Przepowiadanie Słowa Bożego

Przepowiadanie Słowa Bożego to misterium - tajemnica, w której Bóg zwraca się do człowieka przez człowieka.

Istota przepowiadania Słowa Bożego.

Czynił to za pośrednictwem powołanych przez siebie pro­roków, a w sposób doskonały przemówił Bóg do nas przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Powołanym zaś przez Chrystusa apostołom dalej towarzyszyła świadomość, iż przemawia przez nich Bóg. ,,Nieustannie dziękujemy Bogu, - pisze św. Paweł - bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale -jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących". Obe­cnie Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię do swego ludu w czasie liturgii spra­wowanej przez kapłanów oraz przez posługę ich pomocników świeckich, którzy są na świecie Jego świadkami. Lud śląski wyrażał swą wiarę w Boże misterium Słowa, śpiewając przed kazaniem pieśń, rozpoczynająca się od słów: ,,Duszo moja słuchaj Pana, który ci oznajmuje wolę swoją przez kapłana".

Cel przepowiadania Słowa Bożego.

Przez przepowiadanie Bóg objawia Siebie oraz swoje zamiary wobec człowieka. Wzywa i wprowadza do współżycia we wierze z sobą oraz współpracy nad udoskona­leniem człowieka i wszechświata. Głoszenie Słowa Bożego uobecnia Chrystusa oraz Jego dzieło zbawcze, to jest Jego Osobę, życie, naukę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego i królowanie w chwale. Tworzy, jed­noczy i utrzymuje wspólnotę Ludu Bożego - Kościół, oraz prowadzi go do eschatolo­gicznego dopełnienia.

Rola Ducha Świętego w przepowiadaniu Słowa Bożego.

Prorocy w Starym Testamencie z natchnienia Ducha Jahwe podtrzymywali w naro­dzie wybranym wiarę w Boga Jedynego i mającego przyjść Mesjasza. Syn Boży prowadzony Duchem Świętym głosił światu Ewangelię, którą pod natchnieniem Ducha Świętego utrwalili autorzy ksiąg Nowego Testamentu. Od czasu zesłania Ducha Świętego żywy głos Ewangelii, wzbogacony wielowiekową tradycją rozbrzmiewa w Kościele, towarzyszy Jego Nauczycielskiemu Urzędowi, ochrania przed błędami i wprowadza wierzących we wszelką prawdę. Duch Święty czyni słuchacza zdolnym do odbierania Słowa Bożego oraz do odpowiedzi na nie żywą wiarą.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8