą katolików.

Badania pokazują, że negatywne postawy duchownych nie mają bezpośredniego wpływu na wiarę Polaków. Blisko 40 proc. badanych w sposób zdecydowany nie łączy swojej wiary z negatywną postawą duchownych. Gdyby dołączyć do tej grupy także tych, którzy przyjmują ocenę bardziej umiarkowaną, jakby warunkową, to dwie trzecie badanych (66,2 proc.) nie wiąże swoich przekonań religijnych bezpośrednio z moralną kondycją duchowieństwa. Na podstawie takich wyników nie można wyciągnąć daleko idących wniosków o religijnym wychowaniu Polaków. Jednak nie jest prawdą, że masowo dystansujemy się od wiary z powodu negatywnej opinii na temat księży.

Warto dodać, że w swej religijności najbardziej niezależne od kondycji moralnej księży są osoby posiadające wykształcenie wyższe, głęboko wierzące, mieszkające w dużych miastach i systematycznie praktykujące. Natomiast najsilniej własną religijność łączą z przykładami życia duchownych obojętni religijnie, praktykujący niesystematycznie, rozwiedzeni, renciści i mieszkańcy małych miast oraz wsi.


Kliknij na wykres aby powiększyć
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7