Jaki jest Bóg?

Nie sposób powiedzieć, kim jest Bóg. Gdy o Nim usiłujemy mówić - mówimy raczej kim nie jest niż kim i jakim jest. (za "Czy wiem w co wierzę", Wydawnictwo "Jedność", Kielce 1992)

 • Bóg - istota niewypowiedziana :.

 • Bóg jest święty :.

 • Bóg jest wszechobecny :.

 • Bóg jest wszechwiedzący :.

 • Bóg jest wszechmogący :.

 • Bóg jest wierny :.

 • Bóg jest sprawiedliwy :.

 • Bóg jest miłosierny :.


 • Bóg - istota niewypowiedziana

  Bóg: stworzyciel wszystkich rzeczy "widzialnych i niewidzialnych", Pan - jedyny Pan - wszystkiego, szczególnie człowieka. Jego Zbawiciel.

  Nie sposób powiedzieć, kim jest Bóg. Gdy o Nim usiłujemy mówić - mówimy raczej kim nie jest niż kim i jakim jest. Wyznajemy, że jest duchem, znaczy to jednak przede wszystkim, że nie jest istotą materialną czy cielesną. Jest inny niż wszystko, co nas otacza. Wyznajemy, że jest Mądrością, ale to znaczy przede wszystkim, że nie jest mądry w sensie, w jakim mówi się o mądrym człowieku. Wyznajemy, że jest wolny, bo sprawia wszystko według swej woli zgodnie ze swoją Mądrością i Miłością. Nie jest wolny w tym sensie, w jakim wolny jest człowiek: ograniczony w swoich możliwościach działania od zewnątrz i od środka... Mówimy przecież: Bóg jest Mądrością, Bóg jest Wolny, Bóg jest Miłością... Przyznajemy Bogu wszystko to, co w nas samych uważamy za bezwzględnie wartościowe. Ale Bóg jest nieskończenie, niepojęcie, niewypowiedzianie Mądry , Wolny i Kochający!

  Jest Stworzycielem: od Niego pochodzi i dzięki Niemu istnieje wszystko, co jest. On jest jedynym, który jest. Wszystko inne istnieje dzięki Niemu. Nie jest On zatem Bogiem i Panem samych chrześcijan czy ludzi wierzących, lecz Bogiem i Panem wszystkich ludzi, całego świata, wszystkiego, cokolwiek istnieje...

  Jest Zbawicielem. Naród izraelski - jak świadczy Pismo święte - poznawał Go w swojej historii jako tego, który ratował od zagłady i wyprowadzał z największych nieszczęść. Karał za niewiarę i niesprawiedliwość, ale doprowadzał do nawrócenia, kochał i przebaczał. Ten Bóg daje się poznać jako Zbawiciel wszystkim ludziom w Jezusie Chrystusie: w Nim objawia, że jest Miłością, w Jego zmartwychwstaniu wyzwala wszystkich od śmierci.

  Więcej na następnej stronie
  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...

  Archiwum informacji

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11