Plan Benedykta

Światowe Dni Młodzieży będą ważnym momentem kampanii Benedykta XVI, który wciąż przypomina Europie o jej chrześcijańskich korzeniach i wzywa do szlachetniejszego rozumienia demokracji.

Ojciec Święty udowadnia, że te dwa wątki – powrót do chrześcijańskich korzeni i pogłębienie idei demokracji w Europie XXI stulecia idą w parze. Przemawiając do chorwackich przywódców oraz do przedstawicieli świata ekonomii i kultury w Teatrze Narodowym w Zagrzebiu, papież przedstawił w sześciu punktach swój pogląd na związek religii z życiem społecznym. • Przekonania religijne nie są czymś zewnętrznym, przynależą one do wewnętrznej istoty społeczeństwa: Religia nie jest rzeczywistością odrębną w stosunku do społeczeństwa, jest jego naturalną częścią, która nieustannie przypomina, że (...) słuchanie Boga umożliwiają poszukiwanie wspólnego dobra, sprawiedliwość i pojednanie w prawdzie. Element ludzki w religii jest niedoskonały i ułomny; nie należy się wstydzić przyznawania się do tego, bo rozum może pomóc oczyścić religijną gorliwość: Religie muszą zawsze się oczyszczać, aby były zgodne ze swoją prawdziwą istotą i tym samym mogły wypełnić swoją autentyczną misję. Wielkie religie, których początki sięgają starożytności, powinny z uznaniem powitać współczesne osiągnięcia polityczne, jednocześnie wzywając współczesność do otwarcia drzwi i okien dla transcendentnej prawdy i miłości: (...) wielkie zdobycze epoki nowożytnej, a więc uznanie i zagwarantowanie wolności sumienia, praw ludzkich, wolności, a zatem wolnego społeczeństwa, muszą być potwierdzone i rozwijane, jednakże racjonalność i wolność muszą pozostać otwarte na swój transcendentny fundament, aby nie dopuścić do tego, by owe zdobycze uległy samozniszczeniu (...).

 

Jakość życia społecznego i obywatelskiego, jakość demokracji są w dużej mierze uzależnione od tego „punktu krytycznego”, którym jest sumienie, od tego, jak się je pojmuje i jak wiele się inwestuje w jego kształtowanie. Sumienie nie jest ośrodkiem decydowania o tym, co się chce robić, i podążania za swoimi pragnieniami; sumienie jest narzędziem poszukiwania prawd, które są obiektywnie rozpoznawalne jako prawdziwe, a potem pomaga przylgnąć do tych prawd, które stanowią punkt odniesienia dla osądu siebie samego i społeczeństwa: Jeśli sumienie, zgodnie z dominującą myślą współczesną, zostaje zamknięte w granicach tego, co subiektywne, dokąd spycha się religię i moralność, kryzys zachodniego świata może się tylko pogłębiać, a Europa jest skazana na regres. Jeśli natomiast odkrywa się, że sumienie jest miejscem, w którym rozbrzmiewa głos prawdy i dobra, miejscem, w którym dochodzi do głosu odpowiedzialność przed Bogiem i braćmi w człowieczeństwie – będąca siłą sprzeciwiającą się wszelkiej dyktaturze – wówczas można mieć nadzieję na przyszłość. Europa odłączona od swoich chrześcijańskich korzeni zwiędnie i umrze, bo w imię jałowego sekularyzmu odetnie się od jednego ze źródeł swojej kulturalnej żywotności: (…) liczne instytucje kulturalne i naukowe tego kraju mają chrześcijańskie korzenie, co zresztą dotyczy całego kontynentu europejskiego. Przypominanie tych początków jest konieczne, również ze względu na prawdę historyczną, ważna jest też umiejętność głębokiego odczytywania, jakie jest znaczenie owych korzeni, ażeby mogły one ożywiać również teraźniejszość.

Kościół nie zabiega o wiodącą rolę w polityce; Kościół formuje ludzi, którzy mogą kształtować kulturę sprzyjającą demokratycznej pracy samorządowej: Właśnie w zakresie formowania sumień Kościół wnosi swój najbardziej specyficzny i cenny wkład w życie społeczne. Ów wkład zaczyna się tworzyć w rodzinie, a potem znajduje istotne umocnienie w parafii, gdzie uczymy się zgłębiać Pismo Święte, które jest „wielkim kodeksem” kultury europejskiej (...). Bardzo wielu Amerykanów uznaje te punkty za oczywiste. Inaczej w Europie, gdzie społeczne nauczanie Benedykta XVI jest uważane za skrajnie niezgodne ze współczesną kulturą, mimo że oferuje Europie coś, co może być jej ostatnią szansą. Mam nadzieję, że ktoś jednak słucha..

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8