Koniec sporu o miejsce na multipleksie?

W piątek 20 grudnia 2013 roku Telewizja Polska i Fundacja Lux Veritatis porozumiały się ostatecznie w sprawie zwolnienia przez Telewizję Polską jednego miejsca na multipleksie pierwszym naziemnej telewizji cyfrowej na rzecz Telewizji TRWAM z dniem 15 lutego 2014 r.

Według opublikowanego przez TVP komunikatu "W ramach tego porozumienia Fundacja Lux Veritatis zobowiązała się do przejęcia od TVP S.A. obowiązku zapłaty należności wobec spółki EMITEL Sp. Z o.o. z tytułu świadczonej usługi telewizyjnej rozpowszechniania programu telewizyjnego. Dzięki temu Telewizja Polska uzyskała gwarancje, że nie będą na niej ciążyły żadne zobowiązania płatnicze związane ze zwalnianym miejscem na multipleksie pierwszym, albowiem wszystkie te zobowiązania przejmie Fundacja, jako właściciel Telewizji TRWAM." 

Lux Veritatis zobowiązała się też w ramach porozumienia, że podejmie ścisłą współpracę z TVP S.A. w zakresie wszelkich kwestii technicznych związanych z migracją programów Telewizji Polskiej, a przede wszystkim, że Telewizja TRWAM przeprowadzi specjalną kampanię informacyjną skierowaną do widzów, wskazującą im nowe pozycje programów TVP i udzielającą porad, jak te programy odnaleźć w sygnale multipleksu. 

O. Tadeusz Rydzyk CSsR z okazji podpisania porozumienia wydał oświadczenie w którym czytamy m.in. "Działając w imieniu Fundacji Lux Veritatis, jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Fundacji, oświadczam, jak to wielokrotnie wcześniej deklarowaliśmy, że Fundacja LUX Veritatis jest gotowa do natychmiastowego rozpoczęcia rozpowszechniania programu TV TRWAM w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym. Gotowość tę posiadamy od dnia złożenia wniosku o koncesję na nadawanie w sygnale multipleksu pierwszego na podstawie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 stycznia 2011 roku, który został rozpatrzony w postępowaniu koncesyjnym negatywnie, w wyniku czego Fundacji odmówiono tego miejsca.  

W związku ze złożoną przez Telewizję Polską S.A. Fundacji deklaracją, która wyraża zgodę na zmianę przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji rezerwacyjnej nr DZC-WTY-5157-14/11(3) z dnia 31 października 2011 roku w ten sposób, że od dnia 15 lutego 2014 roku miejsce na multipleksie pierwszym (zwolnione po jednym programie TVP) zajmie TV TRWAM, niniejszym oświadczam, iż z chwilą uprawomocnienia się nowej decyzji rezerwacyjnej zmieniającej termin rezerwacji częstotliwości dla Telewizji Polskiej S.A. w multipleksie pierwszym, Fundacja Lux Veritatis podejmie niezbędną współpracę w zakresie technicznym, związaną z migracją programu Telewizji Polskiej S.A. i wprowadzeniem w to miejsce programu TV TRWAM. Zobowiązujemy się także, na zasadzie wzajemności, do informowania odbiorców o zmianie programów, oraz o nowych parametrach odbioru w sygnale multipleksu pierwszego.

W imieniu Fundacji Lux Veritatis oświadczam również, że w związku ze złożoną przez Telewizję Polską S.A. Fundacji deklaracją, Fundacja przejmie z dniem 15 lutego 2013 roku na podstawie umowy zawartej z EMITEL Sp. z o.o. zobowiązanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jej rzecz usługi telekomunikacyjnej polegającej na rozpowszechnianiu programu telewizyjnego TRWAM za 1/8 pojemności multipleksu pierwszego, tj. miejsca które zostanie zwolnione przez Telewizję Polską S.A. na rzecz Fundacji Lux Veritatis i przekazane Fundacji na podstawie decyzji rezerwacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej."

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5