Większość Polaków lubi Kościół

61 proc. ocenia go pozytywnie.

Pozytywnie o Kościele katolickim wypowiada się 61 proc. Polaków, wzrósł także odsetek osób dobrze oceniających Radio Maryja, choć w odniesieniu do toruńskiej stacji oceny krytyczne przeważają nad dobrymi – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Jak odnotowuje CBOS, oceny społeczne Kościoła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zmieniły się. Dobrą opinię o jego działalności ma 61 proc. Polaków, a złą – 28 proc. Podczas ostatniego badania (wrzesień 2011) było to odpowiednio 62 proc. i 26 proc.

Z kolei w badaniach rok do roku (marzec 2011 – marzec 2012) pozytywne oceny Kościoła wzrosły o 5 pkt. procentowych (wówczas 56 proc.), a negatywne zmalały o 4 pkt (wówczas 32 proc.).

Kościół jest najlepiej postrzegany przez najstarszych respondentów (mających 65 lat i więcej) oraz osoby praktykujące religijnie przynajmniej raz w tygodniu.

Sejm pozytywnie ocenia jedynie 23 proc. Polaków, negatywnie aż 61 proc. Działalność Senatu krytykuje 46 proc. respondentów, z aprobatą odnosi się do niej 26 proc.

Prezydenta pozytywnie ocenia 63 proc. Polaków, a niezadowolona z jego działalności jest co zwarta (24 proc.) osoba.

Jak stwierdzono w raporcie CBOS, krytyczne nastawienie do pracy głowy państwa relatywnie częściej obserwuje się wśród najmłodszych respondentów oraz osób o prawicowej orientacji politycznej. Ponadprzeciętnie często z uznaniem o działalności prezydenta wypowiadają się zwolennicy PO i PSL, a także potencjalni wyborcy SLD, z kolei najbardziej podzieleni i jednocześnie krytyczni w ocenach są sympatycy PiS.

Badaniu poddano popularność największych stacji telewizyjnych. TVP dobrze ocenia 81 proc., a źle 13 proc. Polaków, Polsat dobrze 80 proc, a źle 9 proc., a TVN – dobrze 79 proc., a źle 11 proc. respondentów.

Działalność wszystkich stacji telewizyjnych, a zwłaszcza TVN częściej jest krytycznie oceniana przez badanych o prawicowej orientacji politycznej niż tych, którzy deklarują poglądy lewicowe lub centrowe.

Na ogół pozytywnie postrzegana jest działalność popularnych rozgłośni radiowych: Polskiego Radia (72 proc., spadek o 3 pkt. w stosunku do września ub. roku), Radia RMF FM (70 proc., spadek o 3 pkt.) oraz Radia Zet (68 proc., spadek o 3 pkt.).

Bardziej zróżnicowane są opinie o Radiu Maryja. W porównaniu z pomiarem sprzed sześciu miesięcy nieznacznie ubyło osób nie potrafiących się odnieść do programu tej stacji (spadek o 3 pkt. do 44 proc.), natomiast nieco zwiększył się odsetek tych, które oceniają go dobrze (wzrost o 4 punkty, do 25 proc.). Wśród respondentów mających sprecyzowane zdanie o działalności Radia Maryja, oceny krytyczne przeważają nad dobrymi (31 wobec 25 proc.).

O Instytucie Pamięci Narodowej pozytywnie wypowiada się 44 proc., z kolei negatywnie 19 proc. (wzrost o 4 pkt.). Lepsze zdanie o pracy tej instytucji mają najmłodsi ankietowani, a także badani deklarujący prawicową orientację polityczną.

Zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.), co dziewiąty (11 proc.) wyraża niezadowolenie, a niemal połowa (46 proc.) nie ma zdania o pracy tej instytucji.

Stosunkowo słabo znana jest też działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród osób, które mają wyrobioną opinię na ten temat, dobre oceny pracy tej instytucji przeważają nad złymi (40 wobec 14 proc.).

Nieco lepsze niż sześć miesięcy temu są notowania Najwyższej Izby Kontroli. Odsetek badanych dobrze oceniających jej działalność zwiększył się o 5 punktów (do 45 proc.), w takim samym stopniu ubyło tych, którzy nie mają sprecyzowanej opinii na jej temat (spadek o 5 pkt. do 38 proc.). Liczba osób krytycznie odnoszących się do pracy NIK nie uległa zmianie (17 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 8-14 marca na 1015-osobowej próbie losowej dorosłych Polaków.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9