Ruch Rodzin Nazaretańskich wymaga uporządkowania

Mocą posiadanych uprawnień, polecam uporządkowanie statusu formalno – prawnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej, praktykę jego działania oraz treści zawarte w materiałach formacyjnych - napisał w dekrecie abp Kazimierz Nycz, akceptując przedstawiony przez Komisję teologiczno-prawną komunikat.

W czerwcu 2007 r. wśród członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich (RRN), tak kapłanów jak i świeckich, ujawnił się poważny kryzys. W związku z tym Arcybiskup Metropolita Warszawski powołał Dekretem z dnia 12 września 2007 r. Komisję Teologiczno-Prawną pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusza Pikusa - czytamy w komunikacie Komisji. - By dogłębnie poznać zaistniały kryzys Komisja podjęła badania w trzech obszarach: duszpasterskim (praktyka życia, jego owoce, metody oddziaływania, posługi, relacje międzyosobowe, wymiar apostolski Ruchu itp.); doktrynalnym (materiały formacyjne) oraz prawnym (rozpoznanie stanu prawnego Ruchu oraz analiza prawna statutu).

W części końcowej dokumentu Komisja przedstawiła wnioski:

"Mając na uwadze dobro Kościoła, w tym członków Ruchu, Komisja wskazała na pilną potrzebę podjęcia następujących decyzji i działań:

1. Dokonanie przez Ruch całościowej reformy obejmującej aspekt formalno -prawny, praktykę działania i formację.

2. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w kierowaniu Ruchem, należy zobowiązać ks. Tadeusza Dajczera, ks. Jarosława Piłata i ks. Bolesława Szewca do zaprzestania jakichkolwiek działań o charakterze duszpasterskim i formacyjnym wobec członków Ruchu.

3. Po rozeznaniu tzw. „charyzmatu maryjnego” u P. Sławomira Bieli, Komisja stwierdza, że jest on nieprawdziwy. Należy zakazać jego rozpowszechniania. Jednocześnie należy zakazać Panu Sławomirowi Bieli podejmowania wszelkich działań o charakterze formacyjnym i organizacyjnym w ramach Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

4. Materiały formacyjne używane dotychczas w ramach Ruchu Rodzin Nazaretańskich, mogą być traktowane jedynie jako teksty historyczne. Należy wstrzymać ich dalszą dystrybucję.

5. Publikacje ks. Dajczera, ks. Piłata, ks. Szewca i P. Bieli nie mogą stanowić podstaw formacyjnych i źródłowych w formacji jakiegokolwiek ruchu w Archidiecezji Warszawskiej.

6. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w nauczaniu i praktyce sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego, należy zobowiązać wszystkich kapłanów Archidiecezji Warszawskiej będących w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, do odbycia serii rekolekcji zamkniętych, poświęconych tej problematyce.

7. Osoby odpowiedzialne obecnie za Ruch Rodzin Nazaretańskich powinny wypracować nowe materiały formacyjne, które uwzględniałyby przedłożone wyżej wskazania i zostały poddane ocenie Kościoła.

8. Mając na względzie potrzebę uzdrowienia sytuacji formalno-prawnej Ruchu Rodzin Nazaretańskich, należy odwołać dekret z dn. 4.06.2001 r., Nr 1899/01/P [dekret erygujący RNN jako diecezjalne publiczne stowarzyszenie wiernych - przyp. red.] i polecić, by środowisko RRN podjęło inicjatywę opracowania nowego statutu dla stowarzyszenia prywatnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

9. Należy na nowo odczytać i opisać charyzmat RRN oraz jasno określić czym ma być RRN.

10. W nowej formacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich należy zwrócić uwagę na wartości służące umacnianiu więzów małżeństwa i rodziny oraz godności człowieka. W kierownictwie duchowym należy zadbać o przestrzeganie zasady osobistej wolności i godności osoby ludzkiej oraz jej praw ludzkich i obywatelskich. Oznacza to zakaz łączenia władzy wewnętrznej i zewnętrznej, tzn. wprowadzania praktyki, iż spowiednik decyduje sprawach doczesnych i bytowych penitenta. Niedopuszczalne jest obligowanie członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich do stałego spowiednictwa i kierownictwa duchowego u kapłana z RRN. Funkcję kierownika duchowego mogą pełnić kapłani z co najmniej trzyletnim stażem i po odpowiednim przygotowaniu.

11. Należy zadbać o transparentność funkcjonowania Ruchu Rodzin Nazaretańskich w kwestiach doktrynalnych (wierność Magisterium Kościoła), formacyjnych (zachowanie tajemnicy spowiedzi) i materialnych (finanse i prawa wydawnicze).

12. Niezbędne jest ustanowienie asystenta kościelnego dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

W skład Komisji weszli: O. Gabriel Bartoszewski OFMCap., ks. Andrzej Santorski, ks. Janusz Strojny, O. Adam Schulz SJ, ks. Tadeusz Sowa i ks. Jan Szubka.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6