List od Boga

Na wszelki możliwy sposób, wykorzystując coraz to nowsze techniki, głoszą słowo Boże. – Chcieliśmy pokazać, jak bogate jest Pismo Święte i umożliwić dotknięcie tego bogactwa – mówią wykładowcy Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego.

– Wyczerpaliśmy pewien cykl na temat poznawania Biblii, ale mamy pomysł na inny pt. „Aby wierzyć”. Tak jak do tej pory, od października, w niedzielę o 14.30, w radiu diecezjalnym i na stronach tarnowskiego „Gościa Niedzielnego” będą audycje i wykłady, tym razem o wierze – opowiada ks. P. Łabuda. Na początek o tym, jak wiara była ukazywana w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu, potem w późnym judaizmie. Wyjaśnione również będzie m.in. co znaczy w Ewangeliach wierzyć. – Poprosimy też dogmatyka, teologa, patrologa, aby opowiedzieli, jak wiara wygląda w pierwotnym Kościele, jak wiarę definiuje teologia dogmatyczna, fundamentalna, jak wygląda wiara we współczesnym Kościele. Będzie to Credo odczytane tekstem PismaŚwiętego – dodaje.

Dom Słowa
Raz w miesiącu, w kościele pw. św. Maksymiliana w Tarnowie odbywa się lectio divina, a w Dębicy u sióstr służebniczek „Spotkania z Biblią”, które prowadzi ks. Piotr Łabuda. To kolejne dzieło biblijne w diecezji. Do udziału w nich zachęcał bp Andrzej Jeż. „Kościół jest domem Słowa, który głosi Pismo Święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego. »Słowo Pana trwa na wieki« i jest ono zawsze Dobrą Nowiną i pierwszym źródłem duchowości chrześcijańskiej, w nim zawarte jest całe Credo Kościoła. Metoda ta jest modlitewnym sposobem czytania tekstów Pisma Świętego, uwzględniającym ich kontekst literacki i historyczny. Uczy nas, jak owocnie czytać słowo Boże, rozumieć je, modlić się nim i jak według niego żyć – mówił biskup. Lectio divina to wyjątkowo piękny sposób czytania Biblii. – Jest formą modlitwy, czyli osobową relacją z Bogiem. Opiera się na motywach wiary i wyraża pełne pasji poszukiwanie oblicza Chrystusa – wyjaśnia wykładowca. Mówiąc za św. Pawłem: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. – To pierwsze założenie naszej działalności – aby na wszelki sposób głosić słowo Boże. Chcemy pokazywać, jak bogate jest Pismo święte i umożliwiać słuchaczom dotykanie tego bogactwa. Chcemy pokazywać, że to księga prawdziwa, i prawdziwie historyczne postacie – podkreśla.

Odkrywcy Bożego słowa
Anna i Grzegorz Boguszowie, uczestnicy lectio divina w Tarnowie
Anna: – Na pierwsze spotkanie poszliśmy z ciekawości i z pragnienia poznania Pisma Świętego. Bardzo nam się spodobał sposób przekazywania wiedzy, i tak, od dwóch lat, w każdy pierwszy piątek chodzimy na te spotkania. Wręcz ich wyczekujemy. Sama metoda poznania Pisma jest cenna, bo pozwala odkryć i przełożyć Biblię na codzienne życie. To też piękna forma modlitwy. Po kilku spotkaniach wyjechaliśmy z pielgrzymką do Ziemi Świetej, co było naszym marzeniem od wielu lat. To były nasze rekolekcje życia.

Grzegorz: – Oprócz lectio divina byłem też słuchaczem studium biblijnego, którego wykłady drukowałem i analizowałem. Ale żywe słowo i bezpośredni kontakt z prowadzącym oraz sama metoda są dla mnie bardzo cenne. Spotkania pozwalają mi w zrozumieniu Pisma i odkrycie tego, co mówi do mnie Bóg przez konkretny fragment. Wartości, o których jest tam mowa, wracają potem do mnie w codziennym życiu. Przypominam je sobie i żyje nimi.

s. Monika Duda, służebniczka dębicka, uczestniczka „Spotkań z Biblią” w Dębicy
– Spotkania to dla mnie wielki dar. Każde z nich wnosi nowe doświadczenie i odkrycie Bożego prowadzenia. Podczas ostatniego spotkania czas medytacji był dla mnie źródłem nowego doświadczenia Bożej łaski. Prowadzone przez księdza rozważania dotyczyły fragmentu o Przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Dzięki swoim licznym pielgrzymkom do Ziemi Świętej i niezwykłej wnikliwości w głębie Bożego słowa ks. Piotr z łatwością wprowadził nas w klimat tamtej chwili. Sprawiło to, że doświadczenie majestatu Boga objawionego w Jezusie stało się mi bliższe niż kiedykolwiek. Zresztą, nie bez znaczenia dla tego doświadczenia było miejsce, gdzie odbywała się medytacja. Kaplica Domu Generalnego sióstr służebniczek BDNP już sama wprowadza w klimat modlitwy. W takiej atmosferze słowa św. Piotra „Panie, dobrze że tu jesteśmy… postawimy trzy namioty” z łatwością uczyniłam swoimi własnymi.

Adam Strojek z Korzeniowa, uczestnik Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego
– Od początku jestem uczestnikiem studium. Praktycznie wszystkie wykłady mam przeczytane i wydrukowane, co pozwala na konkretną analizę jeszcze raz wysłuchanego materiału, który jest bardzo dostępnie wyjaśniony. Studium na pewno nie daje świadectwa wyższych studiów, ale pozwala mi na wyjaśnienie i interpretację niektórych zapisów Biblii. Daje też świadomość, że wiem więcej niż inni i z pełnym zaangażowaniem mogę zabrać głos w sprawie Pisma Świętego podczas dyskusji oraz spotkań, nie tylko parafialnych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10