Żeńskie instytuty życia konsekrowanego

Spis zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego obecnych w Polsce

adoratorki, Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
Sorores Adoratrices Pretiossimi Sanguinis (ASC)

albertynki, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
Congregatio Sororum Albertinorum Pauperibus Inservientium (Sorores Albertinae) (SAPU)

siostry od Aniołów, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Congregatio Sororum ab Angelis

antonianki, Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu
Congregatio Sororum Antoniarum a Christo Rege III Ordinis Reg. S. Francisci Assisien (CSAFA)

antoninki, Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pw. św. Antoniego
Congregatio Sororum Sancti Antonii a Succursu Sociali (CSASS lub SOS) :.


augustianki, Zgromadzenie Sióstr Świętego Augustyna w Polsce
Congregatio Sororum S. Augustini in Polonia (OSA)

baptystynki, Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela
Congregatio Sororum a Sancto Joannus Baptista (CSGB)

bazylianki, Siostry Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego
Sorores Basyliae (OSBM)

benedyktynki, Mniszki Zakonu Świętego Benedykta (Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny)
Moniales Ordinis Sancti Benedicti (OSB)

benedyktynki misjonarki, Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
Congregatio Sororum Benedictinarum-Missionariarum (OSB)

benedyktynki oblatki, Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Oblatek w Polsce
Sorores Oblatae Sancti Patris Benedicti (SOPB)

benedyktynki obliczanki, Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek od Wynagrodzenia Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregazione Benedettina delle Suore Riparatrici del Santo Volto di Signore Gesu Cristo (CBSR)

benedyktynki sakramentki, Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu
Moniales Ordinis S. Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti (OSBap)

benedyktynki samarytanki, Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce Christi (OSBSam)

bernardynki, Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu zwane w Polsce Bernardynkami
Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci (Bernardinae) (OSF-B)

betanki, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej
Congregatio Sororum Familae Betanensis (CSFB)

betlejemitki, Wspólnota monastyczna od Betlejem, od Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy Maryi i od świętego Brunona

białe siostry, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki
(Missionary Sisters of Our Lady of Africa - MSOLA)

boromeuszki mikołowskie, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie
Congregatio Sororum Misericordiae S. Caroli Borromaei (SCB)

boromeuszki trzebnickie, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
Congregatio Sororum Misericordiae S. Caroli Borromaei (SCB)

siostry Bożego Serca Jezusa, Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa
Congregatio Sororum Divini Cordis Iesu (CDC)

brygidki, Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy
Ordo Sanctae Brigittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris (OSSalv)

córki Bożej Miłości, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
Congregatio Filiarum Divinae Caritatis (FDC)

córki św. Franciszka, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego
Congregatio Sororum S. Francisci Assisiensis Filiarum (CFSF)

córki św. Franciszka z Florencji, Zgromadzenie Sióstr Tercjarek Franciszkańskich
Institutum Sororum Tertiariarum Franciscanarum

córki Maryi, Zgromadzenie Córek Maryi
Congregatio Filiarum Mariae

córki Maryi Niepokalanej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
Congregatio Filiarum Mariae Immaculatae

córki Najczystszego Serca NMP, Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Filiarum Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis

dominikanki, Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Sorores Ordinis S. Dominici (OP)

dominikanki klauzurowe, Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Moniales Ordinis Predicatorum (OP)

dominikanki Matki Bożej Różańcowej, Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej
Congregazione Suore Domenicane Madonna del Rosario (OP)

dominikanki misjonarki, Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi
Congregatio sororum Dominicanarum Missionariarum Iesu et Mariae (OP)

duchaczki (kanoniczki) , Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia (CSS)

Siostry Duszy Chrystusowej, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini Nostri lesu Christi

elżbietanki, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth (CSSE)

elżbietanki cieszyńskie, Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka
Congregatio Sororum S. Elisabeth Tertii Ordinis

eremitki św. Brunona, Mniszki Eremitki Wspólnoty Pustelników Świętego Brunona
Community of Hermits of Saint Bruno (CHSB)

eucharystki, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii
Congregatio Sororum Ancillarum Iesu in Eucharistia (SJE)

felicjanki, Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego
Congregatio Sororum S. Felicis Cantalicio III Ordinis SP. Francisci (CSSF)

franciszkanki od chrześcijańskiej miłości, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Chrześcijańskiej Miłości
Congregatio Sororum Franciscalium a Caritate Christians

franciszkanki od cierpiących, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
Congregatio Sororum Franciscalium ab Afflictis

franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy
Congregatio Sororum S. Francisci a Perpetuo Seccursu BMV

franciszkanki misjonarki, Franciszkanki Misjonarki Maryi
Congregatio Franciscalium Missionariarum Mariae (FMM)

franciszkanki z Orlika, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
Congregatio Sororum Franciscane de Poenitentia et Caritate Christiana (CSF)

franciszkanki służebnice Krzyża, zwane też siostrami z Lasek, Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża
Sorores Franciscales Ancillae Crucis

franciszkanki szkolne, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu
Sorores Scholares Tertii Ordinis Sancti Francisci (OSF)

franciszkanki szpitalne, Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciej Reguły św. Franciszka
Congregatio Sororum III Ordinis S. Francisci Infirmis Ministrantium

honoratki, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae

siostry Imienia Jezus, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
Congregatio Sororum Nominis Iesu (CSNJ)

jadwiżanki, Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi
Congregatio Sororum S. Hedvigis (CSSH)

jadwiżanki wawelskie, Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego
Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis (CHR) :.


siostry Jezusa Miłosiernego, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Sorores Iesu Misericordis

józefitki, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa
Congregatio Sororum Sancti losephi Sposi (CSSJ lub CSSI)

siostry św. Józefa, Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Sororum Sancti losephi Sposi Beatae Mariae Virginis

kamedułki, Mniszki Kamedułki Reguły Świętego Benedykta
Monasterium Monialium Camaldulensium (OSBCam)

kamilianki, Zgromadzenie Córek Świętego Kamila
Congregatio Sororum S. Camilli (FSC)

kanosjanki, Zgromadzenie Sióstr Córek Miłości z Canossy
Figlie della Carita Canossiane (FdCC)

kapucynki, Mniszki Klaryski Kapucynki
Moniales Capuccinae Sanctae Clarae

kapucynki Serca Jezusowego, Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa
Congregatio Sororum Capucinarum Sacratissimi Cordis Iesu

karmelitanki, Instytut Sióstr Matki Bożej z Karmelu
Congregafio Sororum Carmelitanarum III Ordinis :.


karmelitanki bose, Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Ordo Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Carmelitarum Discalceatarum (OCD) :.


karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum Carmelitarum Infantis Iesu :.


karmelitanki misjonarki, Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek
Congregatio Sororum Carmelitanarum Missionarium (CM) :.


karmelitanki misjonarki terezjanki, Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek Terezjanek
Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas (CMT) :.


katarzynki, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
Congregatio Sororum S. Catharinae V. et M. (CSC)

klaretynki, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek
Religiosarum a Maria Immaculata Missionariarum Claretianarum (RMI)

klaryski, Zakon Świętej Klary
Ordo Sanctae Clarae (OSC)

klaryski od wieczystej adoracji, Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji
Moniales Clarissarum ab Adoratione Perpetua (CPA)

klawerianki, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis (SSPC)

loretanki, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
Congregatio Sororum Beatae Mariae Lauretanae :.

 

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6